EU och muslimska stater kräver att bortförda ortodoxa biskopar friges

EU:s utrikespolitiska talesperson, Catherine Ashton, uttryckte i fredags sin ”djupa oro” över ”osäkerheten” i fråga om ödet för de båda metropoliterna i Aleppo, Mar Gregorios Yohanna Ibrahim och Boulos Yazigi. EU:s ”utrikesminister” krävde att de bortförda biskoparna genast skulle släppas och att de skulle få återvända hem till sina stift under säkra former. I detta krav instämde även organisationen för islamiskt samarbete. Bortförandet strider mot islam, förklarade generalsekreteraren, Ekmeleddin Ihsanoglu.

Ashton [se foto] är bestört över att religiösa ledare har blivit måltavlor i den syriska konflikten. Det finns inget som rättfärdigar sådana attacker. Hon fördömde samtidigt ”alla våldshandlingar och kidnappningar” i Syrien. Oskyldiga civila, religiösa ledare och personer som arbetar för humanitära organisationer får inte ”bli offer för denna förfärliga konflikt”.

Den anglikanske ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, och den katolske ärkebiskopen av Westminister, Vincent Nichols, betonade i ett gemensamt uttalande under fredagen att bortförandet av de båda metropoliterna från Aleppo – och mordet på deras chaufför – är ett ”talande tecken på de förskräckliga omständigheterna” under vilka alla syrier tvingas leva under. De båda ärkebiskoparna betonade sitt villkorslösa stöd för de kristna gemenskaperna i Syrien, vilka är djupt förankrade i detta bibliska land.

Welby och Nichols underströk att de fortsätter att be för en ”politisk lösning” i Syrien, som tillförsäkrar alla syrier deras ”oförytterliga grundläggande rättigheter. Dessutom uppmanade de båda ärkebiskoparna till ”omedelbar humanitär hjälp”.

Sekreteraren för Påvliga rådet för de kristnas enhet, biskop Brian Farrell, uttryckte på fredagen i ett samtal med Vatikanradion sin oro för de bortförda biskoparna. ”Det är mycket plågsamt, men också ett tecken på den situation under vilken de tusentals kristna i regionen lever.”

Ödet för de båda biskoparna som fördes bort i måndagen den 21 april är fortfarande ovisst. Muslimska andliga ledare i regionen uppmanade under fredagen till ett frigivande av gisslan. Rysslands vice utrikesminister, Mikhail Bogdanov sade under fredagen i samband med ett besök i Libanon, att hans land anstränger sig intensivt i kontakt med syriska myndigheter för att få klarhet om var de båda biskoparna befinner sig.

Den syrisk-ortodoxe metropoliten Mar Gregorios Yohanna Ibrahim och den grekisk-ortodoxe ärkebiskopen Boulos Yazigi fördes under måndagen bort av beväpnade män nära Aleppo. Vid överfallet dödades de båda biskoparnas chaufför. Biskoparna hade enligt uppgift kommit för att förhandla om frigivandet av två präster, som fördes bort för flera månader sedan. Bakgrunden till bortförandet är fortfarande oklar. Enligt det syrisk-ortodoxa stiftet ska kidnapparna vara tjetjener som arbetar för den islamistiska al-Nusra-fronten.

Påven Franciskus krävde på onsdagen att biskoparna släpps. Han uppmanade parterna i den syriska konflikten att få ett slut på blodsutgjutelsen. Vad som behövs är en politisk lösning och humanitär hjälp åt befolkningen.

Kathpress 2013-04-27