Franciskansystrar verkar i otillgänglig indonesisk terräng

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Deras kommunitet hör hemma i stiftet Sagar Agats-Asmat i kyrkoprovinsen Merauke, Indonesien. Det är ett avsides beläget område. Mässan firades där senast vid påsk. Nu senast besökte biskop Aloysius Murwito distriktet tillsammans med en delegation franciskansystrar och en grupp aktivister. Med början i december kommer två systrar att starta verksamhet där för att främja utvecklingen.

Evangelisationen i de avlägsna delarna av Indonesien, syftande till att ge befolkningen i skogstrakterna och de avsides belägna öarna andligt stöd är ett problem för den lokala katolska kyrkan. Bland dem finns katolikerna i distriktet Sagar i den längst österut belägna delen av ögruppen i stiftet Agats-Asmar.

Från Indonesiens huvudstad Djakarta tar det mer än 12 timmar med flyg och båt att ta sig till området, som saknar både elektricitet och vatten. Befolkningen har möjlighet att delta i mässan högst en gång i månaden, då en präst kommer på besök. Deras tro är emellertid fast och tack vare ett projekt som påbörjats av franciskansystrar från Sabas kommer två nunnor att etablera sig där i syfte att höja invånarnas utbildnings- och hälsonivå från och med december 2013.

Biskop Murwito åtföljdes vid sitt besök av syster Sylvie Kfs, provincialsuperior för franciskanerna i västra Kalimantanprovinen, samt ursulinsystern Korina Ngoi från Agat och fyra medlemmar i människorättsgruppen Kelompok Bakti Kasih Kemanusiaan från Djakarta. Besökets syfte var att genom franciskannunnornas närvaro förbättra utbildning och hälsovård för en befolkning i ett avsides beläget område, som varit eftersatt på grund av de långa avstånden och den höga kostnad som krävts för att nå fram till den (ca 1 000 USD från Djakarta till Agats, plus ytterligare 500 från Agats till Samara).

Bristen på vatten och elektricitet försvårar ytterligare verksamheten. Vatten för personlig hygien måste hämtas från floden nära byn, som har 200 invånare, medan dricksvatten och vatten för matlagning tas från det regnvatten som samlas i stora tankar.

Agats och dess invånare är okända för indonesierna, men de katolska nunnorna anser att de hårda villkoren är idealiska för deras mission. Syster Sylvia sade till Asia News att hon var övertygad om att det var lämpligt satt stationera två nunnor på en mission där i december.

Asia News 2013-06-25

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Deras kommunitet hör hemma i stiftet Sagar Agats-Asmat i kyrkoprovinsen Merauke, Indonesien. Det är ett avsides beläget område. Mässan firades där senast vid påsk. Nu senast besökte biskop Aloysius Murwito distriktet tillsammans med en delegation franciskansystrar och en grupp aktivister. Med början i december kommer två systrar att starta verksamhet där för att främja utvecklingen.

Evangelisationen i de avlägsna delarna av Indonesien, syftande till att ge befolkningen i skogstrakterna och de avsides belägna öarna andligt stöd är ett problem för den lokala katolska kyrkan. Bland dem finns katolikerna i distriktet Sagar i den längst österut belägna delen av ögruppen i stiftet Agats-Asmar.

Från Indonesiens huvudstad Djakarta tar det mer än 12 timmar med flyg och båt att ta sig till området, som saknar både elektricitet och vatten. Befolkningen har möjlighet att delta i mässan högst en gång i månaden, då en präst kommer på besök. Deras tro är emellertid fast och tack vare ett projekt som påbörjats av franciskansystrar från Sabas kommer två nunnor att etablera sig där i syfte att höja invånarnas utbildnings- och hälsonivå från och med december 2013.

Biskop Murwito åtföljdes vid sitt besök av syster Sylvie Kfs, provincialsuperior för franciskanerna i västra Kalimantanprovinen, samt ursulinsystern Korina Ngoi från Agat och fyra medlemmar i människorättsgruppen Kelompok Bakti Kasih Kemanusiaan från Djakarta. Besökets syfte var att genom franciskannunnornas närvaro förbättra utbildning och hälsovård för en befolkning i ett avsides beläget område, som varit eftersatt på grund av de långa avstånden och den höga kostnad som krävts för att nå fram till den (ca 1 000 USD från Djakarta till Agats, plus ytterligare 500 från Agats till Samara).

Bristen på vatten och elektricitet försvårar ytterligare verksamheten. Vatten för personlig hygien måste hämtas från floden nära byn, som har 200 invånare, medan dricksvatten och vatten för matlagning tas från det regnvatten som samlas i stora tankar.

Agats och dess invånare är okända för indonesierna, men de katolska nunnorna anser att de hårda villkoren är idealiska för deras mission. Syster Sylvia sade till Asia News att hon var övertygad om att det var lämpligt satt stationera två nunnor på en mission där i december.

Asia News 2013-06-25