Franciskus fick Dostojevskij-staty på födelsedagen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med anledning av påvens åttiofemte födelsedag skänkte Rysslands president Vladimir Putin honom en staty av den ryske författaren Fjodor Dostojevskij. I den gratulation som Kreml publicerade i fredags förklarade president Putin att man valt en sådan gåva eftersom påven är väl förtrogen med Dostojevskijs skrifter – en stor rysk författare och tänkare. ”Det som Ni har gjort för att förbättra relationerna mellan den rysk-ortodoxa och den romersk-katolska kyrkan och för att stärka relationen mellan Ryssland och Vatikanen låter sig inte överskattas”, förklarade presidenten i sin gratulationshälsning.

President Putin redogjorde vidare för hur han med glädje mindes de konstruktiva och inspirerande samtal som de båda har haft. Vid dessa samtal visade sig ”hur Ryssland och Heliga stolen angriper de stora internationella problemen på ett liknande sätt”. Putin framhöll att de kristnas rättigheter och intressen kan tillvaratas och den interreligiösa dialogen främjas om man arbetar tillsammans. Han tillönskade påven hälsa, välbefinnande och framgång.

Även den rysk-ortodoxe patriarken Kirill gratulerade Franciskus på födelsedagen. Han skrev att han ber för att påvens själsliga och kroppsliga krafter ska stärkas så att han, i egenskap av sin kyrkas överhuvud, ska bli framgångsrik. Kirill förklarade vidare att han gladde sig över att deras båda kyrkor har fördjupat sitt samarbete. Därigenom hoppades patriarken att de gemensamt kan kämpa för att vara moraliska förebilder i samhället och erbjuda svar på den moderna tidens utmaningar.

Kathpress 2021-12-17

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med anledning av påvens åttiofemte födelsedag skänkte Rysslands president Vladimir Putin honom en staty av den ryske författaren Fjodor Dostojevskij. I den gratulation som Kreml publicerade i fredags förklarade president Putin att man valt en sådan gåva eftersom påven är väl förtrogen med Dostojevskijs skrifter – en stor rysk författare och tänkare. ”Det som Ni har gjort för att förbättra relationerna mellan den rysk-ortodoxa och den romersk-katolska kyrkan och för att stärka relationen mellan Ryssland och Vatikanen låter sig inte överskattas”, förklarade presidenten i sin gratulationshälsning.

President Putin redogjorde vidare för hur han med glädje mindes de konstruktiva och inspirerande samtal som de båda har haft. Vid dessa samtal visade sig ”hur Ryssland och Heliga stolen angriper de stora internationella problemen på ett liknande sätt”. Putin framhöll att de kristnas rättigheter och intressen kan tillvaratas och den interreligiösa dialogen främjas om man arbetar tillsammans. Han tillönskade påven hälsa, välbefinnande och framgång.

Även den rysk-ortodoxe patriarken Kirill gratulerade Franciskus på födelsedagen. Han skrev att han ber för att påvens själsliga och kroppsliga krafter ska stärkas så att han, i egenskap av sin kyrkas överhuvud, ska bli framgångsrik. Kirill förklarade vidare att han gladde sig över att deras båda kyrkor har fördjupat sitt samarbete. Därigenom hoppades patriarken att de gemensamt kan kämpa för att vara moraliska förebilder i samhället och erbjuda svar på den moderna tidens utmaningar.

Kathpress 2021-12-17

Detta är en nyhetstext.