En kardinals syn på Colombia i nuläget

Inför påvens besök den 6 september har ärkebiskopen i Bogota, kardinal Rubén Salazar Gómez, i en intervju med Vatikanradion framhållit, att påvens förestående besök i Colombia kan bli mycket fruktbart eftersom den sociala medvetenheten i landet har vuxit under de senaste åren. Jämfört med vad de tidigare påvarna Paulus II och Johannes Paulus II mötte vid sina resor till Colombia år 1968 respektive 1986, kommer påven Franciskus att finna ett land, som i många avseenden utvecklats väl.

Kardinalen säger vidare, att det i hans hemland finns en mycket större medvetenhet om de gemensamma samhälleliga utmaningarna. ”Ett socialt medvetande har långsamt vuxit fram i landet, en insikt om att vi behöver väl förankrade sociala rättigheter, att vi inom många områden måste förändra vår mentalitet så att vi blir mer inkluderande, toleranta, solidariska, mer som syskon – och detta medvetande har gjort stor skillnad i landet.” Därför hyser han förhoppningen ”att påvens budskap kommer att gå mycket djupt in i det colombianska folket.”

Poltik är alltid ”konsten att sikta mot det gemensamt goda”, tillägger den colombianske ärkebiskopen. I denna bemärkelse kommer påvens besök ”av nödvändighet att få politiska effekter, eftersom det kommer att få effekt på fredsprocessen”. För evangeliets budskap är ”alltid ett budskap, som går bortom de särintressen, som ofta splittrar och leder till konflikter”.

Presidenten för det latinamerikanska biskopsrådet CELAM säger i intervjun, att med sitt budskap når påve Franciskus långt bortom kyrkan, för han talar till alla människor och ”det är en äkta revolution”. Över hela världen råder idag en ”situation av full förvirring vad gäller de djupare frågorna” och man kan se ”mycket allvarliga konflikter”. Påven närmar sig hela denna problematik med en stor vishet. ”Franciskus budskap riktar sig till alla nationer och till alla människor. Och jag menar att i denna bemärkelse uppkommer en äkta revolution.”

Påven Franciskus besöker Colombia mellan den 6 och 11 september och hans resa kommer att gå till huvudstaden Bogota samt städerna Villavicencio, Medellin och Cartagena. Det centrala temat för resan är den fredsprocess, som är en följd av de framgångsrika förhandlingarna mellan gerillaorganisationen FARC och den colombianska regeringen. Höjdpunkten på besöket är saligförklaringen av fredsaktivisten Jesús Emilio Jaramillo Monsalve [dennes gravsten på bilden t.h.], som år 1989 bortfördes och mördades av ELN gerillan, samt av prästen Pedro María Ramírez Ramos, som mördades på grund av sin tro i april 1948, alldeles i inledningen till det colombianska inbördeskriget.

Kathpress 2017-08-25