Europeiska basilikor ökar säkerheten efter nya terrorattacker

Från Spaniens vördade Sagrada Familia-basilika till Tyskland och till och med Vatikanen vidtar nu katolska kyrkor över hela Europa åtgärder för ökad säkerhet i kölvattnet till de senaste terrordåden i Europa. Både kyrkor och andra symboliska kristna landmärken utgör tydliga mål för radikala islamister och med ett ökat antal attacker med fordon vill alltfler kyrkor freda de egna närområdena så långt som bara möjligt.

Trots att varken Italien eller Vatikanen hittills har drabbats av någon terrorattack sade Schweizergardets [den påvliga livvaktens – övers. anm.] kommendör Christoph Graf i ett tal inför gardets generalförsamling i Schweiz förra veckan att det bara är ”en tidsfråga innan en sådan attack inträffar i Rom”. Men Graf underströk också att gardet inte enbart erbjuder fototillfällen för turister utan att dess medlemmar tränas med den mest moderna militära tekniken och anpassar den till gällande utmaningar. På senare tid har den ursprungliga tiden för initial träning fördubblats för gardets medlemmar. Därför kunde Graf också konstatera: ”vi är beredda”.

Efter attackerna i spanska Barcelona och Cambrilis den 17 augusti har den tyska polisen vidtagit åtgärder för att öka säkerheten i områden med hög turisttäthet. I Köln har domen, det vill säga katedralen, omgetts med barrikader bestående av stora, tunga stenar som väger över hundra kilo vardera, i stället för de klassiska stängslen av metall. För att underlätta för eventuella utryckningsfordon har en ”mobil barriär” i form av ett polisfordon placerats i området. Kölns polischef har konstaterat att ”domplatsen kan skydda sina besökare”.

Barcelonas berömda basilika Sagrada Familia som har varit under konstruktion i mer än 100 år och fortfarande inte är helt färdigställd lockar varje år tusentals besökare från hela världen. En av de misstänkta som arresterades efter attackerna i Barcelona och Cambrilis förra veckan har erkänt att en ursprunglig plan hade innefattat en mycket större attack än vad som slutligen planerades och genomfördes, bland annat en bomb mot Sagrada Familia. Enligt representanter för basilikan som citeras av den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA finns redan idag ett bra säkerhetssystem i basilikan och dess närområde som efter de senaste attackerna nu har förstärkts. Inga detaljer har offentliggjorts men det rör sig om utplacering av extra poliser, förstärkt kameraövervakning både inne i och utanför basilikan liksom att civilklädd säkerhetspersonal börjat patrullera och bevaka området inkognito. ”Säkerhetsåtgärderna är nu extrema”, uppger en representant för basilikan, men ”vi är beredda att göra ännu mer för att förbättra kontrollerna.”

Catholic News Agency, 2017-08-26