Försynod inför höstens ungdomssynod

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I måndags inleddes i Rom ett veckolångt förberedelsemöte med ungdomar och unga vuxna inför höstens biskopssynod. Syftet är att utarbeta dokument som också skall vara underlag för biskoparnas överläggningar i oktober. Påven Franciskus beklagade vid mötets öppnande att unga människor alltför ofta utesluts från delaktighet i samhället och blir övergivna. Kyrkan vill lyssna till alla ungdomar och inte utesluta någon.

Vid den så kallade försynoden deltar mer än 300 delegater från ett flertal länder, och även representanter för andra religioner och icke-troende. Till den egentliga synoden, som kommer att äga rum i Vatikanen i oktober, kommer utvalda ungdomar att inbjudas som åhörare, men utan rösträtt. Temat för biskopsmötet i höst är ”De unga, tron och att urskilja sin kallelse”. I försynoden kan man även delta genom sociala medier. Enligt uppgifter från Vatikanen har fler än 40 000 användare av Facebook anmält sig för motsvarande grupper on line.

Franciskus sade att de ungas bidrag till kyrkan är omistligt. Därvid vände han sig uttryckligen till representanter för andra kulturer, för icke-kristna religioner och för icke-troende. Vid flera tillfällen under historiens gång har Gud talat genom unga människor. Han räknar med att detta skall vara fallet även i höst. ”Jag försäkrar er att era bidrag kommer att tas på allvar”, sade påven.

Alltför ofta talas det om de unga utan att de själva tillfrågas, menade Franciskus. Ungdomen blir visserligen ofta nästan avgudad, men många unga människor utesluts ofta från en aktiv roll i det offentliga livet. Påven hänvisade också till bristande perspektiv inom arbetsmarknaden.

Nya former för att komma ungdomar nära

Höstens synod skall utveckla förutsättningar för att ledsaga de unga på deras eget sökande efter ”livets fullhet”, sade han. Också utan att veta det söker de Jesus och frälsningen i honom. Kyrkan måste finna nya former för att få närhet till de unga, betonade Franciskus. Det gäller att våga gå in på nya vägar och att ta risker. De unga kräver att kyrkan bryter loss från logiken ”Det har alltid varit så”.

Biskopssynodens generalsekreterare, kardinal Lorenzo Baldisseri, sade att biskopssmötet skall vara inte endast en synod om de unga, utan de ungas egen synod. Delegaterna vid det aktuella mötet skall enligt Baldisseri dels utväljas av biskopskonferenserna över hela världen, dels utsändas från prästseminarier och ordenshus. Vidare deltar företrädare för katolska rörelser och gemenskaper liksom katolska skolor och universitet. Inbjudna blir också unga representanter från områden som konst, vetenskap, politik, ekonomi och det militära, sport och ideella organisationer.Slutdokumentet överlämnas på söndag

På måndag förmiddag var enligt uppgift från fem deltagare ett samtal på en timme inplanerat med Franciskus. På eftermiddagen skulle delegaterna arbeta i grupper. Till lördagen skall de utarbeta ett slutdokument, som vid palmsöndagens mässa på Petersplatsen skall överlämnas till påven. Försynoden äger rum i ett utbildningscentrum för Kristi legionärer i utkanten av Rom.

Från Österrike deltar teol. stud. Eva Wimmer i den veckolånga försynoden. Kyrkan skall ta bättre hänsyn till unga människors situation, sade hon i en intervju för Kathpress i början av försynoden. Ungdomarnas liv i dag präglas av snabbhet och ett stort antal anbud och möjligheter. Då är det en utmaning att över huvud nå fram till de unga, att väcka deras intresse och att regelbundet stå i kontakt med dem, inte bara då och då. Eva Wimmer: ”Med hänsyn till de många livsmöjligheterna finns ”de unga” inte längre. Kyrkligt ungdomsarbete skall därför inte inrikta sig på endast en grupp, utan skall ta med alla.”

Kvinnor uppskattas föga

Flera tyska deltagare i försynoden skall framför allt ta upp temat kvinnor i kyrkan och de ungas trosliv. Målet måste vara att kvinnor kommer till beslutspositioner, eftersom kyrkan åter behöver kvinnliga förebilder, sade Alina Oehler som företrädare för den internationella katolska kvinnoorganisationen Voices of Faith. Hon sade detta i måndags i portalen katolisch.de

Kyrkan måste möta kvinnor, som vill föra ett modernt liv, ”på samma nivå”, sade Oehler. ”Detta måste återspeglas också i kyrkans organisation.” Oehler beklagade att kvinnor inte uppskattas tillräckligt i kyrkan. ”Det märks så mycket mer som miljön blir allt mera klerikal. Det kostar på att medge det, eftersom kyrkan ju egentligen skall vara en plats, där man mår väl och känner sig trygg.” Själv har hon upplevt nedvärdering och fientlighet. ”Ett sådant förhållande skall inte ha någon plats i den katolska kyrkan, men man stöter ständigt på det.” Ett exempel är ordenskvinnorna, som nyligen klagade över att de blir utnyttjade.

En annan deltagare, Magdalena Hartmann, sade i domradio.de, att det för henne fanns tre grupper av teman, som måste diskuteras: livsvillkoren, kallelser och det pastorala arbetet. ”Tyngdpunkten ligger dock faktiskt i vår synvinkel som unga människor. Hur kan kyrkan åter bli attraktivare för ungdomen?” För henne är det viktigt, att ”tron åter förs in i vardagen”.

Kyrkan måste till exempel ”erbjuda mera av andlig vägledning för unga människor, åter göra församlingarna mera aktiva och hämta ungdomarna där, var de är.”

