Credo 1975

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1975 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
Polis och press. Heinrich Bölls nya roman. Av Bengt Thorell s. 4
Samtal med ateister från vår egen tid. Av Federico Lombardi SJ s. 9
Dödstankar och dödsmotiv. Ett strövtåg i litteraturen. Av Jarl Ekman s. 15
Andens eld. Av Henri Perrin s. 18
Min väg till Rom. Av Hugo Tamm s. 19
Darwin – Marx – Freud. En filosofisk-antropologisk jämförelse. Av Guntram Knapp s. 22
Böcker är fyllda av liv. Av Johannes Bessarion s. 30
Perspektiv s. 32
Bokens framtid. Av Bernardino M. Hernando s. 32
Kyrkans svåra ställning i Tjeckoslovakien. Av G. Rulb s. 35
Thomas, Guds stridsman. Av Heinrich Roos s. 39
Blindskriftens uppkomst. Av Ornella Chiara Brocchi s. 43
Stor teater om kvinnans lott. Av Cecilia Sidenbladh s. 45
John Cullberg: Den fördolde Guden. Studier till den bibliska gudsföreställningen, Raimundo Panikkar: The Trinity and the Religious Experience of Man. Ikon – Person – Mystery, Heribert Mühlen: Die abendländische Seinsfrage als der Tod Gottes und der Aufgang einer neuen Gotteserfahrung, Heribert Mühlen: Una mystica Persona. Die Kirche als das Mysterium der heilsgeschichtlichen Identität des Heiligen Geistes in Christus und den Christen. Eine Person in vielen Personen. Av R. C. s. 47
Nordisk ekumenisk årsbok 1973. Av F. H. s. 49
Bengt Olof Kälde: Birgittinsk ordensheraldik. Av T. Lgn s. 50
Jörg Splett: Konturen der Freiheit. Av W. K. s. 50
Gerhard Adler: Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde… Av W. K. s. 51
Wilfrid Stinissen: Den inre bönens väg, Bikten – försoningens sakrament. Av W. K. s. 51
AIf Tergel: Från Jesus till Mao. Av W. K. s. 51
Ivar Alm: Från Freud till Jung. Av W. K. s. 52
René Laurentin: Budskapet fra Lourdes, Alphoris Olivieri: Gibt es noch Wunder in Lourdes? Av W. K. s. 52
Credo 1975 nr 2–3
Innehåll
CREDO – SIGNUM. Av Redaktionen s. 53
SIGNUM. Katolsk orientering om kyrka – kultur – samhälle. Av CREDOs redaktion, KITs redaktion s. [54]
Meditationens vägar och avvägar. Av Alf Härdelin s. 55
Österländsk meditation och kristen bön. Av Wilfrid Stinissen OCD s. 62
Den intellektuelle och karismatikerna. Två attityder. Av Barbara Nauer s. 71
Att läsa en artikel i Thomas’ Summa. En liten handledning. Av L.-M. Dewailly OP s. 79
Harry Martinson och Eyvind Johnson. 1974 års nobelpristagare i litteratur. Av Jarl Ekman s. 84
Mina möten i Rom. Av Hugo Tamm s. 89
Fallet Galilei – ett försök att förstå. Av Walter Brandmüller s. 92
Predikan över Johannesevangeliet 6:41–58 hållen i Hippo lördagen den 9 augusti 413. Av Augustinus s. 101
Perspektiv s. 112
Thomas ab Aquinos syn på skapelsen. Av Rainer Carls SJ s. 112
Ordenslivet – en Guds nådegåva till Kyrkan. Av Gunilla Frostmark OSB s. 116
Bonaventura. Av Hermann Kreutzer SJ s. 120
Utbildningen i återvändsgränd. Av Dr Joaquin Herrere SJ s. 122
Den nutida katolska kyrkosynen, belyst i en doktorsavhandling. Einar Sigurbjörnsson: Ministry within the people of God. The development of the doctrine on the Church and on the ministry in the Second Vatican council’s De Ecclesia. Av Tryggve Lundén s. 126
Gerard S. Sloyan: Jesus on Trial. The Development of the Passion Narratives and their Historical and Ecumenical Implications. Av Lars Hartman s. 137
Fridolin Wechsler: Romano Guardini als Kerygmatiker. Av Alf Härdelin s. 137
Hans Wagenhammer: Das Wesen des Christentums. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung. Av fn s. 138
Lars Lindberg: Omvändelsen i Karl Barths teologi. Av Anders Ekenberg s. 138
N. O. Rasmussen: Den karismatiska väckelsen. Av R. C. s. 139
Birgitta, una Santa svedese – a Swedish Saint. [Föredrag på Svenska Institutet i Rom.] Av T. Lgn s. 139
Anna-Lisa Österberg: Dialog. Av Jean Paillard s. 140
Till redaktionen inkomna böcker.