Grundare av kvinnomagasin avgår i protest mot manlig chauvinism

Grundaren av Vatikantidskriften Donne Chiesa Mondo [”Kvinnorna Kyrkan Världen”, övers anm.], Lucetta Scaraffia, som med buller och bång nyligen lämnade sitt uppdrag, har anklagat den katolska kyrkan för djupt rotad manlig chauvinism. Trots att påven Franciskus har meddelat vilka åtgärder som skall vidtas mot alla fall av sexuella övergrepp mot ordenskvinnor, ”betraktas kvinnor och i främsta rummet ordenskvinnor som andra klassens medborgare”, sade den romerska historikern Scaraffia på onsdagen till den italienska dagstidningen La Repubblica.

Lucetta Scaraffia.

Ordenskvinnor ”lyssnar man inte till, och de blir inte rådfrågade”, utan förväntas lyda och tiga. Scaraffia talade om ”förhållanden som har mera med slaveri än med tjänst att göra”. Även höga befattningshavare i Vatikanen är ”övertygade om att kvinnor inte är att räkna med”.

Att hon efter tre år lämnar tidskriftens ledning motiverade hon på onsdagen i tidningen Corriere della Sera att hon arbetade i ständig motvind sedan Vatikanens medieavdelning i december fick en ny ledning. Den nya chefredaktören för Osservatore Romano har till exempel strävat efter inflytande över redaktionen för tidskriften Donne Chiesa Mondo, och slutligen på ett smygande sätt försökt få dess legitimitet ifrågasatt genom att i Osservatore publicera bidrag författade av kvinnor, i ämnen liknande dem i Donne Chiesa Mondo, men med diametralt annorlunda inriktning.

Vatikanens nye mediechef, Paolo Ruffini, vill ge kommunikationen i Vatikanen en ”kompakt och entydig” inriktning, menar Scaraffia. Hennes krav att få delta vid sammanträden i medieavdelningen bemötte han med hånskratt.

Även påven Franciskus anklagades av Scaraffia för en ensidig kvinnosyn. När påven betecknar kvinnan som en urbild av kyrkan, reducerar han henne till en metafor. ”Kvinnor skall man inte lyssna till som metaforer för något, utan som människor som förtjänar respekt och som har något att säga”, sade Scaraffia till på onsdagen till tidningen La Stampa. Kyrkan präglas genomgående av manlig chauvinism, ”som om kvinnor inte existerade”.

Om skandalerna med sexuella övergrepp mot ordenskvinnor sade Scaraffia, att hennes tidskrift inte var den som hade skrivit först eller mest utförligt om dessa händelser. ”Men det var grundläggande att någon från Vatikanens innersta krets hade modet att bryta tystnaden”, sa Scaraffia i La Stampa.

Angående samma ämne sade hon till Corriere, att övergrepp mot ordenskvinnor sker inte bara i Latinamerika, Afrika och Asien, utan även i Europa. Vatikanen tar inte itu med skandalen för den är ”ännu mera komplicerad” för kyrkan än övergreppen mot barn. ”Biskopar och präster har tvingat kvinnor, som de har förgripit sig på, att göra abort”, sade Scaraffia.

Kathpress 2019-03-28