Credo 1971

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1971 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
Tre gånger nutidsmänniskan. Av Lars Custos s. 4
Mina skandinaviska år. Av Régis Boyer s. 8
Sexualneuros och existentiell tomhet. Av Viktor E. Frankl s. 16
Reformationen – urspåring eller islossning? Av Wilhelm Köster SJ s. 22
Text. Om kyrkan. Av Augustinus s. 29
Perspektiv s. 30
Maoism och sovjetmarxism. Av Klaus Misgeld s. 30
Hotad humanism. Av Wilhelm Köster s. 34
På väg. Av Robert Rouquette SJ s. 36
Evian-les-Bains. Av Gianfrancesco Arrighi s. 37
Ekumenisk sammanslagning på världsnivå. Av Bengt Thorell s. 39
Att tycka om Amerika. Av Nils Runeby s. 40
En indier upplever Sverige. Av Michael Jeyaraj s. 42
Jacques Flamand: Saint Pierre interroge le pape, Hans Küng: Unfehlbar? Av W. K. s. 45
Henri de Lubac: Corpus mysticum. Kirche und Eucharistie im Mittelalter. Av Alf Härdelin s. 45
Odo Casel: Das christliche Opfermysterium. Zur Morphologie und Theologie des eucharistischen Hochgebetes. Av Alf Härdelin s. 46
Josef Andreas Jungmann: Christliches Beten in Wandel und Bestand. Av fn s. 46
Gustaf Wingren: Luther frigiven, Socialetik i Stockholm. Av W. K. s. 46
Andra Vatikankonciliet i luthersk belysning – Redigerad av Sven Ingebrand. Av H. S. s. 47
Olof Linton: Brevet till hebréerna. Av Lars Hartman s. 47
Johannes Lindblom: Tio kapitel om Bibeln. Av Lars Hartman s. 48
Gustav Aulén: Kristen gudstro i förändringens värld. Av Rainer Carls s. 48
James Plunkett: Trolös stad. Av B. T. s. 49
Jan Carlquist: Skiljaren. Av Birgitta Winbäck s. 50
Olaus Brännström: Kyrkoturist i Sydindien. Av Birgitta Winbäck s. 50
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1971 nr 2
Innehåll
Sedan sist s. 51
Alexander Solsjenitsyn. Av Karl Ragnar Gierow s. 55
Kyrkomusiken vid skiljevägen. Av Alf Härdelin s. 57
Världsalltets barn. Av Eduard Verhülsdonk s. 63
Text. Om strejk. Ur Andra Vatikankonciliets konstitution om kyrkan i världen av idag s. 66
Tre revolutioner. Av Tage Lindbom s. 67
Dikt. Av Bo Wengström s. 72
Perspektiv s. 73
Påven Alexander VI. Av Sven Stolpe s. 73
Maoism och sovjetmarxism. Av Klaus Misgeld s. 74
Biskopssynoderna i Rom 1969 och 1971. Av Hugo Tamm s. 78
Djävulen och änglarna passar inte ihop. Av Robert Hotz s. 80
Sekulariseringens kirurg. Av Robert Braun s. 85
Kulturminnesvård i Vadstena. Av Torgny Lindgren s. 86
Dante iscensatt. Av Wilhelm Köster s. 87
Pendereckis Lukaspassion. Av Sverre Sörenson s. 88
Om namnet Jesus Kristus. Av Eva Lüders s. 89
Alf Härdelin: Liturgi idag – tecken och stötesten. Av Martin Lönnebo s. 90
Johan Chydenius: The Symbolism of Love in Medieval Thought. Av mr s. 90
Louis Evely: Love your Neighbour. Av William Kenney CP s. 90
Dietrich Bonhoeffer: Motstånd och underkastelse. Av B. T. s. 91
Ingemar Öberg: Himmelrikets nycklar och kyrklig bot i Luthers teologi 1517–1537. Av Henrik Roelvink ofm s. 91
Gustav Wingren: Trons artiklar. Av W. K. s. 92
Hjalmar Grape: Olaus Magnus, forskare, moralist, konstnär. Av B. T. s. 93
J. E. Frykbergs stiftelse 50 år. Av B. T. s. 93
Elmar Gruber: Arbeitshilfen. Av Sr Hildegund s. 94
Stig Lindholm: Johan och hans vänner. Av JG s. 94
Frithiof Dahlby: Religionernas ABC. Av W. K. s. 94
Sexualkunskap på grundskolans högstadium. I. Elevenkät (SOU 1969:8), II. Lärarenkät (SOU 1969:44). Av K. D. s. 95
Rudolf Bultmann: Jesus Kristus och avmytologiseringen. Av Rainer Carls SJ s. 95
Victor Olsson: Religion och naturforskning. Av Rainer Carls SJ s. 96
Eva Alexanderson: Kontradans. Av Örjan Ekman s. 97
Musik. Gammalsvensk orgelmusik, Henrik Philip Johnsen: Sex fugor. Av B. T. s. 98
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1971 nr 3
Innehåll
Sedan sist s. 99
Gå och gör sammalunda. Av Sven Stolpe s. 102
Den kinesiska kulturrevolutionen – bakgrund och kommentarer. Av Konrad Farner s. 107
Det eviga Japan. Av Thomas Immoos s. 112
Tre revolutioner. Av Tage Lindbom s. 118
Uppbrott och ankomst. Fragment av en ”platonsk” dialog. Av Lechard Johannesson s. 122
Perspektiv s. 131
