De första kristna är tillbaka i Mosul

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Medan bittra strider mellan den irakiska armén och terrormilisen IS rasar i västra Mosul har de första kristna redan återvänt till det återerövrade östra Mosul, enligt vad den kaldéiske patriarken Louis Sakos bekräftat för österrikiska journalister i Erbil. Kampen om Mosul är dock långtifrån över. Även i de östra delarna av staden finns det risker för att enskilda IS-kämpar kan genomföra terrorattacker. I hela området har terrormilisen byggt ut ett komplicerat tunnelsystem med otaliga mineringar och fällor med sprängmedel. Terrorgrupperna är också ytterst välbeväpnade.

Att de fördrivna kristna i ett större antal skulle återvända till Mosul ställer sig patriarken i förstone skeptisk till. Muslimernas problematiska inställning till de kristna uppkom inte med IS ankomst, utan var för handen långt tidigare. De kristna hade för länge sedan förlorat allt förtroende för sina muslimska grannar. Ty ofta var de ännu innan IS anlände utplundrade, hotade och fördrivna av sina förmenta vänner. Sako tillfogade dock att muslimer i enstaka fall visat solidaritet mot de kristna.

Utan en grundläggande sinnesändring hos den muslimska majoritetsbefolkningen är det svårt att föreställa sig ett framtida liv tillsammans. Det behövs framför allt moderata imamer som i moskéerna predikar respekt och aktning för de kristna, enligt patriarken. Även i skolorna måste man göra rent hus med fördomarna mot kristna, vilket Sako ansåg vara muslimernas plikt. Alltsammans handlar om en långvarig process, som patriarken inte hyste några illusioner om. Men trots allt: ”Tre kristna familjer har redan återvänt till Mosul, vilket är ett litet hoppingivande tecken.”

Efter IS-terroristernas erövring av Mosul den 9 juni 2014 hade alla kristna lämnat staden. Många av deras hus var genast tagna i beslag. Flytingarna hade gett sig av till Niniveslätten eller Kirkuk. IS trängde längre in på Niniveslätten i augusti 2014. Befolkningen – omkring 120 000 kristna och anhängare till andra religiösa minoriteter – flydde vidare till de säkrare kurdiska områdena. […]

Sedan de kurdiska Peshmergatrupperna och den irakiska armén förra hösten startat sin offensiv mot IS har den kaldéiske patriarken regelmässigt rest runt i de befriade områdena, ”för att vara bland människorna och ingjuta mod i dem”. Bilden av förstörelse är delvis omöjligt att föreställa sig. I många byar är uppåt 80 procent av byggnaderna förstörda, husen utplundrade och nedbrända. Han reste tillsammans med biskopen av Linz, Manfred Scheuer, för att denne skulle bilda sig en uppfattning om läget. I den av kurderna hållna delen av Niniveslätten har de första kristna redan kunnat återvända till sina byar såvida dessa inte var alltför förstörda. Det var en hoppingivande situation i den lilla staden Telskof, dit de första 45 familjerna kunnat organisera sitt återvändande, att husen var förhållandevis väl bevarade. Men infrastrukturen var helt förstörd. […]

Patriarken varnade uttryckligen länderna i Väst för blåögdhet mot muslimska flyktingar som kommer till Europa. ”Länderna i Väst måste vara på en gång storsinta och kloka”, enligt patriarken. ”Kontrollera noga vilka människor ni släpper in i era länder”, löd patriarkens uppmaning.

Kathpress 2017-02-23

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Medan bittra strider mellan den irakiska armén och terrormilisen IS rasar i västra Mosul har de första kristna redan återvänt till det återerövrade östra Mosul, enligt vad den kaldéiske patriarken Louis Sakos bekräftat för österrikiska journalister i Erbil. Kampen om Mosul är dock långtifrån över. Även i de östra delarna av staden finns det risker för att enskilda IS-kämpar kan genomföra terrorattacker. I hela området har terrormilisen byggt ut ett komplicerat tunnelsystem med otaliga mineringar och fällor med sprängmedel. Terrorgrupperna är också ytterst välbeväpnade.

Att de fördrivna kristna i ett större antal skulle återvända till Mosul ställer sig patriarken i förstone skeptisk till. Muslimernas problematiska inställning till de kristna uppkom inte med IS ankomst, utan var för handen långt tidigare. De kristna hade för länge sedan förlorat allt förtroende för sina muslimska grannar. Ty ofta var de ännu innan IS anlände utplundrade, hotade och fördrivna av sina förmenta vänner. Sako tillfogade dock att muslimer i enstaka fall visat solidaritet mot de kristna.

Utan en grundläggande sinnesändring hos den muslimska majoritetsbefolkningen är det svårt att föreställa sig ett framtida liv tillsammans. Det behövs framför allt moderata imamer som i moskéerna predikar respekt och aktning för de kristna, enligt patriarken. Även i skolorna måste man göra rent hus med fördomarna mot kristna, vilket Sako ansåg vara muslimernas plikt. Alltsammans handlar om en långvarig process, som patriarken inte hyste några illusioner om. Men trots allt: ”Tre kristna familjer har redan återvänt till Mosul, vilket är ett litet hoppingivande tecken.”

Efter IS-terroristernas erövring av Mosul den 9 juni 2014 hade alla kristna lämnat staden. Många av deras hus var genast tagna i beslag. Flytingarna hade gett sig av till Niniveslätten eller Kirkuk. IS trängde längre in på Niniveslätten i augusti 2014. Befolkningen – omkring 120 000 kristna och anhängare till andra religiösa minoriteter – flydde vidare till de säkrare kurdiska områdena. […]

Sedan de kurdiska Peshmergatrupperna och den irakiska armén förra hösten startat sin offensiv mot IS har den kaldéiske patriarken regelmässigt rest runt i de befriade områdena, ”för att vara bland människorna och ingjuta mod i dem”. Bilden av förstörelse är delvis omöjligt att föreställa sig. I många byar är uppåt 80 procent av byggnaderna förstörda, husen utplundrade och nedbrända. Han reste tillsammans med biskopen av Linz, Manfred Scheuer, för att denne skulle bilda sig en uppfattning om läget. I den av kurderna hållna delen av Niniveslätten har de första kristna redan kunnat återvända till sina byar såvida dessa inte var alltför förstörda. Det var en hoppingivande situation i den lilla staden Telskof, dit de första 45 familjerna kunnat organisera sitt återvändande, att husen var förhållandevis väl bevarade. Men infrastrukturen var helt förstörd. […]

Patriarken varnade uttryckligen länderna i Väst för blåögdhet mot muslimska flyktingar som kommer till Europa. ”Länderna i Väst måste vara på en gång storsinta och kloka”, enligt patriarken. ”Kontrollera noga vilka människor ni släpper in i era länder”, löd patriarkens uppmaning.

Kathpress 2017-02-23