Det flerspråklig och multikulturella Latinamerika

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nästa tisdag, den 26 oktober, firas 200-årsminnet av Latinamerikas självständighet på Uppsala universitet med invigning av nya Forum för latinamerikastudier. Det kan i det sammanhanget vara värt att uppmärksamma en artikel i det senaste numret (september) av den spanska tidskriften Razón y fe. Artikeln ”Una América Latina pluricultural y multilingüe”, skriven av Marisa Regueiro, behandlar en konferens som hölls i Argentina i juli i somras med anledning av det förestående 200-årsminnet. I konferensen, som sekretariatet för interkultur och flerspråkighet hade anordnat, deltog politiker, forskare och studenter, samt representanter för de många olika folkgrupper som finns över hela den latinamerikanska kontinenten.

Att döma av artikeln i Razón y fe sökte konferensen klarlägga urbefolkningens situation på den latinamerikanska kontinenten under tre aspekter. För det första anlade flera föredrag ett historiskt perspektiv på utvecklingen sedan kolonisationen. För det andra sammanställdes statistik. Man räknar med att omkring 10 % av invånarna i hela Latinamerika tillhör urbefolkningen. Det finns inte mindre än 522 olika identifierade folkgrupper och 420 talade språk (differensen beror på att omkring 100 folkgrupper har övergett sitt modersmål och numera endast talar spanska eller portugisiska). För det tredje formulerades politiska målsättningar. Dit hörde att man ville främja ett multikulturellt och flerspråkigt Latinamerika, först och främst genom att ge folkspråken officiell status i skolan och i samhället i övrigt.

Fredrik Heiding 2010-10-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nästa tisdag, den 26 oktober, firas 200-årsminnet av Latinamerikas självständighet på Uppsala universitet med invigning av nya Forum för latinamerikastudier. Det kan i det sammanhanget vara värt att uppmärksamma en artikel i det senaste numret (september) av den spanska tidskriften Razón y fe. Artikeln ”Una América Latina pluricultural y multilingüe”, skriven av Marisa Regueiro, behandlar en konferens som hölls i Argentina i juli i somras med anledning av det förestående 200-årsminnet. I konferensen, som sekretariatet för interkultur och flerspråkighet hade anordnat, deltog politiker, forskare och studenter, samt representanter för de många olika folkgrupper som finns över hela den latinamerikanska kontinenten.

Att döma av artikeln i Razón y fe sökte konferensen klarlägga urbefolkningens situation på den latinamerikanska kontinenten under tre aspekter. För det första anlade flera föredrag ett historiskt perspektiv på utvecklingen sedan kolonisationen. För det andra sammanställdes statistik. Man räknar med att omkring 10 % av invånarna i hela Latinamerika tillhör urbefolkningen. Det finns inte mindre än 522 olika identifierade folkgrupper och 420 talade språk (differensen beror på att omkring 100 folkgrupper har övergett sitt modersmål och numera endast talar spanska eller portugisiska). För det tredje formulerades politiska målsättningar. Dit hörde att man ville främja ett multikulturellt och flerspråkigt Latinamerika, först och främst genom att ge folkspråken officiell status i skolan och i samhället i övrigt.

Fredrik Heiding 2010-10-20