En polarisering av asyldebatten måste undvikas

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

P._Peter_Balleis_SJ-Balleis_jesuitsAtt höja utbildningsnivån är enligt flyktingexperten jesuitpater Peter Balleis den enda möjligheten för att på lång sikt få stoppa på de många regionala konflikterna i världen och därmed bromsa flyktingvågen till Europa. ”Låg utbildningsnivå innehåller en potential för konflikter”, säger denne ledare för jesuiternas flyktinghjälp (Jesuit Refugee Service/JRS). Och han varnar för att låta den offentliga debatten polariseras.

Varken kravet ”Inga flyktingar alls!” eller ståndpunkten ”Var och en har rätt att komma hit!” går att rättfärdiga. Istället gäller det att se efter ”var det finns en balanspunkt, vad kan vi bidraga med så att vi gör något gott. Och då gäller inte Antingen – Eller.”

I varje fall måste man skilja mellan krigsflyktingar från Syrien, Afghanistan och Irak och de ungdomar som kommer från Marocko eller Algeriet och som kanske inte har någon ljus framtid där, ”men där är det inte krig, dit reser våra turister”, säger Balleis, och vidare: ”När man säger att dessa människor måste rätta sig efter lagen, så kan man lugnt kräva det – av alla.”

Många män kom till Europa för att de blev tvångsrekryterade i kriget i Syrien, berättar Balleis: ”Jag känner en kristen familjefar, som lämnade Syrien, då han fick sin inkallelseorder. Han ville inte dö i ett vansinnigt krig, som ingen kan vinna. Han och hans fru kunde inte stanna i Libanon, så de gav sig iväg till Tyskland.”

De flyktingar som har en mycket stark islamisk identitet utgör en utmaning för Europa, enligt Balleis: ”Plötsligt finns det åter människor för vilka religionen är viktig.” Då, menar han, blir den nödvändiga konsekvensen: ”Vi måste definiera oss på nytt som kyrka. Om vi som kristna handlar utifrån de värden evangeliet ger oss och i flyktingarna ser vår nästa, som befinner sig i nöd och hjälper dem, då definierar vi oss starkare som aktiva kristna.”

Migranter vet i vilka länder de möts med respekt

Europa måste definiera sig själv som en plats, där det råder frihet, mänskliga rättigheter och respekt för minoriteter, kräver Balleis. ”Lägg märke till vart flyktingarna söker sig! De röstar med fötterna på de länder, där de tror att de blir behandlade som människor, och alltså står vi överst på denna rankinglista. Det visar uppskattning, och det som de ser i oss, borde vi också försöka leva upp till.”

Nyckeln till att få slut på de konflikter, som är ansvariga för flyktingströmmen, ligger enligt Balleis i mer utbildning: ”Utbildning är den långsiktiga lösningen på grundproblemet.” Statistiska data från hela världen visar på ett tydligt samband mellan utbildning, inkomst och höga förväntningar på livet. De länder, som ligger lägst i den ranking, är också de där det finns flest konflikter.

Om man vill bryta denna negativa spiral, måste man börja med utbildning. Om ungdomar inte kan gå i skolan i sitt hemland eller i ett grannland, kommer de kanske vid 15 års ålder att vara så frustrerade ”att de hamnar i händerna på närmaste ideologi och spränger sig i luften i en turistgrupp i Istanbul”, varnar han.

Att övervinna den digitala klyftan

För att nå integration är det avgörande att överbrygga den växande digitala klyftan. Därför han jesuiternas flyktinghjälp (JRS) i samarbete med amerikanska jesuituniversitet påbörjat utvecklingen av ett pilotprojekt som syftar till att göra universitetsutbildning tillgänglig via internet i flyktinglägren och på andra inrättningar.

Hälften av JRS:s arbete sker i muslimskt dominerade länder. Enligt Balleis fungerar det ganska bra: ”Vi har expertis, många av våra medarbetare är muslimer.” Ömsesidig respekt är viktig. Jesuiterna skulle inte förstå sig som missionärer, som vill göra en muslims befolkning till kristen. ”Man använder inte sin maktposition som humanitär organisation, för att värva människor för något, eftersom de befinner sig i en beroendeställning. Vi finns till för var och en”, betonar han.

Hur en framtida lösning av konflikten i Mellanöstern än kommer att se ut, så måste man redan nu ta de rätta stegen inför framtiden. Balleis: ”Om jag i dag, om än indirekt, möter våld med våld, drabbas människor av det våld som finns i stängsel, i avvisningar och i att bli utnyttjad av människosmugglare. Det river upp sår, förbittring. Om vi idag ger människor från Mellanöstern ett gott bemötande, har vi i morgon goda kulturella och ekonomiska relationer med dessa stater. I grunden utbildar vi nu hos oss de människor, som om tio år kommer att göra en stor skillnad i sina hemländer, så att befolkningen där inte mer kommer att behärskas av extremister och diktatorer utan fred råder.”

