En månads fasta för situationen i Syrien

Mot bakgrund av de massakrer och blodiga händelser som nyligen skett och sker i Syrien, har Gregorios III Laham, den grekisk-melkitiske patriarken i Damaskus uttalat en innerlig vädjan till alla troende om en tid av bön, avhållsamhet och fasta för fred. Kyrkans avsikt är att visa omsorg för den svåra situationen i landet så att ”Gud kan återställa fred, broderlig kärlek och ömsesidig solidaritet i Syrien, i alla dess regioner och bland alla dess medborgare”, lyder budskapet som skickades till nyhetsbyrån Fides.

I meddelandet, sade patriarken: ”I östkyrkans tradition följer efter pingsten ’Apostlarnas fasta’ i juni, främst bland apostlarna är Petrus och Paulus som både kyrkan i öst och väst firar den 29 juni. I år påbörjas fastan den 4 juni och avslutas den 28 juni. När vi nu ser upptrappningen av våldet, i synnerhet den rad mord och kidnappningar med krav på lösensummor som har påverkat många medlemmar i den grekisk-melkitiska katolska kyrkan och andra, särskilt i Homs, ber vi alla förbundna med patriarksätet i Damaskus till fasta och bön såväl hemma som i kyrkan.”

Patriarken förklarar att: ”Detta är vårt svar på de smärtsamma händelser som har orsakat tårar och sorg, skrämmande bilder och föder hat och hämnd.” Denna särskilda uppmaning, riktar sig enligt patriarken till alla, präster, lekmän och familjer. Alla kan vända sig till Gud med speciella böneintentioner ”för alla kristna, att deras hjärtan kan stärkas i sann tro och förbli förenade i din kyrka. För ledare och medlemmar av parlamentet, att de kan bli upplysta och följa vägen mot förståelse, medkänsla och samarbete. För alla invånare i Syrien, att deras hjärtan kan bekräftas i förståelse och fred.”

Fides 2012-06-09

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mot bakgrund av de massakrer och blodiga händelser som nyligen skett och sker i Syrien, har Gregorios III Laham, den grekisk-melkitiske patriarken i Damaskus uttalat en innerlig vädjan till alla troende om en tid av bön, avhållsamhet och fasta för fred. Kyrkans avsikt är att visa omsorg för den svåra situationen i landet så att ”Gud kan återställa fred, broderlig kärlek och ömsesidig solidaritet i Syrien, i alla dess regioner och bland alla dess medborgare”, lyder budskapet som skickades till nyhetsbyrån Fides.

I meddelandet, sade patriarken: ”I östkyrkans tradition följer efter pingsten ’Apostlarnas fasta’ i juni, främst bland apostlarna är Petrus och Paulus som både kyrkan i öst och väst firar den 29 juni. I år påbörjas fastan den 4 juni och avslutas den 28 juni. När vi nu ser upptrappningen av våldet, i synnerhet den rad mord och kidnappningar med krav på lösensummor som har påverkat många medlemmar i den grekisk-melkitiska katolska kyrkan och andra, särskilt i Homs, ber vi alla förbundna med patriarksätet i Damaskus till fasta och bön såväl hemma som i kyrkan.”

Patriarken förklarar att: ”Detta är vårt svar på de smärtsamma händelser som har orsakat tårar och sorg, skrämmande bilder och föder hat och hämnd.” Denna särskilda uppmaning, riktar sig enligt patriarken till alla, präster, lekmän och familjer. Alla kan vända sig till Gud med speciella böneintentioner ”för alla kristna, att deras hjärtan kan stärkas i sann tro och förbli förenade i din kyrka. För ledare och medlemmar av parlamentet, att de kan bli upplysta och följa vägen mot förståelse, medkänsla och samarbete. För alla invånare i Syrien, att deras hjärtan kan bekräftas i förståelse och fred.”

Fides 2012-06-09