Det ubetvingelige

Av Marie Knudtzon

Intet på jorden formår vel å binne
Sjeler som lengter mot Gud.
Elvene iler for havet å finne,
Sjelene higer for hjemad å vinne
Evig til freden hos Gud.

Intet kan tøile den tanke som stiger
Båret av lengsel og tro.
Vinger kan trettes og mure kan stenge,
Tanken går vidre og søker så lenge,
Inntil den hviler i ro.

Hvad kan vel hemme det hjerte som følger
Livslovens helligste bud?
Ilden på jorden må dø, der den øder,
Kjerlighet øker, jo mere den gløder, Evig den lever hos Gud!