Credo 1969

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1969 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
Europas skyddshelgon. Av Emmanuel von Severus OSB s. 5
Teserna spikades aldrig. Av Erwin lserloh s. 9
Encyklikan och dialogen. Av Klaus Hemmerle s. 14
Dante i helfigur. E. N. Tigerstedt: Dante – Tiden Mannen Verket. Av Johan Chydenius s. 18
Religion och poesi. Av Paul Claudel s. 22
Perspektiv s. 24
Aktuella biskopsord. I. Samvetet under trons ledning. Av De belgiska biskoparna, II. Försvar för liv och kärlek (s. 27). Av John Wright s. 24
Oumbärlig litteratur. Gisbert Kranz: Europas christliche Literatur von 500 bis 1500. Av Alf Härdelin s. 29
Allt eller intet. Av Lennart Ejerfeldt s. 31
Dog Jesus Kristus för tidigt? Av Romano Guardini s. 34
Ekumeniskt påvebrev s. 36
Om kyrkan i dag. Dietrich von Hildebrand: Trojan horse in the City of God. Av Alf Härdelin s. 37
Charles Davis: A Question of Conscience. Av W. K. s. 38
Catharina Broomé: Katolska kyrkan. Av mr s. 39
Franco Pierini: Catechism of Vatican II. Av Wilhelm Averbeck s. 40
Berndt Gustavsson: The Christian Faith in Sweden. Av mr s. 40
Ulrich Montag: Das Werk der heiligen Birgitta von Schweden in oberdeutscher Überlieferung. Av Torgny Lindgren s. 40
Gunnar Hillerdal: Idéer och händelser i religionens värld. Religionskunskap för gymnasiet. Av Birgitta Winbäck s. 42
Oskar Littomericzky: Återvunnet människovärde. Av Birgitta Winbäck s. 42
Karl Pfleger: Glaubesrechenschaft eines alten Mannes. Av SS s. 43
A. Hulsbosch: God’s Creation. Av Clark Erik Eriksson s. 43
Nio filosofiska studier tillägnade Konrad Marc-Wogau. Av Rainer Carls SJ s. 43
Peter Wust: Briefe von und nach Frankreich. Av mr s. 44
Karl Delahaye: Christliche Anthropologie. Av J G s. 45
Marc Oraison: La mort… et puis après? Av Jean Dureau OP s. 46
Gerhard Bendz – Norbert Guterman: Latinska sentenser och citat från två årtusenden. Av mr s. 46
Ars sacra-böcker. Av W. K. s. 46
Ord om frihet. Två dokument från Tjeckoslovakiens folk. Av mr s. 47
Ekumenisk litteratur. Av Henrik Roelvink OFM s. 47
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1969 nr 2
Innehåll
Sedan sist s. 49
Nathan Söderblom. Av Alf Åberg s. 53
”Majrevolutionen” i Frankrike. Av Iñaki de Aguirre SJ s. 58
Bert Brecht mellan ja och nej. Av Thomas Immoos SMB s. 62
Människan och ekonomin. Av José Luis Alemán SJ s. 67
Kvinnosynen under medeltiden. Av Birgit Klockars s. 73
Perspektiv s. 78
The Catholic Truth Society. Av Bengt Thorell s. 78
Reformen fram till Wormskonkordatet. Av Adrian Borst SCJ s. 81
Ålderdomshem – inte bara väntrum. Av Hedda Westenberger s. 84
Kyrkan i det internationella livet. Av Joseph Joblin SJ s. 88
Ortodox minnesdag. Av Tatiana Athanasiadis s. 92
Axel Hägerström: Jesus – En karaktärsanalys. Av Lars Hartman s. 93
Andra Vatikankonciliets pastoralkonstitution Kyrkan i världen av idag. Av W. K. s. 93
John L. McKenzie: The Power and the Wisdom. An Interpretation of the New Testament. Av Klaus Dietz SJ s. 94
Eric Grönlund: Bibelns syn på äktenskap och sexualitet. Av W. K. s. 94
Ingo Hermann: Möte med Bibeln. Av J. B. s. 94
