Credo 1972

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1972 nr 1
Innehåll
Sedan sists. 1
Jesus Davids son. Av Jean-Bernard Livios. 4
Judendomen i korseld. Kritiska reflexioner. Av Charlotte Kleins. 10
Solsjenitsyns nya roman. Av Felix Philipp Ingolds. 18
Den heliga Birgitta och vår tid. Av Alf Åbergs. 22
Molander om helvetet. I stället för en recension. Av Sven Stolpes. 29
Perspektivs. 30
Förlusten av den andliga dimensionen. Av Josef Gerlach SJs. 30
Alexander Solsjenitsyn – en kristen profet i Sovjet. Av Robert Hotzs. 33
En bok om Guds död. Av Gunnel Oscariuss. 37
Spanien 1971. Av François de Montperdants. 38
Föräldrar och pubertetsungdoms. 41
En orealistisk Cusanus-entusiasm. Av Wilhelm Kösters. 44
Ingemar Ström: Du är min stora glädje. Markus om Jesus. Kommentar till Markusevangeliet i ny översättning av Per Block. Av W. K.s. 45
Så berättade Markus. Markusevangeliet. Nyöversättning av Per Block, Så berättade Lukas. Lukasevangeliet. Nyöversättning av Ivar Harrie. Av Lars Hartmans. 45
Henry-Evrard Jaeger (utg.): Zeugnis für die Einheit. Geistliche Texte aus den Kirchen der Reformation. Av W. K.s. 46
Jerker Blomqvist: Lärobok i grekiska för teologiska studier. Av W. K.s. 46
Samtal om samverkan. Svenska Kyrkan – Svenska Missionsförbundet. Av W. K.s. 46
Michael Schmaus, Alois Grillmeier, Leo Scheffczyk (utg.): Handbuch der Dogmengeschichte. Av W. K.s. 47
Bente og Knut Hanneborg: Filosofisk ordbog. Av W. K.s. 47
Hubert Messerschmidt: Menneske først – kristen siden? Av J. B.s. 48
Ånd og liv. Av J. B.s. 48
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1972 nr 2
Innehåll
Sedan sists. 49
Gudstjänst och sekularisering. Av Alf Härdelins. 52
Staten Israel i teologiskt perspektiv. Av Charlotte Kleins. 58
Dürers konst – epokens spegelbild. Av Martha Vennerstens. 65
Perspektivs. 73
Karl Rahner i England. Av Peter Hebblethwaite SJs. 73
Fjärde internationella Lutherforskningskongressen. Av Jan Aartz SCJs. 76
Om läget i Rhodesias. 78
Jesus i Israel. Av Pinchas E. Lapides. 79
Albrecht Dürers liv. Av Martha Vennerstens. 83
Birgit Klockars: Birgitta och hennes värld. Av Torgny Lindgrens. 88
Peter Fransen SJ: The New Life of Grace. Av William Kenney CPs. 89
Rudolf Pesch: Jesu ureigene Taten? Ein Beitrag zur Wunderfrage (Quaestiones disputatae 52). Av Lars Hartmans. 89
Sachkunde Religion, zusammengest. und hrsgeg. von Gert Otto. Av Lars Hartmans. 90
Hubert Jedin (utg.): Handbuch der Kirchengeschichte bd. VI: Die Kirche der Gegenwart. I:a del, Die Kirche zwischen Revolution und Restauration. Av mrs. 90
August Hasler. Luther in der katolischen Dogmatik. Av mrs. 91
Karl Josef Sundberg: Konfirmandundervisning utan lektioner. Av W. K.s. 92
Irja Kilpeläinen: Att lyssna och hjälpa. Av Klaus Dietz SJs. 92
Kallelse, studium, gärning. Till Teologiska seminariets 100-årsjubileum. Av Klaus Dietz SJs. 92
Hjalmar Sundén: Kompendium i religionspsykologi. Av Klaus Dietz SJs. 92
Jean Paillard: Detta lever jag för, Christ unter Atheisten, Quand Dieu est inutile. Av Birgitta Winbäcks. 93
