Credo 1968

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1968 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
Vägen till Uppsala. Av Per Erik Persson s. 7
Är Gud död? Av Raymond Bréchet s. 13
En båt i det latinska havet. Av Eva Alexanderson s. 18
Förkunnelse i dag. Av Wilhelm Köster SJ s. 24
Bön om trons ljus. Av John Henry Newman s. 29
Perspektiv s. 30
Lekmannaresolutionerna [den tredje världskongressen för lekmannaapostolatet] s. 30
Lekmännen i ortodox tradition. Av Olivier Clément s. 34
Kvinnliga ordnar idag s. 36
Kris i den katolska kyrkan? Av Herman Seiler SJ s. 39
Frid och fred s. 43
Kyrkan på villovägar? Robert Adolfs: Het Graf Van God, Wird die Kirche zum Grab Gottes? Av W. K. s. 44
Hilda Graef: Gott und mein lch. Die Spiritualität John Henry Newmans. Av Alf Härdelin s. 46
Uppsala 1968. Kyrkornas Världsråds fjärde generalförsamling. Av Klaus Dietz SJ s. 46
Per Olov Enquist: Hess. Av L. M. s. 47
Reidar Ekner: En sällsam gemenskap. Av L. M. s. 47
Martin Brugarola: Sociología y teología de la natalidad. Av W. K. s. 48
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1968 nr 2
Innehåll
Sedan sist s. 49
Ortodoxi och ekumenik. Av Nikos A. Nissiotis s. 54
Santa Maria di Grottaferrata – kontaktpunkt till Orienten. Av Eva Alexanderson s. 60
Var Baudelaire kristen? Av Lars Melin s. 63
Chagall om livet. Av Lars Custos s. 70
Maria – myt och mysterium. Av Jean Guitton s. 71
Två dikter. Övning, Väntan. Av Karin Wenngren s. 79
Perspektiv s. 80
Från museet till ateljén. Av kardinal Raul Silva Henriquez s. 80
Skilsmässobarn [intervju med Jeanne Delais] s. 81
En vapenvägrare. Av Robert Braun s. 86
Psykoanalys som universalmedel. Av Sergio, biskop av Cuernavaca s. 87
Östen Sjöstrand: I vattumannens tecken. Av Lars Melin s. 91
Jean Guitton: Dialogues avec Paul VI. Av LC:s s. 93
Hjalmar Sundén: Människan och religionen. Av Josef Bencsik SJ s. 95
André Godin (utg.): Du cri à la Parole. Av mr s. 96
Pär Lagerkvist: Mariamne. Av LM s. 96
Herbert Tingsten: Notiser om liv och död. Av LM s. 97
Rune Pär Olofsson: Gud bevare oss för fältprosten! Av L. M. s. 97
Paul Overhage: Experiment Menschheit. Av SS s. 98
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1968 nr 3
Innehåll
Sedan sist s. 99
Inför Uppsala 1968. Av Wilhelm Köster SJ s. 104
Ortodoxi och ekumenik. Av Nikos A. Nissiotis s. 109
Bland munkar i Calabrien. Av Eva Alexanderson s. 113
Frihetens livsmönster. Av John Willem Gran s. 118
Tillvaron – ett mysterium [ur den holländska katekesen] s. 119
Perspektiv s. 126
Gemensamt nattvardsbord? s. 126
Den holländska katekesen. Av Henrik Roelvink ofm s. 127
Internationella bolag och u-länderna. Av John Francis Maxwell s. 132
Rom medlem i Genève? s. 136
Försökslaboratoriet Skandinavien. Michel de Paillerets: Catholicisme en Scandinavie. Av W. K. s. 137
Hjördis Blomquist: Kristallen den fina. Mariastudier. Av Birger Larsson s. 139
Sven Stolpe: Profeter och diktare. Av B. Ln. s. 140
Bengt Stolt: Svensk gudstjänsttradition – eller reformkatolsk? Av B. Ln. s. 140
Ann-Marie Thunberg: Kyrka i revolution. Av L M s. 141
Per Erik Persson: Skriften och kyrkan. Studieplan till Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om den gudomliga uppenbarelsen. Av W. K. s. 141