Angel Gonzalez: Abrabam, Father of Believers. Av Birgitta Winbäck s. 95
Hans Urs von Balthasar: Who is a Christian? Av J. B. s. 95
Esther Betz och Karl Bringmann: Das Konzil. Av Birgitta Winbäck s. 95
Adalbert Hamman: Die Kirchenväter. Kleine Einführung in Leben und Werk. Av Henrik Roelvink ofm s. 96
Francis X. Weiser: The holy land. Av Gunila de Bejczy s. 96
Jean G. H. Hoffmann: Églises du silence. Av S. Lc. s. 97
Bernard Basset: We Agnostics. Av J. B. s. 97
Holsten Fagerberg: Om rätten att dö. Av Robert Braun s. 97
Helmut Gollwitzer: Vietnam, Israel och det kristna samvetet. Av Birgitta Winbäck s. 98
Paul Foulquié: Existentialismen. Av W. K. s. 99
Charlotte Bühler: Värderingar i psykoterapin. Av J. B. s. 99
Josef Thomé: Der mündige Christ. Av J. B. s. 99
Ånd og liv. Av J. B. s. 100
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1969 nr 3
Innehåll
Sedan sist s. 101
På vägen till månen. Av Eduard Verhülsdonk s. 104
Kan vi lita på Nya Testamentet? Av René Kieffer OP s. 109
Bok över obefintliga. Av Waldemar Hammenhög s. 116
Kvinnans roll under medeltiden. Av Birgit Klockars s. 123
Guds moders ros. Av Edith Södergran s. 127
En kvinna under mantel grön. Ur Den gudomliga komedien, Purgatorio, 30:e sången, vers 22–48. Av Dante Alighieri s. 128
Perspektiv s. 129
”Gud är Gud”. Av Rainer Carls SJ s. 129
Barocken – förfall eller förnyelse? Av Alf Härdelin s. 131
Anna Lenah Elgström in memoriam. Av Josef Gerlach SJ s. 135
Återfunnen Rembrandt. Av Herrmann Pörzgen s. 138
Massmedia i Polen. Av Edmund Alojzy Wilemski s. 140
Jan G. M. Willebrands: Bibel, ekumenik och sekularisering efter Andra Vatikankonciliet. Av W. K. s. 143
Johannes Brosseder: Ökumenische Theologie, Benno Gassmann: Ecclesia Reformata, Lorenz Kardinal Jaeger: Das Konzilsdekret über den Ökumenismus. Av W. K. s. 143
Vladimir Boublik: Inconsero con Christo. Av W. K. s. 144
J. Deretz and A. Nocent O.S.B.: Dictionary of the Council. Av mr s. 145
Giacomo Kardinal Lercaro: Johannes XXIII – Entwurf eines neuen Bildes. Av Anita Claesson s. 145
Tage Bentzer: Jakobs brev. Av mr s. 145
Klaus Riesenhuber. Existenzerfahrung und Religion. Av W. K. s. 146
Strukturen christlicher Existenz. Beiträge zur Erneuerung des geistlichen Lebens. Av Klaus Dietz SJ s. 146
Francis X. Weiser: The year of the Lord in the Christian Home. Av J. B. s. 147
Wilhelm Schamoni: Auferweckungen vom Tode. Av J. B. s. 147
David P. O’Neill: The Priest in Crisis. Av W. K. s. 147
Richard Cabot och Russell Dicks, under medverkan av Per Erlanson: Prästen i sjukrummet. Av W. K. s. 148
Ernst Joseph Görlich: Kleine österreichische Kirchengeschichte. Av mr s. 148
Tage Lindbom: Otidsenliga betraktelser. Av JG s. 149
En presentation [Robert Braun: Was geht in Schweden eigentlich vor? Analyse und Kritik einer Entchristlichung]. Av Robert Braun s. 150
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1969 nr 4
Innehåll
Sedan sist s. 153
Utopia – det är vi. Av Hallvard Rieber-Mohn OP s. 157
Pius XII och Tredje riket. Av Alf Åberg s. 162
Kan vi lita på Nya Testamentet? Av René Kieffer OP s. 167
Ur De yttersta tingen. Av Gertrud von Le Fort s. 171
Perspektiv s. 172
