Diagnos och motåtgärd

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Marcus Birro skriver i dagens DN en på många sätt bra och tankeväckande debattartikel om den senaste tidens skandaler inom den katolska kyrkan. Birro ger på ett bra sätt utryck för en dubbelhet som många katoliker idag säkert känner – av både stolthet och skam inför sin, i grunden, älskade kyrka.

När det kommer till vilka motåtgärder som ska sättas in återupprepar Birro en position som förekommit flitigt i svensk och skandinavisk press under den senaste tiden. Det gäller kravet på att celibatskravet för präster ska upphävas som en följd av den senaste tidens avslöjanden. Men det kravet bygger på ett misstag om orsakerna bakom de missförhållanden som nu uppdagats.

Den senaste tidens rapportering om katolska kyrkan handlar inte om att präster skulle vara överrepresenterade som pedofiler. Snarare förhåller det sig tvärt om. En undersökning från Tyskland visar exempelvis att det är 36 gånger mer sannolikt att en slumpvis vald man är pedofil än att en slumpvis vald celibatär präst är det.

Vad rapporteringen handlar om är istället att det rått en tystnadens och överslätandets kultur kring fall av pedofili bland prästerskapet. Denna kultur och dessa rutiner har också lett till att varje enskild präst som haft pedofila böjelser har kunnat begå många övergrepp och orsaka mycket skada innan problemen lyfts upp till ytan.  Med tanke på att diagnosen ser ut på det sättet skulle ett upphävande av celibatskravet i sig inte vara någon verksam motåtgärd som löser problemen. Effektiva motåtgärder handlar snarare om offentlighet och transparens för vissa aspekter av det kyrkliga livet – exempelvis när det gäller vissa inomkyrkliga rättsliga processer.

Varje enskilt fall av övergrepp på minderåriga i kyrkliga sammanhang är ett för mycket. Som det så många gånger redan har sagts, måste varje sten vändas på för att komma till rätta med problemet. Men för att kunna sätta in rätta motåtgärder behöver man först ställa den rätta diagnosenvad som är problemet. Den uppgiften går många – och så även Marcus Birro – bet på.

Erik Åkerlund 2010-04-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Marcus Birro skriver i dagens DN en på många sätt bra och tankeväckande debattartikel om den senaste tidens skandaler inom den katolska kyrkan. Birro ger på ett bra sätt utryck för en dubbelhet som många katoliker idag säkert känner – av både stolthet och skam inför sin, i grunden, älskade kyrka.

När det kommer till vilka motåtgärder som ska sättas in återupprepar Birro en position som förekommit flitigt i svensk och skandinavisk press under den senaste tiden. Det gäller kravet på att celibatskravet för präster ska upphävas som en följd av den senaste tidens avslöjanden. Men det kravet bygger på ett misstag om orsakerna bakom de missförhållanden som nu uppdagats.

Den senaste tidens rapportering om katolska kyrkan handlar inte om att präster skulle vara överrepresenterade som pedofiler. Snarare förhåller det sig tvärt om. En undersökning från Tyskland visar exempelvis att det är 36 gånger mer sannolikt att en slumpvis vald man är pedofil än att en slumpvis vald celibatär präst är det.

Vad rapporteringen handlar om är istället att det rått en tystnadens och överslätandets kultur kring fall av pedofili bland prästerskapet. Denna kultur och dessa rutiner har också lett till att varje enskild präst som haft pedofila böjelser har kunnat begå många övergrepp och orsaka mycket skada innan problemen lyfts upp till ytan.  Med tanke på att diagnosen ser ut på det sättet skulle ett upphävande av celibatskravet i sig inte vara någon verksam motåtgärd som löser problemen. Effektiva motåtgärder handlar snarare om offentlighet och transparens för vissa aspekter av det kyrkliga livet – exempelvis när det gäller vissa inomkyrkliga rättsliga processer.

Varje enskilt fall av övergrepp på minderåriga i kyrkliga sammanhang är ett för mycket. Som det så många gånger redan har sagts, måste varje sten vändas på för att komma till rätta med problemet. Men för att kunna sätta in rätta motåtgärder behöver man först ställa den rätta diagnosenvad som är problemet. Den uppgiften går många – och så även Marcus Birro – bet på.

Erik Åkerlund 2010-04-10