För den ovane kyrkbesökaren

Att besöka den heliga mässan kan vara omvälvande och rörigt. Alla andra verkar veta vad man ska göra och när det ska göras, det är knäfall och stående och handskakningar och bugningar. Även för den som är van vid det kyrkliga sammanhanget kan den katolska mässan vara ovan – mycket är likt en mässa i Svenska kyrkan, annat är annorlunda.

Som en hjälp för den ovane mässbesökaren har Greger Hatt och Katolska pedagogiska nämnden tagit fram en liten film som visar och kommenterar en vanlig romersk söndagsmässa i en vanlig svensk katolsk församling. Bland annat tipsar man om mässordningen som finns på de gråmarkerade sidorna i gudstjänstboken Cecilia, och om att titta på hur folk i bänkarna beter sig.

Filmen finns på Youtube via länken här

Red. 2019-08-06