Fyra kvinnor utnämnda av påven för att kvalitetssäkra katolska universitet

För att kvalitetssäkra och utvärdera kvaliteten vid katolska universitet har påven utsett fyra kvinnliga forskare till rådgivare. Enligt uppgift från Vatikanen på tisdagen rör det sig om den italienska ordenssystern Mary Melone, Isabel Capeloa Gil från Portugal, Caty Duyaerts från Belgien, samt Fiona Hunter från Storbritannien att ingå i AVEPRO, myndigheten för utvärdering och kvalitetssäkring av kyrkliga universitet och fakulteter. Påven utnämnde tre män för att biträda dem.

Syster Mary Melone.

Melone är den första kvinnliga rektorn för det påvliga universitetet Antonianum i Rom. Gil är rektor för det katolska universitetet i Lissabon och Fiona Hunter verkar vid det katolska universitetet Sacro Cuore i Milano.

I juni 2018 utsåg påven bibelforskaren Andrzej Stefan Wodka som chef för myndigheten. Det var påven emeritus Benedictus XVI som tog initiativet till den 2007 inom ramen för Lissabonkonventionen och Bolognaprocessen i syfte att utvärdera läroplaner och studieresultat vid kyrkliga lärosäten.

Under Franciskus skall verksamheten vid kyrkliga högskolor och fakulteter organiseras om i syfte att möta aktuella utmaningar. Därutöver offentliggjorde Vatikanen för ett år sedan den apostoliska rundskrivelsen Veritatis gaudium (Sanningens glädje), som skall vidareutveckla det tidigare dokumentet från 1979.

Dokumentet angav nya prioriteringar för forskning och undervisning. Å andra sidan sett skall de kyrkliga högskolorna anpassas till nya utbildningsformer, såsom Bolognaprocessen eller andra internationella överenskommelser som Heliga stolen under tiden anslutit sig till.

Kathpress 2019-01-16