Finansrättegång i Vatikanen återupptas

Efter tio veckors uppehåll fortsätter under tisdagen i Vatikanen rättegången kring finansskandalen och kardinal Giovanni Angelo Becciu. Från och med kl. 9.30 måste Becciu såväl som ytterligare nio anklagade stå till svars inför Vatikanens domstol och domaren Giuseppe Pignatone.

Den hittills mest omfattande rättegången i Vatikanens domstolsväsen inleddes i slutet av juli men ajournerades efter några timmars förhandling under första rättegångsdagen, bland annat för att få fram ytterligare bevismaterial.

De tio anklagade ska allesammans ha varit delaktiga i dubiösa och ytterst förlustbringande investeringar i en lyxfastighet i London. Med Becciu befinner sig för första gången – efter en lagändring av påven Franciskus – en kardinal på de anklagades bänk.

Ytterligare åtalade är bland andra Beccius sekreterare, Mauro Carlino, den schweiziske finansexperten och tidigare ordföranden för Vatikanens finansinspektion, René Brülhart, ekonomicheferna Gianluigi Torzi och Raffaele Mincione liksom även säkerhetsrådgivaren Cecilia Marogna. Anklagelserna sträcker sig från tjänstefel, förskingring och penningtvätt till bedrägeri och utpressning.

Flera av de åtalades advokater ifrågasatte vid rättegångens inledning i juli den vatikanska straffrätten som sådan. Men de hävdade också formella fel, avsaknad och bevismaterial och otillräcklig förberedelsetid. I fokus stod då en video- och ljudupptagning med det icke åtalade huvudvittnet Alberto Perlasca. Dessa och ytterligare bevismaterial skulle enligt domstolsbeslut egentligen ha kommit alla till del i mitten av augusti. Men detta motsatte sig Vatikanens åklagare.

Med tanke på åtalet skulle ett utlämnande av inspelningarna med Perlasca hota att förorsaka en ”allvarlig och irreparabel negativ inverkan på rättigheterna” för de deltagande personerna. Dessutom ska den utfrågade inte varit medveten om uppgifterna skulle kunna lämnas vidare och han ska inte heller ha godkänt detta. Åklagaren ville inte heller lämna ut inspelningar och avlyssningar kring utredningen mot den anklagade ekonomichefen Torzi.

Huvudvittnet Perlasca, som inte är åtalad, var under flera år förvaltningschef för Statssekretariatets högsta avdelning. Han slöt på uppdrag av Becciu och dennes efterträdare, Edgar Pena Parra, de första avtalen med de åtalade ekonomicheferna Mincione och Torzi. Han bor numera återigen i sitt hemstift Como.

Kathpress 2021-10-03

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter tio veckors uppehåll fortsätter under tisdagen i Vatikanen rättegången kring finansskandalen och kardinal Giovanni Angelo Becciu. Från och med kl. 9.30 måste Becciu såväl som ytterligare nio anklagade stå till svars inför Vatikanens domstol och domaren Giuseppe Pignatone.

Den hittills mest omfattande rättegången i Vatikanens domstolsväsen inleddes i slutet av juli men ajournerades efter några timmars förhandling under första rättegångsdagen, bland annat för att få fram ytterligare bevismaterial.

De tio anklagade ska allesammans ha varit delaktiga i dubiösa och ytterst förlustbringande investeringar i en lyxfastighet i London. Med Becciu befinner sig för första gången – efter en lagändring av påven Franciskus – en kardinal på de anklagades bänk.

Ytterligare åtalade är bland andra Beccius sekreterare, Mauro Carlino, den schweiziske finansexperten och tidigare ordföranden för Vatikanens finansinspektion, René Brülhart, ekonomicheferna Gianluigi Torzi och Raffaele Mincione liksom även säkerhetsrådgivaren Cecilia Marogna. Anklagelserna sträcker sig från tjänstefel, förskingring och penningtvätt till bedrägeri och utpressning.

Flera av de åtalades advokater ifrågasatte vid rättegångens inledning i juli den vatikanska straffrätten som sådan. Men de hävdade också formella fel, avsaknad och bevismaterial och otillräcklig förberedelsetid. I fokus stod då en video- och ljudupptagning med det icke åtalade huvudvittnet Alberto Perlasca. Dessa och ytterligare bevismaterial skulle enligt domstolsbeslut egentligen ha kommit alla till del i mitten av augusti. Men detta motsatte sig Vatikanens åklagare.

Med tanke på åtalet skulle ett utlämnande av inspelningarna med Perlasca hota att förorsaka en ”allvarlig och irreparabel negativ inverkan på rättigheterna” för de deltagande personerna. Dessutom ska den utfrågade inte varit medveten om uppgifterna skulle kunna lämnas vidare och han ska inte heller ha godkänt detta. Åklagaren ville inte heller lämna ut inspelningar och avlyssningar kring utredningen mot den anklagade ekonomichefen Torzi.

Huvudvittnet Perlasca, som inte är åtalad, var under flera år förvaltningschef för Statssekretariatets högsta avdelning. Han slöt på uppdrag av Becciu och dennes efterträdare, Edgar Pena Parra, de första avtalen med de åtalade ekonomicheferna Mincione och Torzi. Han bor numera återigen i sitt hemstift Como.

Kathpress 2021-10-03