Glöm inte synder mot miljön i julbikten!

Det katolska stiftet Arundel och Brighton, i södra England, lyfter fram miljöfrågor i en lekmannainitierad kampanj, i samarbete med Biskopskonferensen och en ungdomsgrupp för ekologi.

Man vill understryka vikten av att kristna tar sitt ansvar för Guds skapelse och är beredda att ompröva sin livsstil. Kampanjen heter The Journey to 2030 (Resan till 2030), ett årtal då utsläppen av växthusgaser enligt beräkningar måste ha minskat drastiskt för att inte äventyra fortsatt liv på vår planet.

Nu i advent uppmanas även katolikerna att inför julbikten särskilt rannsaka sina samveten vad gäller livsföringen och den miljöpåverkan som den har. Vad äter vi? Hur reser vi? Vad konsumerar vi? Återvinner vi?

Man utarbetar också ett undervisningsmaterial för katolska gymnasier. Biskop Richard Moth av Arundel och Brighton välkomnar i sitt biskopsbrev inför advent denna kampanj, och han håller med om att det krävs ett uppvaknande och en omvändelse i miljöfrågor.

En webbsida ger förslag på aktiviteter för församlingar och enskilda för att delta i kampanjen:https://journeyto2030.org/

Red. 2019-12-05

Detta är ett nyhetsreferat från The Tablet, vars text återfinns i sin helhet här