Franciskansystrarnas kloster på Krimhalvön stängs

Ett katolskt kloster på Krims huvudstad Simferopol av kongregationen Franciscan Missionaries of Mary har stängts, efter att tre systrar som var verksamma där nekats förlängningen av sina uppehållstillstånd.

Systrarna har arbetat särskilt med de fattiga i Simferopol i 18 år. Eftersom systrarna som bodde i klostret är medborgare i Polen eller Ukraina, har myndigheterna avböjt att förnya deras uppehållstillstånd. Tjänstemän på Krimhalvön, som annekterades av Ryssland i mars förra året, kräver nu att religiösa samfund uppfyller de strängare ryska visakraven som har införts för utlandsfödda präster och systrar.

Alla trossamfund på Krimhalvön har dessutom ålagts att registrera sig enligt rysk lag. Inget trossamfund på Krim har dock hittills beviljats officiell registrering.

Systerkongregationen Franciscan Missionaries of Mary har sammanlagt 6 300 systrar verksamma i 75 olika länder världen över.

RISU 2015-01-15