Det religiösa landskapet i Sverige inför påvens besök

epa2085131_articolo I en artikel som nu i dagarna publiceras på olika språk i jesuittidskrifter runt om i Europa beskriver Signums chefredaktör Ulf Jonsson det land som påven Franciskus kommer att besöka i slutet av oktober när han deltar i högtidlighållandet av 500-årsminnet av reformationen.

Ulf Jonsson beskriver i artikeln både den historiska bakgrunden men framförallt det Sverige som påven möter idag, med ett postkristet sekulärt samhälle, och de ekumeniska relationerna mellan den katolska kyrkan och Svenska kyrkan. Artikeln har publicerats på svenska på Vatikanradions hemsida, och man läsa den här via denna länk:

Det religiösa landskapet i Sverige inför påvens besök

Red. 2016-10-03

 

https://sv.radiovaticana.va/news/2016/10/03/ulf_jonsson_-_det_religi%C3%B6sa_landskapet_i_sverige_inf%C3%B6r_p%C3%A5vens_bes%C3%B6k/1262488