Första kaldeiska mässan i Mosul sedan 2014

I Svenska Dagbladet i dag beskriver journalisterna Erik Bergin  och Yvonne Åsell utmaningarna med att bygga upp staden Mosul i Irak som har totalförstörts på tre år. Läs artikeln här

Ett ljus i mörkret är att den kaldeiska kyrkan på julafton hade möjlighet att fira den första mässan i staden sedan 2014. Mer om det kan man läsa här

Red. 2017-12-28
[Bilden visar Mosul före kriget.]