En godh bön aff sancte Josepe

Efter Christina Hansadotter Braskas bönbok. Handskrift från början av 1500-talet, med gammalt märke A 38; tillhör Kungl. Biblioteket.

O, sancte Josef, herra goder,
av konungs släkt födder av fader och moder,
Jungfrulig äst du vid Jungfrun fäster,
vid Joakims dotter alla manna bäster,
Ditt vinträd blomstrades över alla
Själver Gud dig värdigades kalla
Att Jungfrun anamma i allan färd.
Henne bevara från allsköns flärd.

Då du såg Jungfruns signade kvid,
Undrade du bestört därvid.
Gabriel ängel dig dock förbjöd
Vid Jungfrun skiljas i någon nöd.
Bjudande dig: »tag dig till vara!
Det är din Gud hon haver med fara.»

Och då du hörde Herodes’ grund,
Vilken som ville dräpa barnet i samma stund,
Då flydden I i Egypti land
Med stor räddhåga och mycken tvang.

Det fagra barnet du väl kände,
Kysste, klappade och ofta omfämde
I tre, I havden tre bland eder,
Fattigdom, Ödmjukhet och Rena seder.
Värdigas Gud oss dessa tre giva, att vi där l himmelrike med eder evärderliga leva.

O Sancte Josef, herra bäster,
I minom död då var mig näster,
För djävulens svek och allan nöd,
Vaktandes mig för evärdelig död. Amen.