Dresdens biskop: Pegida skall inte utan vidare dömas

Dresdens katolske biskop Heiner Koch har varnat för att sortera in Pegidas demonstranter ”reflexmässigt som högerextremister”. Pegida är ”i första hand en samlande gemenskap för dem, som inte ser sig som representerade i det politiska systemet och som i huvudsak vill uttrycka sitt missnöje med politiken”, förklarade Koch på en fråga från den tyska katolska nyhetsbyrån KNA i torsdags i Dresden. Nyckelordet ”islamisering” är då bara ett samlingsbegrepp, som håller samman en bred palett av de mest olika bekymmer och rädsla.

Koch såg sitt yttrande som bekräftat av en i onsdags offentliggjord rundfråga från Tekniska universitetet (TU) i Dresden. Därvid uppgav tre fjärdedelar av demonstranterna att islam och islamisering inte spelar någon roll för dem. Som huvudskäl för sitt deltagande i demonstrationerna nämnde 54 procent ett ”allmänt missnöje med politiken”, följt av kritik av medier och offentlighet (20 procent), liksom grundläggande ovilja mot invandrare och asylsökande (15 procent). Dock är enligt en utvärdering c:a 42 procent av de tillfrågade reserverade mot muslimer eller islam.

Statsvetarna i TU Dresden hade under de senaste tre veckorna utfrågat ca 400 deltagare i pegidademonstrationerna. De medgav att två tredjedelar av de tillfrågade hade vägrat att svara.

Biskop Koch uppmanade till att observera och få samtal till stånd med denna till synes inte obetydliga befolkningsgrupp”. Samtidigt betonade han, att för främlingsfientlighet, intolerans och antidemokratiska strömningar ”får det inte heller i framtiden finnas plats i vårt samhälle”.

Kathpress 2015-01-15