Europaparlamentet fördömer hädelselagar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Från Bryssel rapporteras den 20 januari att Europaparlamentet i starka ordalag har fördömt verkställande av hädelselagar, och betonat vikten av frihet att välja religion.

I årsrapporten för år 2022 om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området uppmärksammas särskilt dödsstraffet. I rapporten skrivs att religionsfrihet förblir en grundläggande rättighet som inte kan straffas med döden eller någon förnedrande behandling. Av röstande var 438 röster för den föreslagna politiken, det vill säga mot dödsstraff och förnedrande behandling, medan 75 röster röstade emot. ”Engagemanget från Europaparlamentet är ett stort steg framåt, men mer behöver göras”, säger dr Adina Portaru, som är senior rådgivare vid ADF International i Bryssel. Från år 2020 finns i världen 84 länder med straffrättsliga hädelselagar.

Kristna är den mest förföljda trosgruppen i världen – i Nigeria dödas 13 kristna varje dag på grund av sin tro. År 2021 var mer än hälften nigerianer av de kristna som dödades för sin tro i världen. Det betyder åtminstone 26 dödade kristna varje dag i världen, motsvarande nästan 9500 kristna som dödas årligen för sin tro.

Sufimuslim dömd till döden utmanar hädelselagen i Nigeria

År 2020 dömdes sufimuslimen Yahaya Sharif-Aminu till döden i Nigeria, anklagad för hädelse. Han påstådda brott var att lägga upp låttexter som ansågs hädiska på WhatsApp. Han har överklagat till Nigerias Högsta domstol, och ifrågasätter grundlagsenligheten i de shariabaserade hädelselagarna. Yahaya sitter i fängelse i väntan på att Högsta domstolen ska pröva hans överklagande.

Så sent som för sex månader sedan avslog Europaparlamentet en motion om att debattera kristen förföljelse efter att en nigeriansk student brutalt mördats anklagad för hädelse. Människorättsaktivister och parlamentsledamöter blev bestörta efter avslaget. ”Europeiska unionen bör göra religionsfrihet till en av sina främsta prioriteringar”, säger Georgia Du Plessis, juridisk chef för ADF International. Hon uttalar vidare att den fängslade Yahaya behöver allt stöd han kan få, och hoppas att hans fall kan vara katalysator till den förändring alla hoppas på, det vill säga, att hädelselagar kommer att utrotas i Nigeria och att religionsfrihet ska råda.

Nyutnämnt särskilt sändebud behövs omgående

SI december 2022 utsåg Europeiska kommissionen ett nytt särskilt sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU. Tjänsten hade stått vakant i nästan tre år. Den antagna rapporten betonar ”att det särskilda sändebudet också bör ägna särskild uppmärksamhet åt tvångskonvertering och missbruk av hädelselagar”.Red. 2023-01-20

Se Europaparlamentets pressmeddelande via länken här

https://adfinternational.org/european-parliament-condemns-blasphemy-laws

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Från Bryssel rapporteras den 20 januari att Europaparlamentet i starka ordalag har fördömt verkställande av hädelselagar, och betonat vikten av frihet att välja religion.

I årsrapporten för år 2022 om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området uppmärksammas särskilt dödsstraffet. I rapporten skrivs att religionsfrihet förblir en grundläggande rättighet som inte kan straffas med döden eller någon förnedrande behandling. Av röstande var 438 röster för den föreslagna politiken, det vill säga mot dödsstraff och förnedrande behandling, medan 75 röster röstade emot. ”Engagemanget från Europaparlamentet är ett stort steg framåt, men mer behöver göras”, säger dr Adina Portaru, som är senior rådgivare vid ADF International i Bryssel. Från år 2020 finns i världen 84 länder med straffrättsliga hädelselagar.

Kristna är den mest förföljda trosgruppen i världen – i Nigeria dödas 13 kristna varje dag på grund av sin tro. År 2021 var mer än hälften nigerianer av de kristna som dödades för sin tro i världen. Det betyder åtminstone 26 dödade kristna varje dag i världen, motsvarande nästan 9500 kristna som dödas årligen för sin tro.

Sufimuslim dömd till döden utmanar hädelselagen i Nigeria

År 2020 dömdes sufimuslimen Yahaya Sharif-Aminu till döden i Nigeria, anklagad för hädelse. Han påstådda brott var att lägga upp låttexter som ansågs hädiska på WhatsApp. Han har överklagat till Nigerias Högsta domstol, och ifrågasätter grundlagsenligheten i de shariabaserade hädelselagarna. Yahaya sitter i fängelse i väntan på att Högsta domstolen ska pröva hans överklagande.

Så sent som för sex månader sedan avslog Europaparlamentet en motion om att debattera kristen förföljelse efter att en nigeriansk student brutalt mördats anklagad för hädelse. Människorättsaktivister och parlamentsledamöter blev bestörta efter avslaget. ”Europeiska unionen bör göra religionsfrihet till en av sina främsta prioriteringar”, säger Georgia Du Plessis, juridisk chef för ADF International. Hon uttalar vidare att den fängslade Yahaya behöver allt stöd han kan få, och hoppas att hans fall kan vara katalysator till den förändring alla hoppas på, det vill säga, att hädelselagar kommer att utrotas i Nigeria och att religionsfrihet ska råda.

Nyutnämnt särskilt sändebud behövs omgående

SI december 2022 utsåg Europeiska kommissionen ett nytt särskilt sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU. Tjänsten hade stått vakant i nästan tre år. Den antagna rapporten betonar ”att det särskilda sändebudet också bör ägna särskild uppmärksamhet åt tvångskonvertering och missbruk av hädelselagar”.Red. 2023-01-20

Se Europaparlamentets pressmeddelande via länken här

https://adfinternational.org/european-parliament-condemns-blasphemy-laws