Fader vår!

Av Augustin Kock

Fader vår, i dina händer
slut av kärlek stor mig in,
så att intet ont mig händer,
gör i allt mig helt till din.

Och vad helst åt mig Du ämnar
eller i beredskap har,
hjälp, att allt åt Dig jag lämmar,
tryggar mig vid ditt försvar.

Din i livet, din i döden
jag min lott att möta går,
styre själv Du mina öden,
Du som ensam det förstår.

Mig välsigna och bevara,
tro och mig förtrösta lär
och mig räkna till din skara,
Fader, som i himlen är.