Credo 1973

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1973 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
Språkreform i folkrepubliken Kina. Av John Witek SJ s. 4
Skuldsättning och skuldmedvetande hos Dostojevskij. Av Felix Philipp Ingold s. 12
Judisk mystik inför Bibeln. Av Werner Schlepper s. 22
Perspektiv s. 28
Biskop Brynolf av Skara som författare. Av Tryggve Lundén s. 28
Är våra barn konstnärer? Av Franz Hollaus s. 31
Vägen till tron. Av Heinrich Petri s. 35
Etruskerna. Av Wilhelm Köster SJ s. 38
Johannes av Korset: Själens dunkla natt. Av W. K. s. 39
Ungdomsbibel. Av A. P. s. 39
Karl Rahner: Theological Investigations. Vol VII: Further Theology of the Spiritual Life I. Av Alf Härdelin s. 39
Karl Rahner SJ, Otto Semmelroth SJ (utg.): Theologische Akademie IX. Av W. K. s. 40
Leonardo Boff: Die Kirche als Sakrament im Horizont der Welterfahrung. Av fn s. 40
Der Begriff der repraesentatio im Mittelalter. Av fn s. 40
Pehr Edwall: Gudstjänstens motiv. Av Alf Härdelin s. 41
T. A. Burkill: The Evolution of Christian Thought. Av W. K. s. 41
Philipp Schäfer: Philosophie und Theologie im Übergang von der Aufklärung zur Romantik dargestellt an Patriz Benedikt Zimmer. Av fn s. 41
Etik och kristen tro. Utgiven av Gustaf Wingren. Av Erwin Bischofberger SJ s. 42
Hans Hof, Carl-Reinhold Bråkenhielm, Lars Eric Handog: Livsåskådningar i konfrontation. Av W. K. s. 43
Marc Oraison: Vocation – phénomène humain. Av W. K. s. 43
Henry-Evrard Jaeger (utg.): Zeugnis für die Einheit. Geistliche Texte aus den Kirchen der Reformation. III. Anglikanismus. Av W. K. s. 43
Harvey Cox: Dårarnas fest. Av W. K. s. 44
Karl Bjarnhof: Støv skal du blive. Av W. K. s. 44
Barbro Karlén: När stormen kom, Vallflickan. Av W. K. s. 44
Hymner till kyrkan. Av Gertrud von le Fort s. 45
–         Prolog s. 45
–         Till kyrkan s. 46
–         Kyrkans år s. 59
–         Innehållsförteckning s. 76
–         Efterskrift. Av Wilhelm Köster SJ s. 78
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1973 nr 2
Innehåll
Birgitta – ett helgon. Av biskop John E. Taylor s. 81
Birgitta som människa. Av Wilhelm Köster SJ s. 82
Det stora ögonblicket. Av Sven Stolpe s. 85
Birgitta och ägodelarna. Av Birgit Klockars s. 95
Sjukdom och död i Birgittas liv och tankevärld. Av Lennart Walldén s. 99
Birgittas djävulsskildringar. Av Birger Bergh s. 108
Birgitta och konsten. Av Aron Andersson s. 116
Birgittinordens utbredning. Av Torgny Lindgren s. 123
Till redaktionens inkomna böcker.
Credo 1973 nr 3–4
Innehåll
Sedan sist s. 129
Vara allena. Funderingar om prästcelibatet. Av Leif Carlsson s. 135
Heinrich Bölls problem. Av Bengt Thorell s. 138
Bernini och Teresa. Av Gert Gelotte s. 147
Tro och vittnesbörd enligt Johannesevangeliet. Av Johannes Beutler SJ s. 153
Birgitta Trotzigs Sjukdomen. Av Lars Melin s. 158
Birgittiana s. 162
Mitt verk om Birgitta. Av Sven Stolpe s. 162
De birgittinska uppenbarelsernas texthistoria. Av Birger Bergh s. 163
I Vadstena. Av Wilhelm Köster SJ s. 165
Kyrkogården i Vadstena 14.10.1972. Av Bo Wengström s. 165
Perspektiv s. 166
Emmanuel Mounier – en presentation. Av Régis Boyer s. 166
En teologi för det kristna folket? Av Alf Härdelin s. 168
Kyrkan och de nya sekterna. Av Per Beskow s. 170
Sankt Eriks-kultens uppkomst. Av Åke Lindqvist s. 171
Montfort. En skiss med anledning av ett trehundraårsminne. Av Sven-Erik Brodd s. 173
Waldemar Hammenhög in memoriam. Av Josef Gerlach SJ s. 178
Metafysiken kommer tillbaka. Av Lechard Johannesson s. 178
Jul i det heliga Ryssland. Av Elisabeth Piltz s. 182
En japanska spränger gettot. Av Thomas Immoos s. 183
Wilfrid Harrington O. P: The Path of Biblical Theology. Av W. K. s. 184
Josef Hainz: Ekklesia. Av mr s. 184
Hugo Odeberg: Kristus i Gamla testamentet, Alfons Deissler: Die Grundbotschaft des Alten Testamentes, Benedikt Otzen, Hans Gottlieb og Knud Jeppesen: Myter i Det gamle Testamente. Av mr s. 184
Josef Theeuwes: Johannet av Korset, mystiker, diktare, reformator. Av Maxim Mauritsson s. 185
Gustaf Wingren: Växling och kontinuitet. Av W. K. s. 186
