En ung pakistansk kvinnas kamp mot tvångsgifte och tvångskonversion

”Jag är inte gift med Mohammad Zohaib, han ljuger i domstolen, han försökte tvinga mig att konvertera till islam och han gifte sig med mig i moskén mot min vilja, och jag accepterar inte det här äktenskapet”, säger Maria Bibi till AsiaNews medan hon upprepar innehållet i sin inlaga mot mannen för falskt äktenskap den 14 oktober inför ett andra möte med domaren Furrukh Hameed. Detta är ännu ett exempel på övergrepp och trakasserier mot en ung kristen kvinna i Pakistan samtidigt som den lokala kyrkan iakttar en dag av fasta och bön för Asia Bibi, som dömts till döden för hädelse (trots överklagan).

Den 20-årige Mohammad Zohaib, en muslim från Nazimbad, en stad nära Faisalabad i Punjab är klasskamrat med och granne till den 19-åriga kristna Maria Bibi; de båda kände varandra väl, så därför väckte det inte några misstankar när den unge mannen bad henne att studera tillsammans med honom den 5 augusti.

Mohammad tog Maria till Jamiya Rizvija-moskén Jhang Bazar där han läste det islamska äktenskapsritualet i närvaro av muslimsk religiös ledare och med våld tvingade henne att konvertera till islam. Efter några dagar lyckades Maria att fly, vilket väckte den unge mannens vrede och han har flera gånger försökt kidnappa henne och hotat hennes föräldrar för att de ska överlämna henne. Men de har hela tiden ståndaktigt vägrat och försvarat sin dotter mot hennes plågoande.

Den 3 oktober lämnade Mohammad Zohaib en anmälan mot flickans föräldrar, och dagen därpå infann de sig i rätten för att vittna. När den unga kvinnan vägrade drog den unge muslimen tillbaka sin anmälan bara för att lämna in den på nytt den 13 oktober. Vid det här laget lämnade Maria in en motanmälan, i vilken hon hävdar att hon tvingats att gifta sig med Mohammad och att hon inte vill konvertera till islam.

Flickans familj är rädd och i desperat behov av rättvisa. ”Vår dotter är oskyldig”, säger föräldrarna, ”men eftersom vi tillhör en religiös minoritet lever vi i skräck”. I en intervju med AsisaNews säger familjens advokat att han hoppas på lagar ”mot tvångsgiften och tvångskonversioner” i Pakistan till skydd för kvinnor från minoriteterna. Han försäkrar att han kommer att göra allt som står i hans makt för att se till att Maria Bibi får en rättvis rättegång.

Samtidigt iakttar den pakistanska kyrkan en dag av fasta och bön för Asia Bibi [bilden], som är dömd till döden för blasfemi och som avvaktar en överklagan till Högsta domstolen, det sista steget för att förhindra dödandet av en oskyldig. Biskopen i Islamabad-Rawalpindi, Anthony Rufin, säger att ”vi ber för Asia Bibi, hennes familj, Zafar Bhatti och andra som sitter fängslade på grund av blasfemilagarna”. Maulana Muhammad Ali Khan Mehfooz, från Rådet för islamisk ideologi, påminner om att lagen syftar till att ”skydda religionens helighet och profeten Muhammad”. Men han tillägger: ”det får inte bli några oskyldiga offer i religionens namn” och missbruk ”bör fördömas”.

Shafique Khokbar/Jibran Khan AsiaNews 2014-10-21

Se tidigare inslag i detta fall i AsiaNews 2014-10-16, här