Egyptens president besöker påven

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Dialog och förhandlingar som det enda alternativet när det gäller att få slut på konflikterna i Mellanöstern, samt skydd för religionsfriheten i Egypten, var de centrala samtalsämnena när Påven på måndagen träffade Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi.

Enligt en kommuniké från Vatikanen ”koncentrerade man sig under den vänskapliga diskussionen på situationen i Egypten och betonade kyrkans solidaritet med hela det egyptiska folket under den pågående politiska omvandlingen. Samtidigt uttrycktes en förhoppning om att det inom ramen för den nya konstitutionen skall finnas garantier som säkerställer mänskliga rättigheter och religionsfrihet, så att den fredliga samexistensen mellan olika grupper i samhället stärks och den interreligiösa dialogen kan fortsätta.”

”Därutöver berörde man frågor av gemensamt intresse, med särskild inriktning på Egyptens roll som garant för fred och stabilitet i hela Mellanöstern och Nordafrika. Härvidlag upprepades att dialog och förhandlingar är det enda alternativet för att få slut på konflikterna och det våld som den försvarslösa befolkningen utsätts för och som kostar människoliv.”

Den egyptiske presidenten anlände till Vatikanen strax efter kl. 14.30 under påtagligt rigorösa säkerhetsåtgärder. När han vid dörren till det privata biblioteket hälsade på påven uppfattade de närvarande journalisterna att presidenten uttalade orden ”fred” och ”engagemang” och tillade att han ”var mycket belåten med att få träffa er, då ni är av stor betydelse för hela mänskligheten”, varpå påven sagt ”fatta mod”.

Efter det privata samtalet var det dags för det officiella fotograferandet och utväxling av gåvor. Påven skänkte presidenten en jubileumsmedalj från det andra året av sitt pontifikat, samt ett exemplar av den apostoliska skrivelsen Evangelii gaudium, inbundet i rött. Presidenten skänkte i sin tur påven ett skrin med silverinläggningar.

AsiaNews 2014-11-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Dialog och förhandlingar som det enda alternativet när det gäller att få slut på konflikterna i Mellanöstern, samt skydd för religionsfriheten i Egypten, var de centrala samtalsämnena när Påven på måndagen träffade Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi.

Enligt en kommuniké från Vatikanen ”koncentrerade man sig under den vänskapliga diskussionen på situationen i Egypten och betonade kyrkans solidaritet med hela det egyptiska folket under den pågående politiska omvandlingen. Samtidigt uttrycktes en förhoppning om att det inom ramen för den nya konstitutionen skall finnas garantier som säkerställer mänskliga rättigheter och religionsfrihet, så att den fredliga samexistensen mellan olika grupper i samhället stärks och den interreligiösa dialogen kan fortsätta.”

”Därutöver berörde man frågor av gemensamt intresse, med särskild inriktning på Egyptens roll som garant för fred och stabilitet i hela Mellanöstern och Nordafrika. Härvidlag upprepades att dialog och förhandlingar är det enda alternativet för att få slut på konflikterna och det våld som den försvarslösa befolkningen utsätts för och som kostar människoliv.”

Den egyptiske presidenten anlände till Vatikanen strax efter kl. 14.30 under påtagligt rigorösa säkerhetsåtgärder. När han vid dörren till det privata biblioteket hälsade på påven uppfattade de närvarande journalisterna att presidenten uttalade orden ”fred” och ”engagemang” och tillade att han ”var mycket belåten med att få träffa er, då ni är av stor betydelse för hela mänskligheten”, varpå påven sagt ”fatta mod”.

Efter det privata samtalet var det dags för det officiella fotograferandet och utväxling av gåvor. Påven skänkte presidenten en jubileumsmedalj från det andra året av sitt pontifikat, samt ett exemplar av den apostoliska skrivelsen Evangelii gaudium, inbundet i rött. Presidenten skänkte i sin tur påven ett skrin med silverinläggningar.

AsiaNews 2014-11-24