Förföljda kristna i Irak

I går, söndag den 5 mars, skrev Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén på DN Debatt om de kristna minoriteternas situation i Irak. Tillsammans med kyrkoledare från olika länder besökte hon i slutet av januari Irak, och i sin artikel återger hon delar av sina intryck från besöket. I blickfånget står framför allt de otaliga kristna som flytt eller dödats genom IS. Hon uppmanar Sveriges politiska ledning att med kraft driva på för att EU och FN ska agera till skydd för de utsatta kristna minoriteterna i Irak och på andra håll i Mellanöstern.

Dagens Nyheter följer i dag, måndag, upp frågan i sin huvudledare. Man konstaterar att svenska politiker ligger påfallande lågt när det gäller stöd till de förföljda kristna minoriteterna: ”Många svenska politiker har ännu beröringsskräck för frågan, förmodligen för att de är rädda för att anklagas för islamofobi. Fortfarande är det politiskt känsligt att tala om kristna som offer och muslimer som gärningsmän, även om man poängterar att gärningsmännen är fanatikerna och inte muslimerna i stort.”

Läs och sprid dessa båda viktiga inlägg i en debatt som alltför länge förts på sparlåga i Sverige!

Red. 2017-03-06

https://www.dn.se/debatt/de-kristna-minoriteternas-existens-i-irak-maste-sakras/

https://www.dn.se/ledare/huvudledare/sluta-tiga-om-forfoljda-kristna/