Fredsaktivistisk nunna avliden

Megan Gillespie Rice, amerikansk nunna och fredsaktivist, avled den 10 oktober vid 91 års ålder, enligt lokala medier på söndagen. Enligt uppgifter från ordenskongregationen Society of the Holy Child Jesus avled hon på ett sjukhus i Rosemont, Pennsylvania, av hjärtsvikt.
”Syster Megan levde ett liv i kärlek, levnadslust och iver”, förklarade provinsföreståndaren Carrol Juliano. ”Hennes engagemang för uppbyggnaden av en fredlig och rättvis värld var orubblig och osjälvisk.”

För att hon 2012 vid 82 års ålder med en grupp motståndare till atomvapen trängt in det nationella säkerhetskomplexet Oak Ridge i Tennessee, blev hon i februari 2014 dömd till tre års fängelse. Med två medhjälpare hade hon tagit sig in i en byggnad med höganrikat uran och besprutat det med bibelord och människoblod. Ända sedan 1980-talet var hon engagerad för freden och mot kärnvapenupprustning. Flera gånger blev hon arresterad för civil olydnad och fängslad. De sista åren levde hon i Washington och demonstrerade varje vecka utanför Vita huset.

Född i New York av föräldrar med irländsk bakgrund, inträdde hon vid 18 års ålder i Society of the Holy Child of Jesus. Fadern var gynekolog och undervisade vid universitetet och modern var disputerad i historia. Megan Rice studerade bland annat biologi och undervisade i 40 år som missionär i Nigeria och Ghana.

Efter sitt slutliga återvändande 2004 engagerade hon sig för freden. Aktionen vid Oak Ridge företog hon sig tillsammans med medlemmar i Plowshares Movement, ett kristet fredsinitiativ. Hon dömdes för ”sabotage och åverkan på statlig egendom”. I fängelset besvarade hon beundrarpost, som kom i stort antal till hennes cell. I anslutning till aktionen sade hon att det enda hon beklagade var att hon inte gjort den 70 år tidigare.

Kathpress 2021-10-18

Detta är en nyhetstext.