Credo 1972

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1972 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
Jesus Davids son. Av Jean-Bernard Livio s. 4
Judendomen i korseld. Kritiska reflexioner. Av Charlotte Klein s. 10
Solsjenitsyns nya roman. Av Felix Philipp Ingold s. 18
Den heliga Birgitta och vår tid. Av Alf Åberg s. 22
Molander om helvetet. I stället för en recension. Av Sven Stolpe s. 29
Perspektiv s. 30
Förlusten av den andliga dimensionen. Av Josef Gerlach SJ s. 30
Alexander Solsjenitsyn – en kristen profet i Sovjet. Av Robert Hotz s. 33
En bok om Guds död. Av Gunnel Oscarius s. 37
Spanien 1971. Av François de Montperdant s. 38
Föräldrar och pubertetsungdom s. 41
En orealistisk Cusanus-entusiasm. Av Wilhelm Köster s. 44
Ingemar Ström: Du är min stora glädje. Markus om Jesus. Kommentar till Markusevangeliet i ny översättning av Per Block. Av W. K. s. 45
Så berättade Markus. Markusevangeliet. Nyöversättning av Per Block, Så berättade Lukas. Lukasevangeliet. Nyöversättning av Ivar Harrie. Av Lars Hartman s. 45
Henry-Evrard Jaeger (utg.): Zeugnis für die Einheit. Geistliche Texte aus den Kirchen der Reformation. Av W. K. s. 46
Jerker Blomqvist: Lärobok i grekiska för teologiska studier. Av W. K. s. 46
Samtal om samverkan. Svenska Kyrkan – Svenska Missionsförbundet. Av W. K. s. 46
Michael Schmaus, Alois Grillmeier, Leo Scheffczyk (utg.): Handbuch der Dogmengeschichte. Av W. K. s. 47
Bente og Knut Hanneborg: Filosofisk ordbog. Av W. K. s. 47
Hubert Messerschmidt: Menneske først – kristen siden? Av J. B. s. 48
Ånd og liv. Av J. B. s. 48
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1972 nr 2
Innehåll
Sedan sist s. 49
Gudstjänst och sekularisering. Av Alf Härdelin s. 52
Staten Israel i teologiskt perspektiv. Av Charlotte Klein s. 58
Dürers konst – epokens spegelbild. Av Martha Vennersten s. 65
Perspektiv s. 73
Karl Rahner i England. Av Peter Hebblethwaite SJ s. 73
Fjärde internationella Lutherforskningskongressen. Av Jan Aartz SCJ s. 76
Om läget i Rhodesia s. 78
Jesus i Israel. Av Pinchas E. Lapide s. 79
Albrecht Dürers liv. Av Martha Vennersten s. 83
Birgit Klockars: Birgitta och hennes värld. Av Torgny Lindgren s. 88
Peter Fransen SJ: The New Life of Grace. Av William Kenney CP s. 89
Rudolf Pesch: Jesu ureigene Taten? Ein Beitrag zur Wunderfrage (Quaestiones disputatae 52). Av Lars Hartman s. 89
Sachkunde Religion, zusammengest. und hrsgeg. von Gert Otto. Av Lars Hartman s. 90
Hubert Jedin (utg.): Handbuch der Kirchengeschichte bd. VI: Die Kirche der Gegenwart. I:a del, Die Kirche zwischen Revolution und Restauration. Av mr s. 90
August Hasler. Luther in der katolischen Dogmatik. Av mr s. 91
Karl Josef Sundberg: Konfirmandundervisning utan lektioner. Av W. K. s. 92
Irja Kilpeläinen: Att lyssna och hjälpa. Av Klaus Dietz SJ s. 92
Kallelse, studium, gärning. Till Teologiska seminariets 100-årsjubileum. Av Klaus Dietz SJ s. 92
Hjalmar Sundén: Kompendium i religionspsykologi. Av Klaus Dietz SJ s. 92
