Fem miljoner pilgrimer väntas vid påvliga helgonförklaringar i april

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Rom räknar man med att det skall komma fler än fem miljoner pilgrimer och besökare till staden vid helgonförklaringen den 27 april 2014 av påvarna Johannes Paulus II och Johannes XXIII. För att bemästra denna anstormning av besökare arbetar Roms stadsförvaltning med att förbättra förbindelserna mellan Roms flygplats Fiumicino och innerstaden. För närvarande för man samtal både med Italiens statliga järnvägar och ett privat företag. Man hoppas kunna sätta in höghastighetståg, till vilka resenärer kan boka plats samtidigt som de beställer sina flygresor.

”De kommer att dansa vid helgonförklaringen av Johannes Paulus II och Johannes XXIII”, skall påven Franciskus ha sagt till Roms borgmästare, varvid denne svarat ”Helige Fader, vi håller på att organisera det.”

Vid saligförklaringen av Johannes Paulus II den 1 maj 2011 fanns det omkring 1,5 miljoner pilgrimer och turister i Rom.

Kathpress 2013-12-03

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Rom räknar man med att det skall komma fler än fem miljoner pilgrimer och besökare till staden vid helgonförklaringen den 27 april 2014 av påvarna Johannes Paulus II och Johannes XXIII. För att bemästra denna anstormning av besökare arbetar Roms stadsförvaltning med att förbättra förbindelserna mellan Roms flygplats Fiumicino och innerstaden. För närvarande för man samtal både med Italiens statliga järnvägar och ett privat företag. Man hoppas kunna sätta in höghastighetståg, till vilka resenärer kan boka plats samtidigt som de beställer sina flygresor.

”De kommer att dansa vid helgonförklaringen av Johannes Paulus II och Johannes XXIII”, skall påven Franciskus ha sagt till Roms borgmästare, varvid denne svarat ”Helige Fader, vi håller på att organisera det.”

Vid saligförklaringen av Johannes Paulus II den 1 maj 2011 fanns det omkring 1,5 miljoner pilgrimer och turister i Rom.

Kathpress 2013-12-03