Om strejk, lockout och annat. Av Wilhelm Köster s. 131
On Death and Dying. Av Sverre Sörenson s. 134
Den heliga Birgittas kyrka i Nådendal. Av Knut Drake s. 137
Den nya romerska mässan: en bokrevy. Av Alf Härdelin s. 139
Lectionary. Order of Readings for use at mass. Av L. R. s. 142
Konrad Algermissen: Konfessionskunde. Av W. K. s. 142
Peter Schindler: Denne Paulus. Av J. B. s. 143
Unum in veritate et laetitia. Bischof Dr. Otto Spülbeck zum Gedächtnis. Av fn s. 143
Kerygma und Melos. Christhard Mahrenholz 70 Jahre 11. August 1970. Av Alf Härdelin s. 143
Fr. Klar C.Ss.R.: Peter D. Steidl. Liv og virke. Av Birgitta Winbäck s. 144
Atlas zur Kirchengeschichte. Die christlichen Kirchen in Geschichte and Gegenwart. Av Alf Härdelin s. 144
Eric Haglund: Möte och dialog. En bok om enskilt samtal. Av Klaus Dietz SJ s. 145
Margareta Melin: Malin mediterar. Av Birgitta Winbäck s. 146
Robert Braun: I skuggan av Wienerwald, Abschied vom Wienerwald – ein Lebensbekenntnis. Av Lars Melin s. 146
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1971 nr 4
Innehåll
Sedan sist s. 147
En sensationell upptäckt. Av Peter Schreiner s. 152
Man Bites Dog. Gissningar kring en konflikt. Av Stig Strömholm s. 154
Den anonyma kärleken. Av Sven Stolpe s. 158
Kyrkans grundlag. Planer och problem. Av Johannes Günter Gerhartz SJ s. 163
Tillit till kyrkan. Av Ida Friederike Görres s. 168
Om biskopsämbetet. Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om Kyrkan, 18 s. 174
Perspektiv s. 175
Rapport från Genève. Av Jan Smith s. 175
Den katolska kyrkan i Kina. Av John W. Witek SJ s. 177
Världsrådet och världskyrkan. Av Michael J. Walsh SJ s. 181
Kulturrevolutionen i Sovjet – en förebild? Av Robert Hotz s. 187
Richard P. McBrien: Do we need the Church? Av William Kenney CP s. 191
Lars Widding – Ivar Harrie: Jesus, vem är han? Av W. K. s. 191
Bo Setterlind: Se människan. Av W. K. s. 191
Mario von Galli: Gelebte Zukunft. Franz von Assisi. Av Henrik Roelvink ofm s. 192
Hubert Jedin: Geschichte des Konzils von Trient, Handbuch der Kirchengeschichte. Bd V. Die Kirche im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung. Av W. K. s. 192
Kateketisk litteratur. Av J. B. s. 193
The Responsibility of the Christian Physician in the Modern World. Edited by Jacob Natvig and Nils Lavik. Av Sverre Sörenson s. 194
Peter Wust: Gesammelte Werke X. Av W. K. s. 194
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1971 nr 5
Innehåll
Sedan sist s. 195
Vad sker i Nordirland? Av Alf Åberg s. 197
Bildkonsten som tidens spegel? Av Rudolf Zeitler s. 202
Kristendom och buddhism. Teologiska aspekter. Av Heinrich Dumoulin SJ s. 208
Samhället och aborterna? Av Sverre Sörenson s. 213
Återvändsgränder i ekumeniken. Av Wilhelm Köster SJ s. 218
Perspektiv s. 225
Världskonsultation för National Councils. Av Nils Sundholm s. 225
Spionage kring Vatikanen. Av Robert Andrew Graham SJ s. 227
Ett Europa i vardande? Inlägg från en kristen informationsbyrå. Av Wolfgang Rössle s. 231
Rosenkransen. Av Bengt Thorell s. 235
Stenoniana. Av W. K. s. 236
Bo Giertz: Trons ABC. Av W. K. s. 237
Heribert Mühlen: Entsakralisierung. Av Alf Härdelin s. 238
Kan man tro? Utgiven av K. G. Hammar. Av W. K. s. 239
Dietrich Bonhoeffer: Liv i gemenskap. Av W. K. s. 239
Die hermeneutische Frage in der Theologie. Herausgegeben von Oswald Loretz und Walter Strolz. Av mr s. 239
Boethii Daci opera. Modi significandi sive Quaestiones super Priscianum maiorem. Av W. K. s. 240
Heinrich Dumoulin SJ: Christlicher Dialog mit Asien. Av W. K. s. 240
Gösta Hagelin: Alla tiders Rom. Av W. K. s. 241
Theoderich Kampmann: Shakespeare – Dramatiker und Komödiant. Av mr s. 241
Waldemar Hammenhög: Lallo. Av J. G. s. 241
Gunnar Fastborg: Spöpåle. Av W. K. s. 242
Uppståndelsens sakrament. Nattvardstankar och -böner, samlade och utgivna av Elisabeth Holmgren-Bernhoff. Av W. K. s. 242
Hjördis Blomqvist: …och förgyllande skrin… Jungfru Maria i folkfromhet och dikt genom tiderna. Av Birgitta Winbäck s. 242
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1971 årgång 52