Jean Paillard: Detta lever jag för, Christ unter Atheisten, Quand Dieu est inutile. Av Birgitta Winbäck s. 93
Michel Quoist: Prayers of Life, Michel Quoist: The Christian Response. Av Birgitta Winbäck s. 93
Religion och Bibel, XXX. Nathan Söderblom-sällskapets årsbok 1971. Av W. K. s. 94
Nils-Olof Jacobson: Liv efter döden? Om parapsykologin, mystiken och döden. Av W. K. s. 94
Günter Weeber: Das Zeichen für eine bessere Welt. Av Birgitta Winbäck s. 94
Eduard Verhülsdonk: Signale aus dem Mediokosmos. Av W. K. s. 94
Åke Ohlmarks: En bok om THX. Av Sverre Sörenson s. 95
Harriet Hjorth: Irlandskust. Av Birgitta Winbäck s. 95
Nytt i Herder-Böcherei. Av fn s. 96
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1972 nr 3
Innehåll
Sedan sist s. 97
Hednamyt och människolängtan. Av Régis Boyer s. 100
Lidandets problem hos Birgitta Trotzig. Av Lars Melin s. 106
Giacometti – samtidens porträttör. Av Carl G. Moravec SJ s. 111
Tolerans – på jorden. Av Wilhelm Köster SJ s. 114
Perspektiv s. 122
Var Jesus revolutionär? Av Teresa Herraiz s. 122
Sista vittnesbördet. Av Theodor von Vittinghoff-Schell s. 125
Teologer på villoväg. Av Wilhelm Köster SJ s. 127
Hur kom Mindszenty till Wien? Av Ladislaus Hory s. 129
De nya undervisningsmetoderna i Spanien. Av Santiago Martin Jiménez s. 130
Myt och verklighet. En självanmälan. Av Sven Stolpe s. 138
Erik Beijer: Pauli värld och verk. Av Robert North SJ s. 139
Paula Seethaler: Die vier Evangelien. Av Lars Hartman s. 139
Jan Aarts: Die Lehre Martin Luthers über das Amt in der Kirche. Av mr s. 139
Handbuch der Ostkirchenkunde, utg. av E. v. Ivánka, J. Tyciak, P. Wiertz. Av Gerhard Podskalsby SJ s. 140
Stimmen der Orthodoxie zu Grundfragen des II. Vatikanum, utgiven av D. Papandreou. Av Gerhard Podskalsby SJ s. 141
Erhard Kunz: Christentum ohne Gott? Av SS s. 142
Rudolf Haubst (utg.): Nikolaus von Kues als Promotor der Ökumene. Av mr s. 142
Au Bord du Schisme? L’affaire d’Amsterdam et I’Église de Holland. Av J. B. s. 142
Philip Berrigan: Prison Journals of a Priest Revolutionary, Philip Berrigan: Christen gegen die Gesellschaft. US-Priester im Gefängnis, Kreuz kontra Krieg. Die Brüder Berrigan. Av Klaus Dietz SJ s. 143
Waldemar Hammenhög: Herr Anderson med ett s. Av JG s. 144
Graham Greene: En sorts liv. Av Lars Melin s. 144
Margareta Bergman: Puckelryggen. Av W. K. s. 144
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1972 nr 4
Innehåll
Sedan sist s. 145
Nyöversättning av Nya testamentet. Några synpunkter. Av Jonas Palm s. 149
Den nya katolska mässordningen. Tillika en fråga: Är den svenska översättningen korrekt? Av Lechard Johannesson s. 157
Ingen ände på latinet. Av Karl Korn s. 163
Hednisk myt och kristen tro. Av Régis Boyer s. 166
Guldåldern på Island före vikingatiden. Av Alf Åberg s. 170
Perspektiv s. 177
Robert Braun in memoriam. Av Josef Gerlach SJ s. 177
Danilo Dolci och Sverige. Av Sven Stolpe s. 181
En teolog lyhörd för världen [om Henri de Lubac SJ]. Av Karl H. Neufeld, SJ s. 183
Den flygande narren startar idag [om Charles Lindbergh]. Av Dieter Vogt s. 186
