EU:s biskopar oroade över främlingsfientlighet i Europa

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

EU:s biskopskonferens (ComCEC) under ledning av kardinal Reinhard Marx uttryckte i en slutkommuniké till sitt höstmöte i Bryssel sin djupa oro ”över den främlingsfientlighet som migranter möter i vissa delar i Europa”. Migranter är ”en möjlighet för våra samhällen och församlingar”, särskilt om man ser till ”de talanger, kulturer och färdigheter, som de för med sig.” Det är viktigt att ”församlingar i hela Europa hälsar migranterna välkomna och gör allt för att de skall känna sig hemma”.

Biskoparna krävde en humanare inställning vid migration och asyl och hoppades, att de skulle kunna bidra till nyordningen av EU:s framtida inrikespolitik. Man betonade att ett rättligt förfarande ”måste respekteras” men det krävdes också ”en större flexibilitet och en känsla för mänskliga aspekter.”

Med tanke på läget i Lampedusa och båtkatastrofer på Medelhavet, som redan skördat 20 000 liv, pekade EU-biskoparna på biskopskonferensen på Malta, där man bett om hjälpinsatser till sitt land. ”Det är väsentligt med solidaritet mellan alla EU-länder”, säger ComCEC.

Biskoparna framförde åsikten, att det är nödvändigt med koordinerad hjälp till mottagar- och transitländer för att de skall kunna bemästra strömmen av migranter. ”Större stöd till ursprungsländer skulle kunna förmå potentiella migranter att stanna kvar i sina hemländer.” Det är vidare nödvändigt med en enhetlig migrationspolitik inom EU, samordnad med andra politiska områden såsom handel, bistånd och utrikespolitik.

Kathpress 2013-11-15

Se även Signums hemsida 2013-11-11 EU biskopar i möte om migration och integration

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

EU:s biskopskonferens (ComCEC) under ledning av kardinal Reinhard Marx uttryckte i en slutkommuniké till sitt höstmöte i Bryssel sin djupa oro ”över den främlingsfientlighet som migranter möter i vissa delar i Europa”. Migranter är ”en möjlighet för våra samhällen och församlingar”, särskilt om man ser till ”de talanger, kulturer och färdigheter, som de för med sig.” Det är viktigt att ”församlingar i hela Europa hälsar migranterna välkomna och gör allt för att de skall känna sig hemma”.

Biskoparna krävde en humanare inställning vid migration och asyl och hoppades, att de skulle kunna bidra till nyordningen av EU:s framtida inrikespolitik. Man betonade att ett rättligt förfarande ”måste respekteras” men det krävdes också ”en större flexibilitet och en känsla för mänskliga aspekter.”

Med tanke på läget i Lampedusa och båtkatastrofer på Medelhavet, som redan skördat 20 000 liv, pekade EU-biskoparna på biskopskonferensen på Malta, där man bett om hjälpinsatser till sitt land. ”Det är väsentligt med solidaritet mellan alla EU-länder”, säger ComCEC.

Biskoparna framförde åsikten, att det är nödvändigt med koordinerad hjälp till mottagar- och transitländer för att de skall kunna bemästra strömmen av migranter. ”Större stöd till ursprungsländer skulle kunna förmå potentiella migranter att stanna kvar i sina hemländer.” Det är vidare nödvändigt med en enhetlig migrationspolitik inom EU, samordnad med andra politiska områden såsom handel, bistånd och utrikespolitik.

Kathpress 2013-11-15

Se även Signums hemsida 2013-11-11 EU biskopar i möte om migration och integration

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)