Från våra församlingar och föreningar

Concordia Catholica
Onsdagen den 4 jan. hade Concordia Catholica å Restaurang Continentals festvåning anordnat sin sedvanliga julgransfest.

Några minuter över kl. 5 var den stora salen till trängsel fylld med småttingar, som i början synbarligen kände sig en smula bortkomna i det bländande ljuset och på det glatta parkettgolvet.

Först sjöngos några julsånger av en liten barnkör, sedan dansade man kring granen, lekte och stojade. Kl. 6,15 kom aftonens stora clou, sagospelet Féens guddotter av Anna Wahlenberg, en utmärkt lyckad prestation av några ungdomar som tydligen voro i besittning av goda skådespelaranlag. Sedan choklad serverats åt barnen och kaffe åt de äldre, utdelades julklappar, och efter ytterligare en timmes lek och dans var den glada festen slut.
H. G.

Sankt Ansgars Sal
Sedan fil. lic. J. Linders förklarat sig på grund av hopade göromål icke kunna kvarstå som medlem i Sankt Ansgars Sals föreläsningsnämnd, har Hans Högvördighet Biskopen utsett civilingenjör E. Roesler att vara medlem av föreläsningsnämnden.

Vårterminens föreläsningar togo sin början den 1 februari.
B. D. A.

Göteborg
Efter mönster av den i Stockholm verksamma Concordia Catholica har även i Göteborg bildats en katolsk familjeförening, som fått namnet Sankt Sigfrids Gille efter Smålands och Västergötlands frejdade apostel. I styrelsen invaldes utom pastorerna van Heugten och Kuipers hrr Törnell och Verheyen.
G. E–n.

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)