Kathpress 2018-03-19

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I måndags inleddes i Rom ett veckolångt förberedelsemöte med ungdomar och unga vuxna inför höstens biskopssynod. Syftet är att utarbeta dokument som också skall vara underlag för biskoparnas överläggningar i oktober. Påven Franciskus beklagade vid mötets öppnande att unga människor alltför ofta utesluts från delaktighet i samhället och blir övergivna. Kyrkan vill lyssna till alla ungdomar och inte utesluta någon.

Vid den så kallade försynoden deltar mer än 300 delegater från ett flertal länder, och även representanter för andra religioner och icke-troende. Till den egentliga synoden, som kommer att äga rum i Vatikanen i oktober, kommer utvalda ungdomar att inbjudas som åhörare, men utan rösträtt. Temat för biskopsmötet i höst är ”De unga, tron och att urskilja sin kallelse”. I försynoden kan man även delta genom sociala medier. Enligt uppgifter från Vatikanen har fler än 40 000 användare av Facebook anmält sig för motsvarande grupper on line.

Franciskus sade att de ungas bidrag till kyrkan är omistligt. Därvid vände han sig uttryckligen till representanter för andra kulturer, för icke-kristna religioner och för icke-troende. Vid flera tillfällen under historiens gång har Gud talat genom unga människor. Han räknar med att detta skall vara fallet även i höst. ”Jag försäkrar er att era bidrag kommer att tas på allvar”, sade påven.

Alltför ofta talas det om de unga utan att de själva tillfrågas, menade Franciskus. Ungdomen blir visserligen ofta nästan avgudad, men många unga människor utesluts ofta från en aktiv roll i det offentliga livet. Påven hänvisade också till bristande perspektiv inom arbetsmarknaden.

Nya former för att komma ungdomar nära

Höstens synod skall utveckla förutsättningar för att ledsaga de unga på deras eget sökande efter ”livets fullhet”, sade han. Också utan att veta det söker de Jesus och frälsningen i honom. Kyrkan måste finna nya former för att få närhet till de unga, betonade Franciskus. Det gäller att våga gå in på nya vägar och att ta risker. De unga kräver att kyrkan bryter loss från logiken ”Det har alltid varit så”.

Biskopssynodens generalsekreterare, kardinal Lorenzo Baldisseri, sade att biskopssmötet skall vara inte endast en synod om de unga, utan de ungas egen synod. Delegaterna vid det aktuella mötet skall enligt Baldisseri dels utväljas av biskopskonferenserna över hela världen, dels utsändas från prästseminarier och ordenshus. Vidare deltar företrädare för katolska rörelser och gemenskaper liksom katolska skolor och universitet. Inbjudna blir också unga representanter från områden som konst, vetenskap, politik, ekonomi och det militära, sport och ideella organisationer.Slutdokumentet överlämnas på söndag

På måndag förmiddag var enligt uppgift från fem deltagare ett samtal på en timme inplanerat med Franciskus. På eftermiddagen skulle delegaterna arbeta i grupper. Till lördagen skall de utarbeta ett slutdokument, som vid palmsöndagens mässa på Petersplatsen skall överlämnas till påven. Försynoden äger rum i ett utbildningscentrum för Kristi legionärer i utkanten av Rom.

Från Österrike deltar teol. stud. Eva Wimmer i den veckolånga försynoden. Kyrkan skall ta bättre hänsyn till unga människors situation, sade hon i en intervju för Kathpress i början av försynoden. Ungdomarnas liv i dag präglas av snabbhet och ett stort antal anbud och möjligheter. Då är det en utmaning att över huvud nå fram till de unga, att väcka deras intresse och att regelbundet stå i kontakt med dem, inte bara då och då. Eva Wimmer: ”Med hänsyn till de många livsmöjligheterna finns ”de unga” inte längre. Kyrkligt ungdomsarbete skall därför inte inrikta sig på endast en grupp, utan skall ta med alla.”

Kvinnor uppskattas föga

Flera tyska deltagare i försynoden skall framför allt ta upp temat kvinnor i kyrkan och de ungas trosliv. Målet måste vara att kvinnor kommer till beslutspositioner, eftersom kyrkan åter behöver kvinnliga förebilder, sade Alina Oehler som företrädare för den internationella katolska kvinnoorganisationen Voices of Faith. Hon sade detta i måndags i portalen katolisch.de

Kyrkan måste möta kvinnor, som vill föra ett modernt liv, ”på samma nivå”, sade Oehler. ”Detta måste återspeglas också i kyrkans organisation.” Oehler beklagade att kvinnor inte uppskattas tillräckligt i kyrkan. ”Det märks så mycket mer som miljön blir allt mera klerikal. Det kostar på att medge det, eftersom kyrkan ju egentligen skall vara en plats, där man mår väl och känner sig trygg.” Själv har hon upplevt nedvärdering och fientlighet. ”Ett sådant förhållande skall inte ha någon plats i den katolska kyrkan, men man stöter ständigt på det.” Ett exempel är ordenskvinnorna, som nyligen klagade över att de blir utnyttjade.

En annan deltagare, Magdalena Hartmann, sade i domradio.de, att det för henne fanns tre grupper av teman, som måste diskuteras: livsvillkoren, kallelser och det pastorala arbetet. ”Tyngdpunkten ligger dock faktiskt i vår synvinkel som unga människor. Hur kan kyrkan åter bli attraktivare för ungdomen?” För henne är det viktigt, att ”tron åter förs in i vardagen”.

Kyrkan måste till exempel ”erbjuda mera av andlig vägledning för unga människor, åter göra församlingarna mera aktiva och hämta ungdomarna där, var de är.”

Kathpress 2018-03-19