Dürrenmatts människosyn. Av Kurt Michel SJ s. 189
Georges Rouault. Av André Estienne s. 191
Birger Gerhardsson: 2000 år senare. Av W. K. s. 193
Bo R. Ståhl och Bertil Persson: Kulter, sekter, samfund. En studie av religiösa minoriteter i Sverige. Av fn s. 193
Göran Bexell (utg.): Präst, funktion och utbildning. Av Klaus Dietz SJ s. 193
Andreas Lindblom: Femtio år med Birgitta. Birgittastiftelsen 1920–1970. Av fn s. 194
Anders Ekenberg (utg.): Ge mig svar. Psaltarpsalmer för högmässan och andra sånger för försångare/kör och församling. Av A. P. s. 194
Oskar Köhler: Bewusstseinsstörungen inz Katholizismus. Av fn s. 195
Antoine Vergote: Religionspsychologie. Av Klaus Dietz SJ s. 195
Johanna Klink: Kind und Glaube. Av Klaus Dietz SJ s. 196
JuIien Green: L’autre. Av François Dyjak OMI s. 196
Per-Magnus Selinder: Det gladaste som hänt. Av Birgitta Winbäck s. 196
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1972 nr 5
Innehåll
Sedan sist s. 197
Tio år senare. Av Wilhelm Köster SJ s. 199
Naturens lilla missöde? Av Sven Stolpe s. 207
Biologi och världsåskådning. Av Sverre Sörenson s. 210
Intervju med Sven Stolpe. Av Matts Rying s. 213
Perspektiv s. 219
Jesusrörelsen i den Nya världen. Av Vicente Andrade Valderrama SJ s. 219
Biskopssynoden 1971. Av Hugo Tamm, Wilhelm Köster SJ s. 221
Efter G72. Av Wilhelm Feussner SJ s. 229
Den ofelbara människan. Av Wilhelm Köster s. 230
Vägröjare för en ny teologi. Av Alf Härdelin s. 231
Den katolska pressen i det fransktalande Afrika. Av Lars Custos s. 233
Paul Surlis (utg.): Faith, its nature and meaning. Av W. K. s. 235
Tryggve Lundén: Nikolaus Hermansson biskop av Linköping, Svenska Helgon. Av J. G. s. 235
Apokryferna till Nya Testamentet. Utgivna i samarbete med Svenska bibelsällskapet. Av W. K. s. 235
Gunnar Hillerdal: Vem är du, Jesus? Av W. K. s. 236
Stig Eklund, Martin Lönnebo: Tro i vår tid. Av W. K. s. 236
Per Erik Persson: Att tolka Gud i dag. Av W. K. s. 236
Gertrud Thausing: Sein und Werden. Versuch einer Ganzheitsschau der Religion des Pharaonenreiches. Av Martha Vennersten s. 237
Stig Strömholm: Sverige 1972. Av mr s. 238
Wilfried Ruff: Organverptlanzung. Ethische Probleme aus katholischer Sicht. Av Sverre Sörenson s. 239
Marc Oraison: Zufall und Leben. Hat die Biologie das letzte Wort? Av Sverre Sörenson s. 240
Björn Sjövall: Kreativ livssyn. Av Sverre Sörenson s. 240
Olof Djurfeldt: Rätt till liv. Av A. P. s. 241
Lag och etik i abortfrågan. Katolska synpunkter. Av mr s. 241
Öyvind Sjöholm: Samvetets politik. Av Walther Mann s. 241
Göran HassIer: Kontakt med massmedier. Av Cecilia Sidenbladh s. 242
Sigrid Gillner: För nageltrång men inte för tandröta. Av W. K. s. 243
Ida Friederike Görres: Sohn der Erde, der Mensch Teilhard de Chardin. Av Birgitta Winbäck s. 243
Kerstin Anér: Marias år. Dikter och tankar om Guds Moder i kyrkans år och kyrkans historia. Av Birgitta Winbäck s. 243
Paul K. Kurz: Über moderne Literatur 3. Av Lars Melin s. 243
Uppbyggande. Av W. K. s. 244
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1972 årgång 53