Liturgins förnyelse och kris. Av Alf Härdelin s. 172
”Riten”. Av W. K. s. 177
Lorderna och eutanasin. Av Stephan W. Pollak s. 179
Ortodoxa kyrkan av igår och imorgon. Av Gerhard Podskalsky SJ s. 180
Josef Andreas Jungmann: Kyrkans liturgi. Kortfattad förklaring mot dess historiska bakgrund. Av fn s. 185
Karl Hermann Schelkle: Theologie des Neuen Testaments. l. Schöpfung. Welt – Zeit – Mensch. Av Rainer Carls SJ s. 185
Hans Küng: Die Kirche, The Church, For att verden må tro. Av Lars Custos s. 186
Hans Küng: Wahrhaftigkeit. Zur Zukunft der Kirche. Av Hans-Otto Husmann SJ s. 187
Joseph Ratzinger: Einführung in das Christentum. Av P Max Stanzel s. 187
Georg Muschalek: Glaubensgewißheit in Freiheit. Quaestiones disputatae 40. Av Rainer Carls SJ s. 188
Burkhart Schneider: Pius XII. – Friede, das Werk der Gerechtigkeit. Av W. K. s. 189
Sigfrid Estborn: Krishna, Allah eller Kristus. Omvändelsens problem belyst av några indiers väg till kristendomen. Av Birgitta Winbäck s. 189
Anders Jeffner och Bo Wirmark (red.): Fredspolitik och kristen tro. Av Birgitta Winbäck s. 189
Anne-Marie Thunberg (red.): Teologi revolution utveckling. Av Birgitta Winbäck s. 190
Kerstin Anér: Guds ord och dagens nyheter. Av Birgitta Winbäck s. 191
Hildegard Goss-Mayr: Makt utan våld. Om den kristne och revolutionen. Av Birgitta Winbäck s. 191
Kurt Almqvist: Livklädnaden som revs sönder. Av Rainer Carls SJ s. 192
Walter Heitler: Naturvetenskapen och människan. Av Sverre Sörenson s. 193
Fritz März: Humor in der Erziehung. Av Anita Claesson s. 193
Anton Lübke: Nikolaus von Kues. Kirchenfürst zwischen Mittelalter und Neuzeit, Reinhold Weier: Das Thema von verborgenen Gott von Nikolaus von Kues zu Martin Luther, Erich Meuthen: Nikolaus von Kues. Skizze einer Biographie. Av W. K. s. 193
Buddhas Evangelium eller Dhammapadan. Av W. K. s. 194
Sven Fagerberg: Dialog i det fria. Av Lars Melin s. 195
Sigrid Gillner: Undersåtar. Rapport från en svensk by. Av Birgitta Winbäck s. 195
Mario G. Galli: Spazio e tempo nella scienza moderna. Bd l. Av mr s. 196
Klaus Tuchel: Die Philosophie der Technik bei Friedrich Dessauer. Av J. B. s. 196
Wilhelm Fucks: Formeln zu Macht, Nach allen Regeln der Kunst. Av F. H. s. 197
Bengt Wadensjö (red.): Ung protestant. En debattbok. Av K. M. s. 198
Birgitta Trotzig: Ordgränser. Av Lars Melin s. 199
François Mauriac: Un adolescent d’autrefois. Av Lars Melin s. 199
Gusti Stridsberg: Vår stund med varandra. Av J. B. s. 200
Helge Jedenberg: Glädjens ikoner och smärtans. Dikter. Av L C:s s. 200
Konrad Kraemer (utg.): Welt – Kirche – Presse. Av W. K. s. 200
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1969 nr 5
Innehåll
Att se tillbaka och att sträva framåt s. 201
Femtio år Credo. Av Josef Gerlach SJ s. 202
Personer och firmor. Av Redaktionen s. 218
Credo och samtiden. Av Rainer Carls SJ s. 220
Concilium Vaticanum primum. Av Wilhelm Köster SJ s. 224
Perspektiv s. 231
Journalistik under 50 år och mera. Av W. K. s. 231
Döden i tv. Av Bengt Thorell s. 233
Register över Credo årgång 1–50 s. 234
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1969 årgång 50