Michel Quoist: Prayers of Life, Michel Quoist: The Christian Response. Av Birgitta Winbäcks. 93
Religion och Bibel, XXX. Nathan Söderblom-sällskapets årsbok 1971. Av W. K.s. 94
Nils-Olof Jacobson: Liv efter döden? Om parapsykologin, mystiken och döden. Av W. K.s. 94
Günter Weeber: Das Zeichen für eine bessere Welt. Av Birgitta Winbäcks. 94
Eduard Verhülsdonk: Signale aus dem Mediokosmos. Av W. K.s. 94
Åke Ohlmarks: En bok om THX. Av Sverre Sörensons. 95
Harriet Hjorth: Irlandskust. Av Birgitta Winbäcks. 95
Nytt i Herder-Böcherei. Av fns. 96
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1972 nr 3
Innehåll
Sedan sists. 97
Hednamyt och människolängtan. Av Régis Boyers. 100
Lidandets problem hos Birgitta Trotzig. Av Lars Melins. 106
Giacometti – samtidens porträttör. Av Carl G. Moravec SJs. 111
Tolerans – på jorden. Av Wilhelm Köster SJs. 114
Perspektivs. 122
Var Jesus revolutionär? Av Teresa Herraizs. 122
Sista vittnesbördet. Av Theodor von Vittinghoff-Schells. 125
Teologer på villoväg. Av Wilhelm Köster SJs. 127
Hur kom Mindszenty till Wien? Av Ladislaus Horys. 129
De nya undervisningsmetoderna i Spanien. Av Santiago Martin Jiménezs. 130
Myt och verklighet. En självanmälan. Av Sven Stolpes. 138
Erik Beijer: Pauli värld och verk. Av Robert North SJs. 139
Paula Seethaler: Die vier Evangelien. Av Lars Hartmans. 139
Jan Aarts: Die Lehre Martin Luthers über das Amt in der Kirche. Av mrs. 139
Handbuch der Ostkirchenkunde, utg. av E. v. Ivánka, J. Tyciak, P. Wiertz. Av Gerhard Podskalsby SJs. 140
Stimmen der Orthodoxie zu Grundfragen des II. Vatikanum, utgiven av D. Papandreou. Av Gerhard Podskalsby SJs. 141
Erhard Kunz: Christentum ohne Gott? Av SSs. 142
Rudolf Haubst (utg.): Nikolaus von Kues als Promotor der Ökumene. Av mrs. 142
Au Bord du Schisme? L’affaire d’Amsterdam et I’Église de Holland. Av J. B.s. 142
Philip Berrigan: Prison Journals of a Priest Revolutionary, Philip Berrigan: Christen gegen die Gesellschaft. US-Priester im Gefängnis, Kreuz kontra Krieg. Die Brüder Berrigan. Av Klaus Dietz SJs. 143
Waldemar Hammenhög: Herr Anderson med ett s. Av JGs. 144
Graham Greene: En sorts liv. Av Lars Melins. 144
Margareta Bergman: Puckelryggen. Av W. K.s. 144
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1972 nr 4
Innehåll
Sedan sists. 145
Nyöversättning av Nya testamentet. Några synpunkter. Av Jonas Palms. 149
Den nya katolska mässordningen. Tillika en fråga: Är den svenska översättningen korrekt? Av Lechard Johannessons. 157
Ingen ände på latinet. Av Karl Korns. 163
Hednisk myt och kristen tro. Av Régis Boyers. 166
Guldåldern på Island före vikingatiden. Av Alf Åbergs. 170
Perspektivs. 177
Robert Braun in memoriam. Av Josef Gerlach SJs. 177
Danilo Dolci och Sverige. Av Sven Stolpes. 181
En teolog lyhörd för världen [om Henri de Lubac SJ]. Av Karl H. Neufeld, SJs. 183
Den flygande narren startar idag [om Charles Lindbergh]. Av Dieter Vogts. 186
