Franska katoliker föredrar Sarkozy

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt en rundfråga kommer en majoritet av Frankrikes katoliker att stödja den sittande presidenten Nicolas Sarkozy i det förestående presidentvalet. Om det i andra valomgången kommer att stå mellan Sarkozy och den socialistiske utmanaren Francois Hollande så kommer 53 procent av katolikerna att rösta på den nuvarande presidenten och 47 procent på hans motkandidat. För hela befolkningen är motsvarande siffror 59 procent för Hollande och endast 41 procent för Sarkozy.

Här finns emellertid en avsevärd skillnad i utfallet mellan praktiserande och icke-praktiserande katoliker. Hos praktiserande katoliker är stödet för Sarkozy så mycket som 75 procent, men bland icke-praktiserande leder Hollande med 55 procent.

Enligt undersökningen kommer var tredje katolik att rösta på Sarkozy i första valomgången. För hela befolkningen är motsvarande siffra bara en av fyra. Och var fjärde katolik tänker rösta på Hollande i första valomgången. Mer än en av fem – 21 procent – kommer då att rösta på kandidaten för det högerextrema partiet Nationella Fronten, Marine Le Pen, medan 12 procent kommer att stödja centrumpolitikern Francois Bayrou.

Däremot tycks Frankrikes katoliker inte skilja ut sig från befolkningen i stort vad gäller synen på de problem som den nye presidenten har att ta itu med. Här gäller det att bekämpa arbetslösheten, upprätthålla köpkraften, minska ojämlikhet och fattigdom i samhället samt minska Frankrikes statsskuld. Alla dessa resultat bygger på en intervju undersökning som omfattar ca 2 000 personer under 18 år.

Kathpress 2012-01-18

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt en rundfråga kommer en majoritet av Frankrikes katoliker att stödja den sittande presidenten Nicolas Sarkozy i det förestående presidentvalet. Om det i andra valomgången kommer att stå mellan Sarkozy och den socialistiske utmanaren Francois Hollande så kommer 53 procent av katolikerna att rösta på den nuvarande presidenten och 47 procent på hans motkandidat. För hela befolkningen är motsvarande siffror 59 procent för Hollande och endast 41 procent för Sarkozy.

Här finns emellertid en avsevärd skillnad i utfallet mellan praktiserande och icke-praktiserande katoliker. Hos praktiserande katoliker är stödet för Sarkozy så mycket som 75 procent, men bland icke-praktiserande leder Hollande med 55 procent.

Enligt undersökningen kommer var tredje katolik att rösta på Sarkozy i första valomgången. För hela befolkningen är motsvarande siffra bara en av fyra. Och var fjärde katolik tänker rösta på Hollande i första valomgången. Mer än en av fem – 21 procent – kommer då att rösta på kandidaten för det högerextrema partiet Nationella Fronten, Marine Le Pen, medan 12 procent kommer att stödja centrumpolitikern Francois Bayrou.

Däremot tycks Frankrikes katoliker inte skilja ut sig från befolkningen i stort vad gäller synen på de problem som den nye presidenten har att ta itu med. Här gäller det att bekämpa arbetslösheten, upprätthålla köpkraften, minska ojämlikhet och fattigdom i samhället samt minska Frankrikes statsskuld. Alla dessa resultat bygger på en intervju undersökning som omfattar ca 2 000 personer under 18 år.

Kathpress 2012-01-18