Dödsstraff: biskopar i USA välkomnar förändring av Katekesen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Biskopar i flera stift i USA välkomnar den förändring av Världskatekesen som innebär att dödsstraff hädanefter fördöms. Detta rapporterade Vatican News under det gångna veckoslutet.

Ärkebiskopen av Los Angeles, José Gómez, förklarade att han ”är tacksam” mot påven ”eftersom denne ställer sig i spetsen för kampen för att över hela världen avskaffa dödsstraffet”. Denna ”nödvändiga vidareutveckling” av kyrkans lära om dödsstraff inleddes redan under påvarna Johannes Paulus II och Benedictus XVI.  Enligt Gómez uttalande har kyrkan nu ”förstått att i praktiken uppnår man brottspåföljdernas traditionella mål bättre med ickevåldsmedel”.

Emellertid betyder inte fördömandet av dödsstraffet att en potentiell dödsdömd nu står ”på samma plan som ett offer för brott som abort och eutanasi”. De senare fallen innebär ”direkt dödande av ett oskyldigt liv” och är ”alltid djupt omoraliska”. Däremot är människor som dödsdömds i rättegångar ”definitionsmässig inte oskyldiga”.’

Biskopen av Venice i Florida, Frank Dewane, påminde om att biskopskonferensen i USA redan under flera år ha kämpat för att avskaffa dödsstraff. Varje mänskligt liv får avlelsen till döden har ”samma obestridliga värde”.

Från de tre biskoparna i Nebraska kom uppfattningen att åtminstone i deras delstat är fångvårdssystemet så effektivt att det gör tillgripandet av dödsstraff onödigt.

Kritik från ”Catholic League”

Konservativa katolska lobbygrupper, däremot, riktar kritik mot läroförändringen i frågan om dödsstraffet. ”Jag menar att flera av dem som tillhör rörelsen Pro Life har en känsla av att påven Franciskus därmed visar våra insatser mindre uppskattning”, sa Bill Donohue, ordförande för den inflytelserika Catholic League, enligt tidningen Washington Post. ”Vad var det egentligen som gjorde denna förändring nödvändig? Jag finner ingen förklaring i kommentarerna från Vatikanen. Det finns ingenting som bidrar till att klargöra varför något som länge har lärts inte längre skall ha något värde. Allt detta kommer bara att bidra till förvirring bland lekfolket”, enligt Donohue.

Det kompromisslösa fördömandet av dödsstraffet är i överensstämmelse med läroämbetet, underströk å andra sidan ärkebiskop Rino Fisichella på måndagen i samtal med Vatican News. Det tydliga nejet till dödsstraff, som påven Franciskus har låtit skriva in i katekesen, är ”i kontinuitet med läroämbete, som det hittills har utövats”, sade ordföranden för det Påvliga rådet för nyevangelisation. Det handlar om en verklig utveckling av trosinnehållet, eftersom påve Franciskus begrundar frågan om dödsstraff med blicken fäst på värdet hos människan, i detta fall brottslingen, och därmed också med blicken på ”en ny kontext”.

Perspektivet är nu människovärdet

Annorlunda argumenterade katekesen från 1992. Enligt den handlade det vid dödstraff om en önskan att ”skydda samhället mot en möjligen våldsam angripare, när det inte fanns andra tillräckliga medel att garantera detta skydd av samhället än genom att avrätta brottslingen”, förklarade Fisichella. ”Men nu ligger, på grund av en perspektivförskjutning, tyngdpunkten inte längre på att skydda en hotad människa – inte på grund av att det inte längre skulle vara en grundläggande princip i den katolska moralläran, utan på grund av att det lyckligtvis är så att demokratiska och andra stater idag har nya typer av fångvårdsanstalter till sitt förfogande.”  Nu ligger tyngdpunkten på människans värde, även brottslingens, förtydligade ärkebiskopen.

Även påven Franciskus har övervunnit en ”inskränkt syn” på missdådares utvecklingsmöjligheter. ”Han säger att ingen kan fråntas sina möjligheter till rehabilitering, och inte heller återanpassning i samhället. Det förutsätts att staten har förmågan att gynna detta.” Även den dömde måste, för sin del, anstränga sig, men ”ingen kan berövas möjligheten att i grunden börja ett nytt liv”, betonade Fisichella. ”Även om det finns många exempel på återfall i brottslighet, finns det även många exempel – för vilka vi tackar Vår Herre – på omvändelse, rehabilitering och försoning mellan den skyldige och offret, eller offrets anhöriga.”

Som Fisichella hade skrivit i L’Osservatore Romano: att bevara trons innehåll betyder inte att ”mumifiera”. Han påminde om påvens tal på 25-årsdagen av att katekesen offentliggjordes, då Franciskus sade att Guds ord kan man ”inte lägga i malpåse som om det är ett gammalt ylletäcke, som ska skyddas mot skadedjur”. ”Traditionen är levande”, underströk Fisichella, ”och om den inte alltid hålls levande av ett levande läroämbete, då är den inte längre tradition.” Förnyelsen av frågan om dödsstraff är ”ett verkligt avgörande steg, som också kommer att hjälpa katolikerna i deras engagemang i det sociala och politiska livet i deras länder”.

