Gud och andra orsaker – debatt vid Lunds universitet

Centrum för teologi & religionsvetenskap vid Lunds universitet anordnade den 31 mars ett offentligt panelsamtal om boken Gud och andra orsaker utgiven på Fri Tanke förlag av Signums chefredaktör Ulf Jonsson. Efter en inledande presentation av boken diskuterade de medverkande några av de centrala idéerna i boken.

De medverkande i panelsamtalet var:

Stephan Borgehammar (samtalsledare, professor i praktisk teologi, Lunds universitet)

Ulf Jonsson (professor i religionsfilosofi, Newmaninstitutet)

Jakob Löndahl (docent i aerosolteknologi, Lunds universitet)

Johannes Persson (professor i teoretisk filosofi, Lunds universitet)

Svante Nordin (professor i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet)

 

Debatten spelades in och finns tillgänglig på Fri Tanke förlags Youtube-sida via denna länk:

https://www.youtube.com/watch?v=mOsLWhChC-w

Red. 2023-04-09

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Centrum för teologi & religionsvetenskap vid Lunds universitet anordnade den 31 mars ett offentligt panelsamtal om boken Gud och andra orsaker utgiven på Fri Tanke förlag av Signums chefredaktör Ulf Jonsson. Efter en inledande presentation av boken diskuterade de medverkande några av de centrala idéerna i boken.

De medverkande i panelsamtalet var:

Stephan Borgehammar (samtalsledare, professor i praktisk teologi, Lunds universitet)

Ulf Jonsson (professor i religionsfilosofi, Newmaninstitutet)

Jakob Löndahl (docent i aerosolteknologi, Lunds universitet)

Johannes Persson (professor i teoretisk filosofi, Lunds universitet)

Svante Nordin (professor i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet)

 

Debatten spelades in och finns tillgänglig på Fri Tanke förlags Youtube-sida via denna länk:

https://www.youtube.com/watch?v=mOsLWhChC-w

Red. 2023-04-09