Credo 1969

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1969 nr 1
Innehåll
Sedan sists. 1
Europas skyddshelgon. Av Emmanuel von Severus OSBs. 5
Teserna spikades aldrig. Av Erwin lserlohs. 9
Encyklikan och dialogen. Av Klaus Hemmerles. 14
Dante i helfigur. E. N. Tigerstedt: Dante – Tiden Mannen Verket. Av Johan Chydeniuss. 18
Religion och poesi. Av Paul Claudels. 22
Perspektivs. 24
Aktuella biskopsord. I. Samvetet under trons ledning. Av De belgiska biskoparna, II. Försvar för liv och kärlek (s. 27). Av John Wrights. 24
Oumbärlig litteratur. Gisbert Kranz: Europas christliche Literatur von 500 bis 1500. Av Alf Härdelins. 29
Allt eller intet. Av Lennart Ejerfeldts. 31
Dog Jesus Kristus för tidigt? Av Romano Guardinis. 34
Ekumeniskt påvebrevs. 36
Om kyrkan i dag. Dietrich von Hildebrand: Trojan horse in the City of God. Av Alf Härdelins. 37
Charles Davis: A Question of Conscience. Av W. K.s. 38
Catharina Broomé: Katolska kyrkan. Av mrs. 39
Franco Pierini: Catechism of Vatican II. Av Wilhelm Averbecks. 40
Berndt Gustavsson: The Christian Faith in Sweden. Av mrs. 40
Ulrich Montag: Das Werk der heiligen Birgitta von Schweden in oberdeutscher Überlieferung. Av Torgny Lindgrens. 40
Gunnar Hillerdal: Idéer och händelser i religionens värld. Religionskunskap för gymnasiet. Av Birgitta Winbäcks. 42
Oskar Littomericzky: Återvunnet människovärde. Av Birgitta Winbäcks. 42
Karl Pfleger: Glaubesrechenschaft eines alten Mannes. Av SSs. 43
A. Hulsbosch: God’s Creation. Av Clark Erik Erikssons. 43
Nio filosofiska studier tillägnade Konrad Marc-Wogau. Av Rainer Carls SJs. 43
Peter Wust: Briefe von und nach Frankreich. Av mrs. 44
Karl Delahaye: Christliche Anthropologie. Av J Gs. 45
Marc Oraison: La mort… et puis après? Av Jean Dureau OPs. 46
Gerhard Bendz – Norbert Guterman: Latinska sentenser och citat från två årtusenden. Av mrs. 46
Ars sacra-böcker. Av W. K.s. 46
Ord om frihet. Två dokument från Tjeckoslovakiens folk. Av mrs. 47
Ekumenisk litteratur. Av Henrik Roelvink OFMs. 47
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1969 nr 2
Innehåll
Sedan sists. 49
Nathan Söderblom. Av Alf Åbergs. 53
”Majrevolutionen” i Frankrike. Av Iñaki de Aguirre SJs. 58
Bert Brecht mellan ja och nej. Av Thomas Immoos SMBs. 62
Människan och ekonomin. Av José Luis Alemán SJs. 67
Kvinnosynen under medeltiden. Av Birgit Klockarss. 73
Perspektivs. 78
The Catholic Truth Society. Av Bengt Thorells. 78
Reformen fram till Wormskonkordatet. Av Adrian Borst SCJs. 81
Ålderdomshem – inte bara väntrum. Av Hedda Westenbergers. 84
Kyrkan i det internationella livet. Av Joseph Joblin SJs. 88
Ortodox minnesdag. Av Tatiana Athanasiadiss. 92
Axel Hägerström: Jesus – En karaktärsanalys. Av Lars Hartmans. 93
Andra Vatikankonciliets pastoralkonstitution Kyrkan i världen av idag. Av W. K.s. 93
John L. McKenzie: The Power and the Wisdom. An Interpretation of the New Testament. Av Klaus Dietz SJs. 94
Eric Grönlund: Bibelns syn på äktenskap och sexualitet. Av W. K.s. 94
Ingo Hermann: Möte med Bibeln. Av J. B.s. 94