Per Erik Persson: Kyrkorna i världen. Ekumenik i dag. Av mr s. 142
Märta Posse – Gertrud von Stotzingen: Birgitta Birgersdotter. Av Torgny Lindgren s. 142
Karin Thelander: Spegelvändning. Av Birgitta Winbäck s. 144
Christopher Dawson: The Formation of Christendom. Av W. K. s. 144
Franz Herwig: Den hellige Sebastian fra Wedding. Av L M s. 145
Alexander Hjälm: Maktspråk. Av L M s. 145
Herder-böcker. Av mr s. 146
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1968 nr 4
Innehåll
Sedan sist s. 149
Hjärnans död – människans död? Av Sverre Sörenson s. 155
Anglikanerna och kyrkornas världsråd. Av David M. Paton s. 161
Claudel och Columbus öppnar de eviga dörrarna. Av Michel de Paillerets o p s. 169
Min tjänsteresa. Av Heinrich Böll s. 175
Man och kvinna. Av Rainer Maria Rilke s. 177
Tillvaron – ett mysterium [ur den holländska katekesen] s. 178
Perspektiv s. 185
Trossatser overifierbara? Anders Jeffner: Filosofisk religionsdebatt. Av W. K. s. 185
Paulus VI:s Afrikabudskap. Av Hugo Tamm s. 187
Birgittinklostret Marienbaum. Av Torgny Lindgren s. 191
De otäcka. Av Lars Custos s. 191
Per-Olof Sjögren: Jesusbönen. Av J. B. s. 194
Arne Palmqvist: Herdabrev till Härnösands Stift. Av W. K. s. 195
Bibelkommentar. Inledning og noter fra Jerusalembibelen, utg. af Ansgarstiftelsen København. Av mr s. 195
Norbert Lohfink: Bibelauslegung im Wandel. Av Josef Bencsik SJ s. 196
Rosemary Haughton – Cardinal Heenan: Dialogue – The State of the Church Today. Av Klaus Dietz SJ s. 196
Gunnel Vallquist: Kyrkor i uppbrott. Av L. M. s. 197
La situation oecuménique dans le monde, utgiven av Centre Internationale d’Information et de Documentation sur I’Église conciliaire. Av Jean Dureau OP s. 198
Ivar H. Poëll: Arbetarprästerna. Av H. Sr. s. 198
Dagobert D. Runes: The War against the Jew. Av J. B. s. 199
Daniel-Rops: Brève histoire du Christ-Jésus. Av Jean Dureau OP s. 199
Jean-Claude Barreau: La foi d’un païen. Av Jean Dureau OP s. 200
Alan Richardson: Religionen i nutidsdebatten. Av W. K. s. 200
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1968 nr 5
Innehåll
Humanae Vitae. Av Wilhelm Köster SJ s. 201
Eugeniakyrkan. Av Alf Åberg s. 207
Jakob Balde. Till 300-årsminnet av hans död. Av Heinrich Roos SJ s. 212
Bysantisk tradition på Sicilien. Av Eva Alexanderson s. 214
Inför buddismen. Av Georg Siegmund s. 219
Liturgi och diakoni. Av Pehr Edwall s. 226
Jungfru Maria. Av Jakob Balde s. 229
Perspektiv s. 230
Litteraturvetenskap annorlunda. Knut Hanneborg: The Study of Literature. A Contribution to the Phenomenology of the Humane Sciences. Av W. K. s. 230
Redaktörer som delägare. Av Roland Delcour s. 233
Kurialreformen 1968. Av Hugo Tamm s. 235
Johannes Kollwitz, forskaren och människan. Av Adelgundis Jaegerschmid s. 240
En finländsk idéhistoriker. Johan Chydenius: Medieval Institutions and the Old Testament. Av R. F. s. 243
Markusevangelium. Tolkning av Bertil Gärtner. Av Lars Hartman s. 244
Karl Reinhold Haellquist: Undervisning – eller undergång? Av Klaus Dietz SJ s. 245
Siegmund Freud – Lou Andreas-Salomé: Briefwechsel. Av Robert Braun s. 245
Wilhelm Pöll: Religionspsychologie. Av Josef Bencsik SJ s. 247
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1968 årgång 49