Grekland: Finanskris leder till rekordantal noviser

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De ortodoxa klostren i Grekland och på det heliga berget Athos har kunnat notera rekordmånga nya noviser, både manliga och kvinnliga. Det handlar huvudsakligen om fattiga och bostadslösa, som drabbats av den ekonomiska krisen i Grekland. De blir som ”lekbröder” (Rhasophoroi) helt integrerade i kloster kommuniteterna men avlägger inga löften.

I ökad utsträckning tar man också emot hela familjer i de talrika kloster, där det tills helt nyligen bara levde ett fåtal munkar eller nunnor. Familjerna deltar i bönelivet men bor i sidobyggnader.

Denna i sig glädjande utveckling medför emellertid också en ökad ekonomisk belastning. Några kloster har fått strömmen bortkopplad, sedan de inte kunnat betala den kraftigt höjda fastighetsavgiften. Denna avgift är en av de åtgärder Bryssel krävt att Grekland vidtar för att avvärja hotande statsbankrutt. Om inbetalning inte sker i rätt tid, stängs strömmen av.

Kathpress 2013-04-09

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De ortodoxa klostren i Grekland och på det heliga berget Athos har kunnat notera rekordmånga nya noviser, både manliga och kvinnliga. Det handlar huvudsakligen om fattiga och bostadslösa, som drabbats av den ekonomiska krisen i Grekland. De blir som ”lekbröder” (Rhasophoroi) helt integrerade i kloster kommuniteterna men avlägger inga löften.

I ökad utsträckning tar man också emot hela familjer i de talrika kloster, där det tills helt nyligen bara levde ett fåtal munkar eller nunnor. Familjerna deltar i bönelivet men bor i sidobyggnader.

Denna i sig glädjande utveckling medför emellertid också en ökad ekonomisk belastning. Några kloster har fått strömmen bortkopplad, sedan de inte kunnat betala den kraftigt höjda fastighetsavgiften. Denna avgift är en av de åtgärder Bryssel krävt att Grekland vidtar för att avvärja hotande statsbankrutt. Om inbetalning inte sker i rätt tid, stängs strömmen av.

Kathpress 2013-04-09