Doktor Rafael Mitjaua y Gordon †

Av B. D. Assarsson

Natten mellan den 15 och 16 augusti avled härvarande spanska ministern, doktor Rafael Mitjana y Gordon, endast 50 år gammal. Inom vida kretsar har detta dödsbud väckt mycken förstämning och djupt känt deltagande. Excellensen Mitjana hade nämligen genom sitt sällsynt förbindliga och vinnande uppträdande, en harmonisk förening av hjärtlighet och grandezza, genom sina djupa konstnärliga och musikaliska intressen och icke minst genom sitt starkt framträdande intresse för Sverige och allt svenskt gjort sig till en av Stockholms populära personligheter. Både som musikhistorisk forskare av rang, som skönlitterär författare och skicklig översättare har han gjort sig ett namn. Bland annat har han översatt flera Strindbergsdramer till spanska. I sina kyrkliga intressen var excellensen Mitjana en äkta son av det ärkekatolska Spanien och en värdig uppbärare av de stolta traditionerna från den tid, då Sveriges katoliker mer än en gång funno en högsinnad och modig hjälpare mot förtryckare och fiender i det spanska sändebudet i huvudstaden. I detta sammanhang kunde framhållas, att spanska legationen i Stockholm upprättades av konung Filip II huvudsakligen för att stödja och uppmuntra Johan III:s katolskorienterade kyrkopolitik. Onsdagen den 17 augusti ägde envoyén Mitjanas jordfästning rum i Sankta Eugenia Kyrka. Den högtidliga rekviemsmässan sjöngs av kyrkoherden doktor Edward Wessel assisterad av P. Benelius och P. Klein. En representativ församling bevistade densamma, gripen av denna djupt allvarliga och vemodiga högtidlighet. En av våra mest uppburna diplomater och mest framträdande katoliker har sålunda gått ur tiden. R. I. P.