Den andliga innebörden av Jakobsvägen framhävd vid spansk konferens

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den andliga innebörden av Jakobsvägen [till Santiago de Compostela] får inte reduceras till ren turism och till enbart en ekologisk tur. Denna ståndpunkt yttrades vid ett möte som den spanska organisationen Nationella konferensen för Kyrkans kulturarv (Jornadas nacionales de patrimonio cultural de la Iglesia) höll nyligen. Biskopar, representanter från spanska kulturrådet och andra rådgivare deltog i konferensen som reflekterade över den gamla pilgrimsleden.

Konferensen konstaterade att den nära 800 kilometer långa leden till katedralen i Santiago de Compostela i Spanien är populär ur turist- och ekologisk synpunkt, tack vare dess historiska och konstnärliga verk samt det vackra landskapet. Men om pilgrimsvandringen blott och bart betraktades i dessa kategorier ”skulle man skala av den huvudsakliga andliga dimensionen av pilgrimsvandringen, man skulle förvanska den och bortse från den autentiska innebörden”, varnade mötesdeltagarna.

Erfarenheten av Vägen (el Camino) är en skatt av stort värde och inbegriper bekännelse och firande av tron. Den inbegriper också utövande av kärlek till sin nästa, bekantskap med de konstnärliga stilarna i Kyrkans historia i Spanien, uppskattning av lokala sedvänjor och mycket annat, menade konferensdeltagarna. Alla dessa aspekter är ”som tecken som leder oss till ett mål; ett liv av nåd till vilket alla människor är kallade.” Själva begreppet ”pilgrimsfärd” (vallfärd) har en djup andlig innebörd, som underbyggs i pilgrimens erfarenhet genom sinnesintrycken, tillade de.

”Längs Vägen synliggör konsten för oss det som vi en dag kommer att se klart i slutet av vår pilgrimsfärd; detta underbygger, i vårt inre, tron på pilgrimskyrkan i världen.” Jakobsvägen kan bli en erfarenhetsbaserad skola, i vilken arkitekturen talar om Guds närvaro och där interaktion med vår nästa främjar kärlek till nästan, och den visuella omgivningen pekar mot det osynliga, fortsatte mötesdeltagarna. ”Vägen blir som en saliggörande vision av frälsningen” och på samma gång ”blir den genom att vara en levande del i vår resa i tron till ett instrument i den nya evangelisationen”.

Catholic News Agency, Madrid 2013-08-05

Uppsats av Rosângela C. Cortez Thomaz, ”Turismo religioso o peregrinación

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den andliga innebörden av Jakobsvägen [till Santiago de Compostela] får inte reduceras till ren turism och till enbart en ekologisk tur. Denna ståndpunkt yttrades vid ett möte som den spanska organisationen Nationella konferensen för Kyrkans kulturarv (Jornadas nacionales de patrimonio cultural de la Iglesia) höll nyligen. Biskopar, representanter från spanska kulturrådet och andra rådgivare deltog i konferensen som reflekterade över den gamla pilgrimsleden.

Konferensen konstaterade att den nära 800 kilometer långa leden till katedralen i Santiago de Compostela i Spanien är populär ur turist- och ekologisk synpunkt, tack vare dess historiska och konstnärliga verk samt det vackra landskapet. Men om pilgrimsvandringen blott och bart betraktades i dessa kategorier ”skulle man skala av den huvudsakliga andliga dimensionen av pilgrimsvandringen, man skulle förvanska den och bortse från den autentiska innebörden”, varnade mötesdeltagarna.

Erfarenheten av Vägen (el Camino) är en skatt av stort värde och inbegriper bekännelse och firande av tron. Den inbegriper också utövande av kärlek till sin nästa, bekantskap med de konstnärliga stilarna i Kyrkans historia i Spanien, uppskattning av lokala sedvänjor och mycket annat, menade konferensdeltagarna. Alla dessa aspekter är ”som tecken som leder oss till ett mål; ett liv av nåd till vilket alla människor är kallade.” Själva begreppet ”pilgrimsfärd” (vallfärd) har en djup andlig innebörd, som underbyggs i pilgrimens erfarenhet genom sinnesintrycken, tillade de.

”Längs Vägen synliggör konsten för oss det som vi en dag kommer att se klart i slutet av vår pilgrimsfärd; detta underbygger, i vårt inre, tron på pilgrimskyrkan i världen.” Jakobsvägen kan bli en erfarenhetsbaserad skola, i vilken arkitekturen talar om Guds närvaro och där interaktion med vår nästa främjar kärlek till nästan, och den visuella omgivningen pekar mot det osynliga, fortsatte mötesdeltagarna. ”Vägen blir som en saliggörande vision av frälsningen” och på samma gång ”blir den genom att vara en levande del i vår resa i tron till ett instrument i den nya evangelisationen”.

Catholic News Agency, Madrid 2013-08-05

Uppsats av Rosângela C. Cortez Thomaz, ”Turismo religioso o peregrinación