Kathpress 2018-08-06

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Biskopar i flera stift i USA välkomnar den förändring av Världskatekesen som innebär att dödsstraff hädanefter fördöms. Detta rapporterade Vatican News under det gångna veckoslutet.

Ärkebiskopen av Los Angeles, José Gómez, förklarade att han ”är tacksam” mot påven ”eftersom denne ställer sig i spetsen för kampen för att över hela världen avskaffa dödsstraffet”. Denna ”nödvändiga vidareutveckling” av kyrkans lära om dödsstraff inleddes redan under påvarna Johannes Paulus II och Benedictus XVI.  Enligt Gómez uttalande har kyrkan nu ”förstått att i praktiken uppnår man brottspåföljdernas traditionella mål bättre med ickevåldsmedel”.

Emellertid betyder inte fördömandet av dödsstraffet att en potentiell dödsdömd nu står ”på samma plan som ett offer för brott som abort och eutanasi”. De senare fallen innebär ”direkt dödande av ett oskyldigt liv” och är ”alltid djupt omoraliska”. Däremot är människor som dödsdömds i rättegångar ”definitionsmässig inte oskyldiga”.’

Biskopen av Venice i Florida, Frank Dewane, påminde om att biskopskonferensen i USA redan under flera år ha kämpat för att avskaffa dödsstraff. Varje mänskligt liv får avlelsen till döden har ”samma obestridliga värde”.

Från de tre biskoparna i Nebraska kom uppfattningen att åtminstone i deras delstat är fångvårdssystemet så effektivt att det gör tillgripandet av dödsstraff onödigt.

Kritik från ”Catholic League”

Konservativa katolska lobbygrupper, däremot, riktar kritik mot läroförändringen i frågan om dödsstraffet. ”Jag menar att flera av dem som tillhör rörelsen Pro Life har en känsla av att påven Franciskus därmed visar våra insatser mindre uppskattning”, sa Bill Donohue, ordförande för den inflytelserika Catholic League, enligt tidningen Washington Post. ”Vad var det egentligen som gjorde denna förändring nödvändig? Jag finner ingen förklaring i kommentarerna från Vatikanen. Det finns ingenting som bidrar till att klargöra varför något som länge har lärts inte längre skall ha något värde. Allt detta kommer bara att bidra till förvirring bland lekfolket”, enligt Donohue.

Det kompromisslösa fördömandet av dödsstraffet är i överensstämmelse med läroämbetet, underströk å andra sidan ärkebiskop Rino Fisichella på måndagen i samtal med Vatican News. Det tydliga nejet till dödsstraff, som påven Franciskus har låtit skriva in i katekesen, är ”i kontinuitet med läroämbete, som det hittills har utövats”, sade ordföranden för det Påvliga rådet för nyevangelisation. Det handlar om en verklig utveckling av trosinnehållet, eftersom påve Franciskus begrundar frågan om dödsstraff med blicken fäst på värdet hos människan, i detta fall brottslingen, och därmed också med blicken på ”en ny kontext”.

Perspektivet är nu människovärdet

Annorlunda argumenterade katekesen från 1992. Enligt den handlade det vid dödstraff om en önskan att ”skydda samhället mot en möjligen våldsam angripare, när det inte fanns andra tillräckliga medel att garantera detta skydd av samhället än genom att avrätta brottslingen”, förklarade Fisichella. ”Men nu ligger, på grund av en perspektivförskjutning, tyngdpunkten inte längre på att skydda en hotad människa – inte på grund av att det inte längre skulle vara en grundläggande princip i den katolska moralläran, utan på grund av att det lyckligtvis är så att demokratiska och andra stater idag har nya typer av fångvårdsanstalter till sitt förfogande.”  Nu ligger tyngdpunkten på människans värde, även brottslingens, förtydligade ärkebiskopen.

Även påven Franciskus har övervunnit en ”inskränkt syn” på missdådares utvecklingsmöjligheter. ”Han säger att ingen kan fråntas sina möjligheter till rehabilitering, och inte heller återanpassning i samhället. Det förutsätts att staten har förmågan att gynna detta.” Även den dömde måste, för sin del, anstränga sig, men ”ingen kan berövas möjligheten att i grunden börja ett nytt liv”, betonade Fisichella. ”Även om det finns många exempel på återfall i brottslighet, finns det även många exempel – för vilka vi tackar Vår Herre – på omvändelse, rehabilitering och försoning mellan den skyldige och offret, eller offrets anhöriga.”

Som Fisichella hade skrivit i L’Osservatore Romano: att bevara trons innehåll betyder inte att ”mumifiera”. Han påminde om påvens tal på 25-årsdagen av att katekesen offentliggjordes, då Franciskus sade att Guds ord kan man ”inte lägga i malpåse som om det är ett gammalt ylletäcke, som ska skyddas mot skadedjur”. ”Traditionen är levande”, underströk Fisichella, ”och om den inte alltid hålls levande av ett levande läroämbete, då är den inte längre tradition.” Förnyelsen av frågan om dödsstraff är ”ett verkligt avgörande steg, som också kommer att hjälpa katolikerna i deras engagemang i det sociala och politiska livet i deras länder”.

Kathpress 2018-08-06