Angel Gonzalez: Abrabam, Father of Believers. Av Birgitta Winbäcks. 95
Hans Urs von Balthasar: Who is a Christian? Av J. B.s. 95
Esther Betz och Karl Bringmann: Das Konzil. Av Birgitta Winbäcks. 95
Adalbert Hamman: Die Kirchenväter. Kleine Einführung in Leben und Werk. Av Henrik Roelvink ofms. 96
Francis X. Weiser: The holy land. Av Gunila de Bejczys. 96
Jean G. H. Hoffmann: Églises du silence. Av S. Lc.s. 97
Bernard Basset: We Agnostics. Av J. B.s. 97
Holsten Fagerberg: Om rätten att dö. Av Robert Brauns. 97
Helmut Gollwitzer: Vietnam, Israel och det kristna samvetet. Av Birgitta Winbäcks. 98
Paul Foulquié: Existentialismen. Av W. K.s. 99
Charlotte Bühler: Värderingar i psykoterapin. Av J. B.s. 99
Josef Thomé: Der mündige Christ. Av J. B.s. 99
Ånd og liv. Av J. B.s. 100
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1969 nr 3
Innehåll
Sedan sists. 101
På vägen till månen. Av Eduard Verhülsdonks. 104
Kan vi lita på Nya Testamentet? Av René Kieffer OPs. 109
Bok över obefintliga. Av Waldemar Hammenhögs. 116
Kvinnans roll under medeltiden. Av Birgit Klockarss. 123
Guds moders ros. Av Edith Södergrans. 127
En kvinna under mantel grön. Ur Den gudomliga komedien, Purgatorio, 30:e sången, vers 22–48. Av Dante Alighieris. 128
Perspektivs. 129
”Gud är Gud”. Av Rainer Carls SJs. 129
Barocken – förfall eller förnyelse? Av Alf Härdelins. 131
Anna Lenah Elgström in memoriam. Av Josef Gerlach SJs. 135
Återfunnen Rembrandt. Av Herrmann Pörzgens. 138
Massmedia i Polen. Av Edmund Alojzy Wilemskis. 140
Jan G. M. Willebrands: Bibel, ekumenik och sekularisering efter Andra Vatikankonciliet. Av W. K.s. 143
Johannes Brosseder: Ökumenische Theologie, Benno Gassmann: Ecclesia Reformata, Lorenz Kardinal Jaeger: Das Konzilsdekret über den Ökumenismus. Av W. K.s. 143
Vladimir Boublik: Inconsero con Christo. Av W. K.s. 144
J. Deretz and A. Nocent O.S.B.: Dictionary of the Council. Av mrs. 145
Giacomo Kardinal Lercaro: Johannes XXIII – Entwurf eines neuen Bildes. Av Anita Claessons. 145
Tage Bentzer: Jakobs brev. Av mrs. 145
Klaus Riesenhuber. Existenzerfahrung und Religion. Av W. K.s. 146
Strukturen christlicher Existenz. Beiträge zur Erneuerung des geistlichen Lebens. Av Klaus Dietz SJs. 146
Francis X. Weiser: The year of the Lord in the Christian Home. Av J. B.s. 147
Wilhelm Schamoni: Auferweckungen vom Tode. Av J. B.s. 147
David P. O’Neill: The Priest in Crisis. Av W. K.s. 147
Richard Cabot och Russell Dicks, under medverkan av Per Erlanson: Prästen i sjukrummet. Av W. K.s. 148
Ernst Joseph Görlich: Kleine österreichische Kirchengeschichte. Av mrs. 148
Tage Lindbom: Otidsenliga betraktelser. Av JGs. 149
En presentation [Robert Braun: Was geht in Schweden eigentlich vor? Analyse und Kritik einer Entchristlichung]. Av Robert Brauns. 150
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1969 nr 4
Innehåll
Sedan sists. 153
Utopia – det är vi. Av Hallvard Rieber-Mohn OPs. 157
Pius XII och Tredje riket. Av Alf Åbergs. 162
Kan vi lita på Nya Testamentet? Av René Kieffer OPs. 167
Ur De yttersta tingen. Av Gertrud von Le Forts. 171
Perspektivs. 172
