Ecuador: Exploatering av jord splittrar urbefolkningen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De senaste veckorna har den östra delen av Ecuador, i Amazonas djungel, kännetecknats av spänningar till följd av multinationella företags exploatering av jordegendom i regionen. Det har lett till sammanstötningar och massakrer av olika folkgrupper, som drabbas av exploateringen av jorden i Amazonas. Den katolske biskopen av Aguarico, monsignore Jesús Esteban Sádaba, är mycket bekymrad över läget.

Vid ett möte som Amazonas kyrkliga nätverk (la Red eclesial Amazónica) höll nyligen slog biskop Esteban Sádaba [se foto] larm: myndigheterna i regionen ”har inte gjort någonting för att klara upp det som inträffat i samhället Yarentano”, där 20 personer från folkgruppen Taromenane massakrerades. Biskopen undrar: ”Hur är det möjligt att åklagarämbetet först i går (24 april) började ägna sig åt det här fallet som ägde rum för över en månad sedan och då också två flickor rövades bort?” Biskopen befarar att konflikten riskerar att sprida sig, med de mest allvarliga konsekvenser som följd.

Enligt uppgifter som nått nyhetsbyrån Fides, var massakern i Taromenane en hämndaktion efter det att ett par i samhället Yarentano hade mördats. Den mycket komplexa situationen har förorsakats av industrialiseringen i en del av Amazonas där urbefolkningen lever, folkgrupper som kallas ”ockulta folken” (pueblos ocultos).

Exploateringen av Amazonas i Ecuador och den accelererande kolonisationen av hittills oförorenade territorier har tvingat urbefolkningen på flykt. De har trängts undan från sina bostäder och har allt mindre att leva av för sitt uppehälle. Man har grävt ut en djup brunn i ett område som ligger mellan samhället där folkgruppen Waori bor och samhället där de båda folkgrupperna Tagaeri och Taromenane [se foto] håller till. Den förstnämnda folkgruppen, Waori, har knutit kontakter med omvärlden, och många av dess invånare arbetar för internationella olje- och mineralföretag. De bägge andra folkgrupperna, Tagaeri och Taromenane, har dock avvisat varje form av förbindelse med omvärlden och lever i en del av djungeln som i princip är ogenomtränglig, i nationalparken Yasuní.

Ordföranden för den nationella federationen av Ecuadors urbefolkning (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE), Humberto Cholango [se foto], hävdar att ”dessa tragiska nyheter är resultatet av ett strukturellt problem. Utvecklingsmodellen i Ecuadors politik har förvärrat livsvillkoren och ökat trycket på folkgrupperna. Trycket på folkgruppernas landområden har gett upphov till konflikter mellan Waori å ena sidan, Tagaeri och Taromenane å den andra.”

Den katolska kyrkans missionärer rör sig från plats till plats och erbjuder utbildning och trosundervisning i byarna, och undervisar invånarna att respektera mångfalden av kulturer och att respektera de olika folkgrupper som lever i dessa områden.

Agenzia Fides 2013-04-27

https://oclacc.org/noticia/iglesia-catolica-preocupada-matanza-indigenas-no-contactados

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De senaste veckorna har den östra delen av Ecuador, i Amazonas djungel, kännetecknats av spänningar till följd av multinationella företags exploatering av jordegendom i regionen. Det har lett till sammanstötningar och massakrer av olika folkgrupper, som drabbas av exploateringen av jorden i Amazonas. Den katolske biskopen av Aguarico, monsignore Jesús Esteban Sádaba, är mycket bekymrad över läget.

Vid ett möte som Amazonas kyrkliga nätverk (la Red eclesial Amazónica) höll nyligen slog biskop Esteban Sádaba [se foto] larm: myndigheterna i regionen ”har inte gjort någonting för att klara upp det som inträffat i samhället Yarentano”, där 20 personer från folkgruppen Taromenane massakrerades. Biskopen undrar: ”Hur är det möjligt att åklagarämbetet först i går (24 april) började ägna sig åt det här fallet som ägde rum för över en månad sedan och då också två flickor rövades bort?” Biskopen befarar att konflikten riskerar att sprida sig, med de mest allvarliga konsekvenser som följd.

Enligt uppgifter som nått nyhetsbyrån Fides, var massakern i Taromenane en hämndaktion efter det att ett par i samhället Yarentano hade mördats. Den mycket komplexa situationen har förorsakats av industrialiseringen i en del av Amazonas där urbefolkningen lever, folkgrupper som kallas ”ockulta folken” (pueblos ocultos).

Exploateringen av Amazonas i Ecuador och den accelererande kolonisationen av hittills oförorenade territorier har tvingat urbefolkningen på flykt. De har trängts undan från sina bostäder och har allt mindre att leva av för sitt uppehälle. Man har grävt ut en djup brunn i ett område som ligger mellan samhället där folkgruppen Waori bor och samhället där de båda folkgrupperna Tagaeri och Taromenane [se foto] håller till. Den förstnämnda folkgruppen, Waori, har knutit kontakter med omvärlden, och många av dess invånare arbetar för internationella olje- och mineralföretag. De bägge andra folkgrupperna, Tagaeri och Taromenane, har dock avvisat varje form av förbindelse med omvärlden och lever i en del av djungeln som i princip är ogenomtränglig, i nationalparken Yasuní.

Ordföranden för den nationella federationen av Ecuadors urbefolkning (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE), Humberto Cholango [se foto], hävdar att ”dessa tragiska nyheter är resultatet av ett strukturellt problem. Utvecklingsmodellen i Ecuadors politik har förvärrat livsvillkoren och ökat trycket på folkgrupperna. Trycket på folkgruppernas landområden har gett upphov till konflikter mellan Waori å ena sidan, Tagaeri och Taromenane å den andra.”

Den katolska kyrkans missionärer rör sig från plats till plats och erbjuder utbildning och trosundervisning i byarna, och undervisar invånarna att respektera mångfalden av kulturer och att respektera de olika folkgrupper som lever i dessa områden.

Agenzia Fides 2013-04-27

https://oclacc.org/noticia/iglesia-catolica-preocupada-matanza-indigenas-no-contactados