Franciskus och Kirill möttes i Havanna

K och FPåven Franciskus landande på flygplatsen i Kubas huvudstad Havanna i dag, fredagen den 12 februari, vid halv åtta tiden på kvällen (svensk tid). Det rör sig om ett kort besök i Havanna på vägen på påvens resa till Mexiko. Syftet med besöket i Havanna är att påven där i kväll har mött ledaren för den rysk-ortodoxa kyrkan, patriarken av Moskva, Kyrill.

Det är första gången i historien som en påve och en patriark av Moskva träffas. Mötet har förberetts under lång tid och är frukten av långa mödosamma strävanden efter bättre ekumeniska relationer mellan den katolska kyrkan och den rysk-ortodoxa kyrkan. Mötet varade cirka två timmar, då påven och patriarken samtalade med varandra bakom stängda dörrar. Vid mötet deltog också prefekten för Påvliga rådet för de kristnas enhet, kardinal Kurt Koch och den ryska-ortodoxa kyrkans utrikeschef, Metropolit Hilarion Alfeyev.

Presskonferensen började med att Franciskus och Kirill skrev under ett gemensamt dokument bestående av 30 paragrafer. Ett viktigt tema i dokumentet är den svåra situation som förföljda kristna i Mellanöstern och Afrika lever under. Katolska kyrkan och rysk-ortodoxa kyrkan engagerar sig, med detta dokument, gemensamt för kristna flyktingar. Åtgärder ska vidtas för att förhindra fortsatt förföljelse av kristna. I dokumentet säger man också att man vill återuppta ömsesidiga kyrkliga relationer mellan Rom och Moskva, och ha ett nära samarbete med varandra.

Patriark Kirill sade att samtalet hade varit mycket gott och att de hade förstått varandra väl. Han sade också att de båda är medvetna om det ansvar de har för sina respektive kyrkor.

Påven Franciskus sade: ”det var fint att samtala som bröder, vi är båda döpta, vi är båda biskopar. Vi går en gemensam väg. Vi samtalade i en öppen och rak kommunikation. Jag känner andlig tröst från denna dialog. Jag tackar patriark Kirill för en ödmjuk attityd i samtalet.” Påven sade också att han och Kirill hade samtalat om en rad gemensamma initiativ de nu kan gå vidare med. Påven Franciskus tackade också kardinal Koch och alla som har verkat för att de båda kyrkorna har närmat sig varandra. Vidare tackade påven Franciskus Kuba och särskilt president Raúl Castro för att ha ordnat så att mötet kunde hållas på Kuba. (Fri och preliminär översättning.)

Andra ämnen förutom flyktingkrisen och förföljda kristna i det undertecknade dokumentet är: betydelsen av interreligiös dialog, och att inget våld kan rättfärdigas ur religiös synvinkel eftersom Gud är en fredens gud. Vidare är religionsfrihet ett viktigt tema. Familjens betydelse lyfts fram, likaså det mänskliga livets värdighet. Här nämns särskilt frågan om dödshjälp, eutanasi. Dokumentet avslutas med att särskilt fokusera det svåra läget i Ukraina där man hoppas att de kristna tillsammans ska kunna verka för en fredlig utveckling.

Texten i det gemensamma dokumentet i dess helhet på engelska finns via denna länk

Red. 2016-02-12

Se Franciskus och Kirills möte före samtalet via Rome Reports denna länk

Se också artikeln ”Påven och patriarken möts efter tusen år” av Peter Loewe i Dagens Nyheter via denna länk

Sveriges Television via denna länk

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

K och FPåven Franciskus landande på flygplatsen i Kubas huvudstad Havanna i dag, fredagen den 12 februari, vid halv åtta tiden på kvällen (svensk tid). Det rör sig om ett kort besök i Havanna på vägen på påvens resa till Mexiko. Syftet med besöket i Havanna är att påven där i kväll har mött ledaren för den rysk-ortodoxa kyrkan, patriarken av Moskva, Kyrill.

Det är första gången i historien som en påve och en patriark av Moskva träffas. Mötet har förberetts under lång tid och är frukten av långa mödosamma strävanden efter bättre ekumeniska relationer mellan den katolska kyrkan och den rysk-ortodoxa kyrkan. Mötet varade cirka två timmar, då påven och patriarken samtalade med varandra bakom stängda dörrar. Vid mötet deltog också prefekten för Påvliga rådet för de kristnas enhet, kardinal Kurt Koch och den ryska-ortodoxa kyrkans utrikeschef, Metropolit Hilarion Alfeyev.

Presskonferensen började med att Franciskus och Kirill skrev under ett gemensamt dokument bestående av 30 paragrafer. Ett viktigt tema i dokumentet är den svåra situation som förföljda kristna i Mellanöstern och Afrika lever under. Katolska kyrkan och rysk-ortodoxa kyrkan engagerar sig, med detta dokument, gemensamt för kristna flyktingar. Åtgärder ska vidtas för att förhindra fortsatt förföljelse av kristna. I dokumentet säger man också att man vill återuppta ömsesidiga kyrkliga relationer mellan Rom och Moskva, och ha ett nära samarbete med varandra.

Patriark Kirill sade att samtalet hade varit mycket gott och att de hade förstått varandra väl. Han sade också att de båda är medvetna om det ansvar de har för sina respektive kyrkor.

Påven Franciskus sade: ”det var fint att samtala som bröder, vi är båda döpta, vi är båda biskopar. Vi går en gemensam väg. Vi samtalade i en öppen och rak kommunikation. Jag känner andlig tröst från denna dialog. Jag tackar patriark Kirill för en ödmjuk attityd i samtalet.” Påven sade också att han och Kirill hade samtalat om en rad gemensamma initiativ de nu kan gå vidare med. Påven Franciskus tackade också kardinal Koch och alla som har verkat för att de båda kyrkorna har närmat sig varandra. Vidare tackade påven Franciskus Kuba och särskilt president Raúl Castro för att ha ordnat så att mötet kunde hållas på Kuba. (Fri och preliminär översättning.)

Andra ämnen förutom flyktingkrisen och förföljda kristna i det undertecknade dokumentet är: betydelsen av interreligiös dialog, och att inget våld kan rättfärdigas ur religiös synvinkel eftersom Gud är en fredens gud. Vidare är religionsfrihet ett viktigt tema. Familjens betydelse lyfts fram, likaså det mänskliga livets värdighet. Här nämns särskilt frågan om dödshjälp, eutanasi. Dokumentet avslutas med att särskilt fokusera det svåra läget i Ukraina där man hoppas att de kristna tillsammans ska kunna verka för en fredlig utveckling.

Texten i det gemensamma dokumentet i dess helhet på engelska finns via denna länk

Red. 2016-02-12

Se Franciskus och Kirills möte före samtalet via Rome Reports denna länk

Se också artikeln ”Påven och patriarken möts efter tusen år” av Peter Loewe i Dagens Nyheter via denna länk

Sveriges Television via denna länk