”Glöm inte de fattiga!” Kyrkan i Honduras kräver ny samhällsordning

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Fattigdom bör betraktas som något socialt ont som förnedrar personen. Och ännu allvarligare, i Honduras leder fattigdomen till ”manipulation” och ”förslavning” av folket”, stod det att läsa i ledaren för den veckotidskriften Fides. Under fastetidens reflektion uppmanar den katolska kyrkan därför till ”att inte glömma de fattiga”. I ledaren påpekar man att fattigdomen i Honduras ökade med 5 procent förra året och därför behövs ”en intensifierad och en mer rättvis fördelning av tillgångarna”.

”Vad Honduras måste komma ifrån är underutvecklingen och skapa nya strukturer som kan ligga till grund för en social, politisk och ekonomisk ordning, i vilken laglösheten i landet inte har någon plats. Först därefter kan ett harmoniskt och gott liv för fler bli möjligt”, enligt ledarskribenten. ”Solidaritet skapas när förutsättningar ges för en integrerad utveckling av den enskilda personen och samarbete för det gemensamma bästa”, avslutar ledaren. Enligt uppgifter från den lokala pressen i Honduras lever 75 procent av de fattiga på runt en dollar om dagen och till största delen på landsbygden.

Agenzia Fides 2013-03-04

https://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/No-hay-que-olvidar-a-pobres-en-Honduras

https://www.fides.org/en/news/33328-AMERICA_HONDURAS_The_participation_of_citizens_in_political_life_frees_people_from_violence_the_Bishops_message#.UTb6BI7pibk

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Fattigdom bör betraktas som något socialt ont som förnedrar personen. Och ännu allvarligare, i Honduras leder fattigdomen till ”manipulation” och ”förslavning” av folket”, stod det att läsa i ledaren för den veckotidskriften Fides. Under fastetidens reflektion uppmanar den katolska kyrkan därför till ”att inte glömma de fattiga”. I ledaren påpekar man att fattigdomen i Honduras ökade med 5 procent förra året och därför behövs ”en intensifierad och en mer rättvis fördelning av tillgångarna”.

”Vad Honduras måste komma ifrån är underutvecklingen och skapa nya strukturer som kan ligga till grund för en social, politisk och ekonomisk ordning, i vilken laglösheten i landet inte har någon plats. Först därefter kan ett harmoniskt och gott liv för fler bli möjligt”, enligt ledarskribenten. ”Solidaritet skapas när förutsättningar ges för en integrerad utveckling av den enskilda personen och samarbete för det gemensamma bästa”, avslutar ledaren. Enligt uppgifter från den lokala pressen i Honduras lever 75 procent av de fattiga på runt en dollar om dagen och till största delen på landsbygden.

Agenzia Fides 2013-03-04

https://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/No-hay-que-olvidar-a-pobres-en-Honduras

https://www.fides.org/en/news/33328-AMERICA_HONDURAS_The_participation_of_citizens_in_political_life_frees_people_from_violence_the_Bishops_message#.UTb6BI7pibk