Kathpress 2015-01-29

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

P._Peter_Balleis_SJ-Balleis_jesuitsAtt höja utbildningsnivån är enligt flyktingexperten jesuitpater Peter Balleis den enda möjligheten för att på lång sikt få stoppa på de många regionala konflikterna i världen och därmed bromsa flyktingvågen till Europa. ”Låg utbildningsnivå innehåller en potential för konflikter”, säger denne ledare för jesuiternas flyktinghjälp (Jesuit Refugee Service/JRS). Och han varnar för att låta den offentliga debatten polariseras.

Varken kravet ”Inga flyktingar alls!” eller ståndpunkten ”Var och en har rätt att komma hit!” går att rättfärdiga. Istället gäller det att se efter ”var det finns en balanspunkt, vad kan vi bidraga med så att vi gör något gott. Och då gäller inte Antingen – Eller.”

I varje fall måste man skilja mellan krigsflyktingar från Syrien, Afghanistan och Irak och de ungdomar som kommer från Marocko eller Algeriet och som kanske inte har någon ljus framtid där, ”men där är det inte krig, dit reser våra turister”, säger Balleis, och vidare: ”När man säger att dessa människor måste rätta sig efter lagen, så kan man lugnt kräva det – av alla.”

Många män kom till Europa för att de blev tvångsrekryterade i kriget i Syrien, berättar Balleis: ”Jag känner en kristen familjefar, som lämnade Syrien, då han fick sin inkallelseorder. Han ville inte dö i ett vansinnigt krig, som ingen kan vinna. Han och hans fru kunde inte stanna i Libanon, så de gav sig iväg till Tyskland.”

De flyktingar som har en mycket stark islamisk identitet utgör en utmaning för Europa, enligt Balleis: ”Plötsligt finns det åter människor för vilka religionen är viktig.” Då, menar han, blir den nödvändiga konsekvensen: ”Vi måste definiera oss på nytt som kyrka. Om vi som kristna handlar utifrån de värden evangeliet ger oss och i flyktingarna ser vår nästa, som befinner sig i nöd och hjälper dem, då definierar vi oss starkare som aktiva kristna.”

Migranter vet i vilka länder de möts med respekt

Europa måste definiera sig själv som en plats, där det råder frihet, mänskliga rättigheter och respekt för minoriteter, kräver Balleis. ”Lägg märke till vart flyktingarna söker sig! De röstar med fötterna på de länder, där de tror att de blir behandlade som människor, och alltså står vi överst på denna rankinglista. Det visar uppskattning, och det som de ser i oss, borde vi också försöka leva upp till.”

Nyckeln till att få slut på de konflikter, som är ansvariga för flyktingströmmen, ligger enligt Balleis i mer utbildning: ”Utbildning är den långsiktiga lösningen på grundproblemet.” Statistiska data från hela världen visar på ett tydligt samband mellan utbildning, inkomst och höga förväntningar på livet. De länder, som ligger lägst i den ranking, är också de där det finns flest konflikter.

Om man vill bryta denna negativa spiral, måste man börja med utbildning. Om ungdomar inte kan gå i skolan i sitt hemland eller i ett grannland, kommer de kanske vid 15 års ålder att vara så frustrerade ”att de hamnar i händerna på närmaste ideologi och spränger sig i luften i en turistgrupp i Istanbul”, varnar han.

Att övervinna den digitala klyftan

För att nå integration är det avgörande att överbrygga den växande digitala klyftan. Därför han jesuiternas flyktinghjälp (JRS) i samarbete med amerikanska jesuituniversitet påbörjat utvecklingen av ett pilotprojekt som syftar till att göra universitetsutbildning tillgänglig via internet i flyktinglägren och på andra inrättningar.

Hälften av JRS:s arbete sker i muslimskt dominerade länder. Enligt Balleis fungerar det ganska bra: ”Vi har expertis, många av våra medarbetare är muslimer.” Ömsesidig respekt är viktig. Jesuiterna skulle inte förstå sig som missionärer, som vill göra en muslims befolkning till kristen. ”Man använder inte sin maktposition som humanitär organisation, för att värva människor för något, eftersom de befinner sig i en beroendeställning. Vi finns till för var och en”, betonar han.

Hur en framtida lösning av konflikten i Mellanöstern än kommer att se ut, så måste man redan nu ta de rätta stegen inför framtiden. Balleis: ”Om jag i dag, om än indirekt, möter våld med våld, drabbas människor av det våld som finns i stängsel, i avvisningar och i att bli utnyttjad av människosmugglare. Det river upp sår, förbittring. Om vi idag ger människor från Mellanöstern ett gott bemötande, har vi i morgon goda kulturella och ekonomiska relationer med dessa stater. I grunden utbildar vi nu hos oss de människor, som om tio år kommer att göra en stor skillnad i sina hemländer, så att befolkningen där inte mer kommer att behärskas av extremister och diktatorer utan fred råder.”

Kathpress 2015-01-29