Ekumeniskt reformationsdokument signeras

År 2017 firas ett ”reformationsjubileum” med anledning av att det är 500 år sedan Luther anslog sina teser. I juni fyra år före offentliggör Vatikanen och Lutherska världsförbundet ett med spänning inväntat gemensamt dokument. Det skall undertecknas av ledande företrädare för kyrkorna inte i Wittenberg, där teserna enligt tradition anslogs, utan i Lutherska värlsförbundets stad Genève. Detta enligt ordföranden för Påvliga rådet för främjande av kristen enhet, kardinal Kurt Koch, i onsdags under samtal med österrikiska journalister i Rom.

Texten finns enligt Koch redan på engelska, men man arbetar fortfarande på den tyska översättningen. Enligt Koch rör det sig om ett dokument i tre delar. Den första delen betonar tacksamheten för de stora ekumeniska framsteg som gjorts under de senaste femtio åren. Den andra delen skall vara ”en klagan över det som har skett under 500 år, särskilt religionskrigen, men också att man har slagit in på en  väg av radikal sekularisering som en skenbar lösning”. Slutligen handlar det i den tredje delen om vägen in i framtiden.

Samtidigt med texten kommer det att finnas liturgiska förslag till gemensamma gudstjänster för firandet 2017, sade kardinalen som använde den katolska terminologin ”åminnelse av reformationen” i stället för ”reformationsjubileum”. Han framhöll att det rör sig om en händelse som ”inte bara är tysk”. Den främste företrädaren ör lutherdomen är i dag Munib Younan, den palestinske biskopen av Jerusalem. Younan är president för Lutherska världsförbundet, generalsekreterare är chilenaren Martin Junge.

Koch tog också ställning till ett besök av rådspresidenten i den evangeliska kyrkan i Tyskland (EKD), Nikolaus Schneider, hos påven Franciskus. Schneider har inbjudit påven till Wittenberg 2017. Schneider har vid  presskonferensen i anslutning till besök förmedlat ett intryck av att det med en nye påven kommit en ny era i ekumeniken, en ”diskontinuitet” till det föregående. 

Kathpress 2013-04-18

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

År 2017 firas ett ”reformationsjubileum” med anledning av att det är 500 år sedan Luther anslog sina teser. I juni fyra år före offentliggör Vatikanen och Lutherska världsförbundet ett med spänning inväntat gemensamt dokument. Det skall undertecknas av ledande företrädare för kyrkorna inte i Wittenberg, där teserna enligt tradition anslogs, utan i Lutherska värlsförbundets stad Genève. Detta enligt ordföranden för Påvliga rådet för främjande av kristen enhet, kardinal Kurt Koch, i onsdags under samtal med österrikiska journalister i Rom.

Texten finns enligt Koch redan på engelska, men man arbetar fortfarande på den tyska översättningen. Enligt Koch rör det sig om ett dokument i tre delar. Den första delen betonar tacksamheten för de stora ekumeniska framsteg som gjorts under de senaste femtio åren. Den andra delen skall vara ”en klagan över det som har skett under 500 år, särskilt religionskrigen, men också att man har slagit in på en  väg av radikal sekularisering som en skenbar lösning”. Slutligen handlar det i den tredje delen om vägen in i framtiden.

Samtidigt med texten kommer det att finnas liturgiska förslag till gemensamma gudstjänster för firandet 2017, sade kardinalen som använde den katolska terminologin ”åminnelse av reformationen” i stället för ”reformationsjubileum”. Han framhöll att det rör sig om en händelse som ”inte bara är tysk”. Den främste företrädaren ör lutherdomen är i dag Munib Younan, den palestinske biskopen av Jerusalem. Younan är president för Lutherska världsförbundet, generalsekreterare är chilenaren Martin Junge.

Koch tog också ställning till ett besök av rådspresidenten i den evangeliska kyrkan i Tyskland (EKD), Nikolaus Schneider, hos påven Franciskus. Schneider har inbjudit påven till Wittenberg 2017. Schneider har vid  presskonferensen i anslutning till besök förmedlat ett intryck av att det med en nye påven kommit en ny era i ekumeniken, en ”diskontinuitet” till det föregående. 

Kathpress 2013-04-18