Olle Ekman: Hur kan Gud tillåta? Av W. K. s. 186
Joachim Jeremias: Fadervor i lys af den nyere forskning. Av J. B. s. 186
Dictionnaire de Spiritualité, fascicules XLVIII–XLIX (1970), L–LI (1971), LII–LIII (1972). Av W. K. s. 187
Ferdinand Klostermann, Karl Rahner, Hansjörg Schild (utg.): Handbuch der Pastoraltheologi, bd V: Lexikon. Av W. K. s. 187
Desmond Seward: The Monks of War. Av Bengt Rur s. 187
Sven-Erik Brodd: Evangeliskt klosterliv i Sverige. Av W. K. s. 188
Fr. Klar: Niels Stensen-forskeren Gustav Scherz. Av W. K. s. 188
Dagobert D. Runes: Handbook of reason. Av W. K. s. 189
Ernesto Cardenal: En bok om kärleken. Av Sverre Sörenson s. 189
Rädda familjen. En bok om familjepolitik med bidrag av Jon Peter Wieselgren m. fl. Av Sverre Sörenson s. 189
James A. Long: Vidgad Livssyn. Om teosofi som livsåskådning. Av Sverre Sörenson s. 190
Sigfridsmässan. Sammanställd av Teol. och Fil. dr Toni Schmid och Fil. lic. Oloph Odenius. Av A. P. s. 190
Tönnes Kleberg: Medeltida Uppsalabibliotek. II. Bidrag till deras historia till 1389. Av A. P. s. 190
Bertil Åstrand: Brunnby kyrka och kapellen i Arild och Mölle. Av G. G. s. 191
S. E. Vingedal: Porträtten i Täbys och S:t Olofs kyrkor. Av L. C-s s. 191
Sven Eric Johanson på skiva med Göteborgs Kammarkör under Gunnar Eriksson. Av W. K. s. 191
Rockoratoriet Brinnande. Av W. K. s. 192
Birgit Persson med Pajala-Hasses orkester & kör. Av W. K. s. 192
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1973 nr 5
Innehåll
Sedan sist s. 193
Heinrich Böll och kriget. Av Bengt Thorell s. 196
Primat och biskopskollegium – en historikers funderingar. Av Friedrich Kempf SJ s. 208
Jacques Maritain. Av Lechard Johannesson s. 214
Birgittiana s. 225
Birgitta i Rom. Av Wilhelm Köster SJ s. 225
Birgitta i Vadstena. Av Torgny Lindgren s. 226
Birgitta i Stockholm. Av Klaus Dietz SJ s. 229
Fyra hädangångna Birgittaforskare in memoriam. Av Torgny Lindgren s. 230
Birgittalitteratur s. 231
Sven Stolpe: Birgitta i Rom. Av mr s. 231
Sven Stolpe: Birgitta på svenska. Av T. Lgn s. 232
Birgit Klockars: Birgitta och böckerna, Birgit Klockars: Birgittas värld. Av T. Lgn s. 232
Emilia Fogelklou: Birgitta. Med efterskrift av Sven Stolpe. Av T. Lgn s. 232
Sanningsord av den heliga Birgitta, valda och kommenterade av Herman Stolpe. Av T. Lgn s. 233
Marguerite Tjader (-Harris): Mother Elisabeth. The Resurgence of the Order of Saint Birgitta. Av T. Lgn s. 233
Andreas Lindblom: Birgittas minne i med- och motvind under 600 år. Av T. Lgn s. 234
Andreas Lindblom: Vadstena klosters öde. Till 600-årsminnet av Birgittas död. Av W. K. s. 234
Ingrid Ydén-Sandgren: En krona av guld. Berättelser ur den heliga Birgittas liv. Av T. Lgn s. 235
Bibliographia Birgittina. Skrifter av och om den heliga Birgitta samt om birgittinska kloster och birgittinskt fromhetsliv. Av T. Lgn s. 235
Perspektiv s. 236
Lisieux – aktuellt idag. Av Herman Seiler SJ s. 236
Den villsamma vägen. Av Anne-Marie Edéus s. 237
Hur kristendomen nådde Västergötland. Av Tryggve Lundén s. 240
Zeichen des Glaubens. Studien zu Taufe und Firmung. Balthasar Fischer zum 60. Geburtstag. Av Alf Härdelin s. 251
Hans Urs von Balthasar: Die Wahrheit ist symphonisch. Aspekte des christlischen Pluralismus. Av Birgitta Winbäck s. 251
T. A. Burkill: New Light on the Earliest Gospel, René Kieffer: Essai de méthodologie néotestamentaire. Av Lars Hartman s. 252
Joachim Jeremias: Nøglen til apostelen Paulus teologi, S. Neill: Vad vi vet om Jesus?, A. Eeg-Olofsson, R. Forsbeck: Evangeliet och nutidsmänniskan. Av Lars Hartman s. 252
Barbara Albrecht: Eine Theologie des Katholischen. Einführung in das Werk Adrienne von Speyrs. Bd I. Av W. K. s. 253
Ivar H. Poëll: Subsidiaritetsprincipen. Av Walther Mann s. 253
Brita Nordström: Skall familjen krossas? Av Sverre Sörenson s. 254
Politiske ideologier fra Plato til Mao, redigeret af Svend Erik Stybe. Av W. K. s. 255
Hallvard Rieber-Mohn: Vår venn Johannes. Av och om påve Johannes XXIII. Av Jon Peter Wieselgren s. 255
F. J. Norstedt: Caporetta. Av Cecilia Sidenbladh s. 256
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1973 årgång 54