Gå och rösta i EU-valet, säger biskoparna

Den katolska biskopskommissionen i EU, ComECE, uppmanar till deltagande i Europavalet i maj. ”Att rösta är inte bara en rätt och en plikt, utan även en möjlighet att konkret vara med om att utforma Europas uppbyggnad”, förklarade kommissionen i torsdags i Bryssel i den gemensamma deklarationen ”Återuppbyggnad av gemenskapen i Europa”.

Foto: Wikimedia Commons.

Biskoparna uppmanar där alla EU-medborgare till att delta i den politiska processen, att ge prov på sitt goda omdöme och avge sina röster i Europavalet för att ytterligare bygga ut det europeiska projektet. Valresultatet har även internationella följder när det gäller avgöranden ”som angår hela mänskligheten, eftersom omsorg om miljön och hållbar utveckling inte kan begränsas av EU:s gränser”, allt enligt EU-biskoparna.

”EU står inför stora utmaningar och står osäkerhet”, står det i deklarationen. Europa måste återfinna sin gemensamma identitet och värna om de svagaste. Det krävs ”effektiva lösningar” vad gäller migration, asyl och integration, menar biskoparna. Europeerna bör fråga ut kandidaterna i EU-valet om deras engagemang för människovärde och grundläggande rättigheter.

Att delta i valet är ett nödvändigt steg ”för att nå positiva framsteg i EU”, betonade biskoparna i sin gemensamma deklaration. De hoppas att EU-valet åter ska kunna göra EU till en ”nyckelaktör när det gäller allsidig utveckling av alla personer, familjer och gemenskaper”.

Valen till EU-parlamentet hålls i de olika från den 23 till 26 maj.

Kathpress 2019-02-14