Franciskus tvättar tolv fångars fötter

Skärtorsdagens mässa kommer påven Franciskus att fira i ett ungdomsfängelse. Vatikanen meddelade på torsdagen att mässfirandet kommer att äga rum kl. 17.30 på fånganstalten Cas del Marmo i Rom. Påven kommer då att tvätta fötterna på tolv dömda ungdomar, för att påminna om hur Jesus tvättade fötter vid den sista måltiden. Franciskus firade redan som biskop i Buenos Aires regelbundet skärtorsdagsmässan i fängelser, på sjukhus eller på hospice för fattiga. Påven Benedictus besökte fånganstalten Casal del Marmo år 2007 och firade då en mässa där. Skärtorsdagsmässan firade dock Benedictus alltid i Lateranbasilikan i Rom. Förra året tvättade han fötterna på tolv präster.

Den tidigare kardinalstatssekreteraren Agostino Casaroli (1914–1998) verkade på sin fritid under 30 år som
själasörjare i Casal del Marmo. Även efter sin pensionering 1990 brydde han sig om de dömda ungdomarna – varav många var migranter – på anstalten. För närvarande kommer Franciskus – efter avstickaren till Casal del Marmo – att genomföra Stilla veckans firande enligt det vanliga programmet. Kommande söndag firar han således kl. 9.30 palmsöndagens gudstjänst på Petersplatsen. Liturgin inleds med palmvälsignelse och palmprocession och avslutas med en hågkomst av Kristi lidande.

Kathpress 2013-03-21

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Skärtorsdagens mässa kommer påven Franciskus att fira i ett ungdomsfängelse. Vatikanen meddelade på torsdagen att mässfirandet kommer att äga rum kl. 17.30 på fånganstalten Cas del Marmo i Rom. Påven kommer då att tvätta fötterna på tolv dömda ungdomar, för att påminna om hur Jesus tvättade fötter vid den sista måltiden. Franciskus firade redan som biskop i Buenos Aires regelbundet skärtorsdagsmässan i fängelser, på sjukhus eller på hospice för fattiga. Påven Benedictus besökte fånganstalten Casal del Marmo år 2007 och firade då en mässa där. Skärtorsdagsmässan firade dock Benedictus alltid i Lateranbasilikan i Rom. Förra året tvättade han fötterna på tolv präster.

Den tidigare kardinalstatssekreteraren Agostino Casaroli (1914–1998) verkade på sin fritid under 30 år som
själasörjare i Casal del Marmo. Även efter sin pensionering 1990 brydde han sig om de dömda ungdomarna – varav många var migranter – på anstalten. För närvarande kommer Franciskus – efter avstickaren till Casal del Marmo – att genomföra Stilla veckans firande enligt det vanliga programmet. Kommande söndag firar han således kl. 9.30 palmsöndagens gudstjänst på Petersplatsen. Liturgin inleds med palmvälsignelse och palmprocession och avslutas med en hågkomst av Kristi lidande.

Kathpress 2013-03-21