Liturgins förnyelse och kris. Av Alf Härdelins. 172
”Riten”. Av W. K.s. 177
Lorderna och eutanasin. Av Stephan W. Pollaks. 179
Ortodoxa kyrkan av igår och imorgon. Av Gerhard Podskalsky SJs. 180
Josef Andreas Jungmann: Kyrkans liturgi. Kortfattad förklaring mot dess historiska bakgrund. Av fns. 185
Karl Hermann Schelkle: Theologie des Neuen Testaments. l. Schöpfung. Welt – Zeit – Mensch. Av Rainer Carls SJs. 185
Hans Küng: Die Kirche, The Church, For att verden må tro. Av Lars Custoss. 186
Hans Küng: Wahrhaftigkeit. Zur Zukunft der Kirche. Av Hans-Otto Husmann SJs. 187
Joseph Ratzinger: Einführung in das Christentum. Av P Max Stanzels. 187
Georg Muschalek: Glaubensgewißheit in Freiheit. Quaestiones disputatae 40. Av Rainer Carls SJs. 188
Burkhart Schneider: Pius XII. – Friede, das Werk der Gerechtigkeit. Av W. K.s. 189
Sigfrid Estborn: Krishna, Allah eller Kristus. Omvändelsens problem belyst av några indiers väg till kristendomen. Av Birgitta Winbäcks. 189
Anders Jeffner och Bo Wirmark (red.): Fredspolitik och kristen tro. Av Birgitta Winbäcks. 189
Anne-Marie Thunberg (red.): Teologi revolution utveckling. Av Birgitta Winbäcks. 190
Kerstin Anér: Guds ord och dagens nyheter. Av Birgitta Winbäcks. 191
Hildegard Goss-Mayr: Makt utan våld. Om den kristne och revolutionen. Av Birgitta Winbäcks. 191
Kurt Almqvist: Livklädnaden som revs sönder. Av Rainer Carls SJs. 192
Walter Heitler: Naturvetenskapen och människan. Av Sverre Sörensons. 193
Fritz März: Humor in der Erziehung. Av Anita Claessons. 193
Anton Lübke: Nikolaus von Kues. Kirchenfürst zwischen Mittelalter und Neuzeit, Reinhold Weier: Das Thema von verborgenen Gott von Nikolaus von Kues zu Martin Luther, Erich Meuthen: Nikolaus von Kues. Skizze einer Biographie. Av W. K.s. 193
Buddhas Evangelium eller Dhammapadan. Av W. K.s. 194
Sven Fagerberg: Dialog i det fria. Av Lars Melins. 195
Sigrid Gillner: Undersåtar. Rapport från en svensk by. Av Birgitta Winbäcks. 195
Mario G. Galli: Spazio e tempo nella scienza moderna. Bd l. Av mrs. 196
Klaus Tuchel: Die Philosophie der Technik bei Friedrich Dessauer. Av J. B.s. 196
Wilhelm Fucks: Formeln zu Macht, Nach allen Regeln der Kunst. Av F. H.s. 197
Bengt Wadensjö (red.): Ung protestant. En debattbok. Av K. M.s. 198
Birgitta Trotzig: Ordgränser. Av Lars Melins. 199
François Mauriac: Un adolescent d’autrefois. Av Lars Melins. 199
Gusti Stridsberg: Vår stund med varandra. Av J. B.s. 200
Helge Jedenberg: Glädjens ikoner och smärtans. Dikter. Av L C:ss. 200
Konrad Kraemer (utg.): Welt – Kirche – Presse. Av W. K.s. 200
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1969 nr 5
Innehåll
Att se tillbaka och att sträva framåts. 201
Femtio år Credo. Av Josef Gerlach SJs. 202
Personer och firmor. Av Redaktionens. 218
Credo och samtiden. Av Rainer Carls SJs. 220
Concilium Vaticanum primum. Av Wilhelm Köster SJs. 224
Perspektivs. 231
Journalistik under 50 år och mera. Av W. K.s. 231
Döden i tv. Av Bengt Thorells. 233
Register över Credo årgång 1–50s. 234
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1969 årgång 50