Förslag att beteckna IS illdåd som folkmord

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En grupp ledamöter av den amerikanska kongressen presenterade förra veckan ett förslag till resolution om att USA:s regering ska beteckna de illdåd som den Islamiska staten begår mot kristna och andra religiösa minoriteter som folkmord. ”Kristna i Irak och Syrien som ställs inför den Islamiska statens barbariska angrepp möter ett folkmord”, sade den republikanske representanthusledamoten Jeff Fortenberry [bilden] som är en av initiativtagarna till förslaget. ”Det är dags för det internationella samfundet att konfrontera den skandalösa tystnaden om den svåra situationen för dessa människors. Kristna, yazidier och andra religiösa minoriteter har en självklar rätt att få leva i fred där de har bott i generationer”, fortsatte han.

Tre demokrater och tre republikaner står bakom resolutionsförslaget. I slutet av förra veckan träffade företrädare för den partipolitiskt obundna intressegruppen In Defense of Christians mer än 250 kongressledamöter och deras tjänstemän, för att uppmana dem att stödja resolutionen. Med hänvisning till FN:s konvention om att bekämpa och straffa folkmord från 1948 föreslår resolutionstexten att kristna och andra religiösa minoriteter i Mellanöstern ska förklaras vara i en situation som uppfyller konventionens definition av folkmord.

I detta fall har förbrytarna, Islamiska staten, medvetet utvalt specifika etniska och religiösa grupper i syfte att permanent förflytta dem eller utrota dem, påpekar resolutionsförslaget vidare. Det uppmanar också världens regeringar att ingripa för att stoppa illdåden och alla FN:s medlemsstater att anta en ”samstämmig resolution med en brådskande uppmaning till de arabstater som vill upprätthålla religionsfrihet, tolerans och rättvisa” att agera. Parterna uppmanas också att upprätta ”inhemska, regionala och internationella tribunaler för att bestraffa dem som är ansvariga för de pågående brotten”. Förslaget citerar påven Franciskus plädering från juli i år för ”våra bröder och systrar” i Mellanöstern som möter ”en form av folkmord”.

”Kristna och övriga religiösa minoriteter har mördats, undertryckts, tvingats att fly och lidit svår kroppslig och psykologisk skada, inklusive sexuell förslavning och sexuella övergrepp, tillfogade på ett medvetet och kalkylerat sätt i strid mot lagarna för respektive nation, krigets lagar och mot andra lagar och fördrag som förbjuder brott mot mänskligheten”, heter det vidare i den föreslagna resolutionstexten.

”Kristenheten i Mellanöstern är krossad”, sade representanthusledamot Fortenberry efter att ha presenterat förslaget. ”Den mycket gamla religiösa traditionen är helt tillintetgjord, sönderbruten och döende.” Den demokratiska representanthusledamoten Anna G. Eshoo insisterade på att USA ”borde tillhandahålla humanitär hjälp, skydd och snabbare asylhantering” för offren för övergreppen, och hennes demokratiske partikollega Juan Vargas framhöll hur viktigt det är att IS brott mot mänskligheten erkänns för att det internationella samfundet ”på ett lämpligt sätt ska kunna bemöta dessa kränkningar av religionsfriheten”.

Catholic News Agency, 2015-09-14

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En grupp ledamöter av den amerikanska kongressen presenterade förra veckan ett förslag till resolution om att USA:s regering ska beteckna de illdåd som den Islamiska staten begår mot kristna och andra religiösa minoriteter som folkmord. ”Kristna i Irak och Syrien som ställs inför den Islamiska statens barbariska angrepp möter ett folkmord”, sade den republikanske representanthusledamoten Jeff Fortenberry [bilden] som är en av initiativtagarna till förslaget. ”Det är dags för det internationella samfundet att konfrontera den skandalösa tystnaden om den svåra situationen för dessa människors. Kristna, yazidier och andra religiösa minoriteter har en självklar rätt att få leva i fred där de har bott i generationer”, fortsatte han.

Tre demokrater och tre republikaner står bakom resolutionsförslaget. I slutet av förra veckan träffade företrädare för den partipolitiskt obundna intressegruppen In Defense of Christians mer än 250 kongressledamöter och deras tjänstemän, för att uppmana dem att stödja resolutionen. Med hänvisning till FN:s konvention om att bekämpa och straffa folkmord från 1948 föreslår resolutionstexten att kristna och andra religiösa minoriteter i Mellanöstern ska förklaras vara i en situation som uppfyller konventionens definition av folkmord.

I detta fall har förbrytarna, Islamiska staten, medvetet utvalt specifika etniska och religiösa grupper i syfte att permanent förflytta dem eller utrota dem, påpekar resolutionsförslaget vidare. Det uppmanar också världens regeringar att ingripa för att stoppa illdåden och alla FN:s medlemsstater att anta en ”samstämmig resolution med en brådskande uppmaning till de arabstater som vill upprätthålla religionsfrihet, tolerans och rättvisa” att agera. Parterna uppmanas också att upprätta ”inhemska, regionala och internationella tribunaler för att bestraffa dem som är ansvariga för de pågående brotten”. Förslaget citerar påven Franciskus plädering från juli i år för ”våra bröder och systrar” i Mellanöstern som möter ”en form av folkmord”.

”Kristna och övriga religiösa minoriteter har mördats, undertryckts, tvingats att fly och lidit svår kroppslig och psykologisk skada, inklusive sexuell förslavning och sexuella övergrepp, tillfogade på ett medvetet och kalkylerat sätt i strid mot lagarna för respektive nation, krigets lagar och mot andra lagar och fördrag som förbjuder brott mot mänskligheten”, heter det vidare i den föreslagna resolutionstexten.

”Kristenheten i Mellanöstern är krossad”, sade representanthusledamot Fortenberry efter att ha presenterat förslaget. ”Den mycket gamla religiösa traditionen är helt tillintetgjord, sönderbruten och döende.” Den demokratiska representanthusledamoten Anna G. Eshoo insisterade på att USA ”borde tillhandahålla humanitär hjälp, skydd och snabbare asylhantering” för offren för övergreppen, och hennes demokratiske partikollega Juan Vargas framhöll hur viktigt det är att IS brott mot mänskligheten erkänns för att det internationella samfundet ”på ett lämpligt sätt ska kunna bemöta dessa kränkningar av religionsfriheten”.

Catholic News Agency, 2015-09-14