Dürrenmatts människosyn. Av Kurt Michel SJs. 189
Georges Rouault. Av André Estiennes. 191
Birger Gerhardsson: 2000 år senare. Av W. K.s. 193
Bo R. Ståhl och Bertil Persson: Kulter, sekter, samfund. En studie av religiösa minoriteter i Sverige. Av fns. 193
Göran Bexell (utg.): Präst, funktion och utbildning. Av Klaus Dietz SJs. 193
Andreas Lindblom: Femtio år med Birgitta. Birgittastiftelsen 1920–1970. Av fns. 194
Anders Ekenberg (utg.): Ge mig svar. Psaltarpsalmer för högmässan och andra sånger för försångare/kör och församling. Av A. P.s. 194
Oskar Köhler: Bewusstseinsstörungen inz Katholizismus. Av fns. 195
Antoine Vergote: Religionspsychologie. Av Klaus Dietz SJs. 195
Johanna Klink: Kind und Glaube. Av Klaus Dietz SJs. 196
JuIien Green: L’autre. Av François Dyjak OMIs. 196
Per-Magnus Selinder: Det gladaste som hänt. Av Birgitta Winbäcks. 196
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1972 nr 5
Innehåll
Sedan sists. 197
Tio år senare. Av Wilhelm Köster SJs. 199
Naturens lilla missöde? Av Sven Stolpes. 207
Biologi och världsåskådning. Av Sverre Sörensons. 210
Intervju med Sven Stolpe. Av Matts Ryings. 213
Perspektivs. 219
Jesusrörelsen i den Nya världen. Av Vicente Andrade Valderrama SJs. 219
Biskopssynoden 1971. Av Hugo Tamm, Wilhelm Köster SJs. 221
Efter G72. Av Wilhelm Feussner SJs. 229
Den ofelbara människan. Av Wilhelm Kösters. 230
Vägröjare för en ny teologi. Av Alf Härdelins. 231
Den katolska pressen i det fransktalande Afrika. Av Lars Custoss. 233
Paul Surlis (utg.): Faith, its nature and meaning. Av W. K.s. 235
Tryggve Lundén: Nikolaus Hermansson biskop av Linköping, Svenska Helgon. Av J. G.s. 235
Apokryferna till Nya Testamentet. Utgivna i samarbete med Svenska bibelsällskapet. Av W. K.s. 235
Gunnar Hillerdal: Vem är du, Jesus? Av W. K.s. 236
Stig Eklund, Martin Lönnebo: Tro i vår tid. Av W. K.s. 236
Per Erik Persson: Att tolka Gud i dag. Av W. K.s. 236
Gertrud Thausing: Sein und Werden. Versuch einer Ganzheitsschau der Religion des Pharaonenreiches. Av Martha Vennerstens. 237
Stig Strömholm: Sverige 1972. Av mrs. 238
Wilfried Ruff: Organverptlanzung. Ethische Probleme aus katholischer Sicht. Av Sverre Sörensons. 239
Marc Oraison: Zufall und Leben. Hat die Biologie das letzte Wort? Av Sverre Sörensons. 240
Björn Sjövall: Kreativ livssyn. Av Sverre Sörensons. 240
Olof Djurfeldt: Rätt till liv. Av A. P.s. 241
Lag och etik i abortfrågan. Katolska synpunkter. Av mrs. 241
Öyvind Sjöholm: Samvetets politik. Av Walther Manns. 241
Göran HassIer: Kontakt med massmedier. Av Cecilia Sidenbladhs. 242
Sigrid Gillner: För nageltrång men inte för tandröta. Av W. K.s. 243
Ida Friederike Görres: Sohn der Erde, der Mensch Teilhard de Chardin. Av Birgitta Winbäcks. 243
Kerstin Anér: Marias år. Dikter och tankar om Guds Moder i kyrkans år och kyrkans historia. Av Birgitta Winbäcks. 243
Paul K. Kurz: Über moderne Literatur 3. Av Lars Melins. 243
Uppbyggande. Av W. K.s. 244
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1972 årgång 53